Kurs og stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999


Kurs og stipend

Otto Løvenskiolds Legat 2000

1 - 2 stipend à inntil kr. 30 000,- for juridiske kandidater fra Universitetet i Oslo - henholdsvis til utenlandsopphold i et helt akademisk år med henblikk på videre utdanning for statstjenesten og til ett års vitenskapelige juridiske studier i utlandet. Det kan også utdeles stipend for en kortere periode (minst tre måneder), men da med et redusert beløp. Det tas forbehold om at legatets økonomi tillater utdeling av stipend.

For fullstendig utlysningstekst, kontakt legatets sekretær eller se web-adresse: http://www.jus.uio.no/lovenskiolds_legat.htm

Nærmere opplysninger fås hos legatets sekretær, tlf. 22 85 96 73.

Søknad sendes legatets sekretær: kontorsjef Ole Bjerknes, Det juridiske fakultet, Karl Johans gt. 47, 0162 Oslo, senest 20. januar 2000.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999

Publisert 9. des. 1999 09:24 - Sist endra 1. sep. 2014 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere