Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999


Pressebiter

"Fancy brosjyrar og høg trivselsfaktor"

- Somme kan vera fortvilte over at statusen og mystikken i Akademia er borte, men dette toget har gått. Men jo meir ein fokuserer på krav frå verda utanfrå - jo meir ein knyter ressursar til desse krava - dess viktigare blir det å overtyda folk utanfrå om at det er verdt å investere alle desse pengane i Akademia. Problemet for universiteta blir: Korleis skal ein tiltrekkja 18-åringar som ikkje kjennner fagets innhald? Med fancy brosjyrar og høg "trivselsfaktor"? Eller skal ein argumentera med at dette er ein tung forskingsinstitusjon? Korleis gjera begge deler; både tiltrekkja seg studentar og sikra langsiktig finansiering av grunnleggjande forsking?

Professor Ivar Bleiklie, direktør ved LOS-senteret i Bergen i Forskerforum nr. 10/99

Formidling og journalistikk

- Jeg er veldig opptatt av å skille mellom forskningsformidling og forskningsjournalistikk. Forskningsformidling er i stor grad et politisk og strategisk virkemiddel for å legitimere vitenskapen og bruken av forskningsmidlene, kjørt fram under folkeopplysningens fane. Denne strategien er basert på en naiv - og antakelig feilaktig - tro på at folke negative holdning til forskning skyldes mangel på kunnskap. Det er selvfølgelig legitimt at forskere og informasjonsarbeidere driver den typen formidling, men det er ikke en journalistisk oppgave å bidra til et glorifisert bilde av forskningen.

Harald Hornmoen, stipendiat i forskningsjournalistikk ved Høgskolen i Oslo til Forskerforum nr. 10/99

Mangelvare

- I dag fremstår forskerne som uvitenskapelige, journalistene som "ujournalistiske" og byråkratene som desorienterte. Den kritiske journalistikken er en mangelvare.

Medieforsker Martin Eide i internavisen På Høyden, UiB nr.19/99

1600 pedagoger

- Systemet gjør det veldig vanskelig for utdannede mennesker som kommer til Norge. Landet ville tjent på å ha en mer fleksibel instans, for det mangler en del fagfolk her. Eksempelvis er det bruk for 1600 pedagoger.

Koordinator Henrik Jofre til Universitas nr. 32/99

Et problem

- Vi ser helt klart at det er et problem at systemet forhindrer folk med innvandrerbakgrunn å komme ut i arbeid, selv om de gjerne ønsker det.

Statssekretær i Kommunaldepartementet, Johanne Gaup til Universitas nr. 32/99


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 19 1999

Publisert 9. des. 1999 09:15 - Sist endra 1. sep. 2014 14:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere