Hva skjer?

Forrige InnholdUniforum nr. 18 1999


Hva skjer?

Georg Sverdrups hus

Fredagstreff i Georg Sverdrups hus, Blindern

3. desember kl. 14.30-15.30 i Auditorium 2 (inngang fra Vestibylen):

Har mannen kjønn?

Når historikerne skal skrive om kjønn, skriver de nesten bare om kvinner, hevder mannsforsker og førsteamanuensis i litteraturvitenskap, Jørgen Lorentzen i et skarpt innlegg i Apollon 4/99. Lorentzen innleder til debatt og får svar på tiltale fra kvinnelige og mannlige historikere. Åpent for alle!

Kontaktperson: redaktør av Apollon, Johan L. Tønnesson, tlf. 22 85 40 15

10. desember kl. 14.30-15.30 i Auditorium 1: Mini-konsert

Fløyelsrevolusjonen 1989

Institutt for østeuropeiske og orientalske studier viser i samarbejde med Den tjekkiske Republiks ambassade i Norge fotoudstillingen "Fløyelsrevolusjonen 1989". Udstillingen finner sted i udstillingsrommet Georg Sverdrups hus, Blindern og varer frem til 17. desember.

Udstillingen består af et antal store fotostater og en video som skildrer de revolutionære omvæltninger i 1989, særligt i Tjekkiet og Praha. Netop studenterne var den udløsende faktor i opgøret med det totalitære system i det daværende Tjekkoslovakiet.

Udstilingen markerer tiåret for Central- og Østeuropas demokratiske revolutioner.

Akademisk frihet i Afrika

The University of Oslo's Committee for North-South University Cooperation arrangerer et seminar onsdag 15. desember kl. 13-16 i Georg Sverdrups hus, Blindern med tittelen "The Role of Universities in the Development Process. Academic Freedom and Institutional Autonomy". Innledere er professor Kaare R. Norum; professor Andrew Siwela, President of the Association of African Universities; professor F.W.G. Hill, Vice-Chancellor of the University of Zimbabwe; Dr. Beyene Petros, Department of Biology, Addis Ababa University og professor Helge Rønning, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO.

Museene på Tøyen

Århundrets julemarked i Tøyen hovedgård

Fredag 3. desember kl. 16-19 og lørdag 4. desember kl. 11-16

Her finner du strikka, spikka, sydd og bakt, frukt og knask, mange fine og spesielle julegaver, laget av Tøyenansatte og deres venner.

Eventyrlesing og juleverksted for barna, julegrana tent og fuglenek satt opp. Flatbrød, julegrøt, kaffe og kaker.

Julemarkedskomiteen ønsker velkommen til en fin start på en travel måned.

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndag kl. 13

Sted: Geologisk museum

28. november: "Mineralråstoffer hos mennesker før oss - hvilke og hvorfor" v/førsteamanuensis Johan Naterstad. Helt fra den tid da mennesker først begynte å bruke redskaper og fram til vår tid, har naturstein og løsmasser vært viktige råstoffer. Som regel er det en klar geologisk begrunnelse for hvorfor spesielle steinslag er blitt foretrukket foran andre. Det er disse geologiske begrunnelsene - og konsekvensene av dem - som blir hovedtema i Naterstads foredrag.

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Paleontologisk sal, 2. etasje, Geologisk museum

28. november: "Fossilene forteller om Svalbards forhistorie" v/førstekonservator Hans Arne Nakrem.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: auditoriet, 1. etasje

5. desember: "Nisser og dyr som hører julen til" v/stipendiat Torfinn Ørmen

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 28. november kl. 12.30: "Våre helgener". Omvisning i middelaldersalene med mag.art. Alf Hammervold.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

29. november: "Foreløpige resultater fra et prosjekt om dødelighetsfallet i Norge" v/professor Ståle Dyrvik og førsteamanuensis William Hubbard, Historisk institutt, UiB, professor Sølvi Sogner, Historisk institutt, UiO og Gunnar Thorvaldsen, leder av Registreringssentral for historiske data, Tromsø.

Videnskapsakademiet

Torsdag 9. desember kl. 19 i Akademiets hus, Drammensvn. 78: Fellesmøte: "Almanakk for Norge 1644-2000. En åndsfrisk olding" v/professor Kaare Aksnes, UiO.

I bokåret 1993 ble det feiret 350-årsjubileum for trykkingen av den første boken i Norge: Ulf Tyge Nielssøns Almanach for året 1644. Illustrert med lysbilder vil den videre utviklingen av en norsk almanakk bli gjennomgått fram til tusenårsskiftet. Sentralt i denne utviklingen står Christopher Hansteen, lærer i matematikk og astronomi ved det nyopprettede Kgl. Frederiks Universitet i Christiania fra 1814 og grunnleggeren av universitetets eldste bygning, Observatoriet, fra 1834. Hansteen var redaktør for almanakken i 47 år og gav den et mer nøkternt innhold ved å fjerne astrologiske betraktninger og værprognoser basert på månefasene. Universitetets monopol på utgivelse av almanakken opphørte i 1987, men Almanakk for Norge/Noreg hevder seg fortsatt godt blant konkurrentene med ca. 85 000 eksemplarer solgt per år.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

30. november: "Utviklingsoppfatninger i et filosofihistorisk perspektiv" v/prosjektkoordinator Lars Gule, Senter for utviklingsstudier, Universitetet i Bergen.

Henv.: m.b.guleng@iakn.uio.no

Poetikkseminaret

Tid: fredag kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

3. desember: "Aristoteles' väg till Uppsala. Om magister Mathias Lincopensis och den medeltidslatinska poetiktraditionen" v/professor Birger Berg, Lunds universitet.

Humanistisk kollegium 1999-2000

Tema: Dialog mellom religionene

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

7. desember: "Frans av Assisi" v/pater Hølscher.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: Verdiskapning for fellesskapet

Tid: mandager kl. 19.15-ca. 21.15

Sted: Aud. 3, u.et., Kristine Bonnevies hus, Blindern

Entré kr. 30 (inkl. te/kaffe og kjeks/småkaker)

29. november: "Vitenskapen i offentlige rom - om universitetenes intellektuelle og etiske utfordringer" v/førsteamanuensis i sosiologi, Ragnvald Kalleberg.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, 5. et., Blindern

30. november: Foredrag v/Gerda Falkner. Max Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, Köln.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

3. desember: "Kunnskapens politiske økonomi: autoritet, fellesskap og grådig arbeid" v/Hans Christian Sørhaug, Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur, UiO.

10. desember: "Is Science a Social Construction? Recent Thoughts Based on the Russian Experience" v/Loren Graham, History of Science, MIT.

Eurasia-seminaret

Tema: Møtet med det ekspanderende Vesten

Tid: torsdager kl. 16.15-18

Sted: 12. et., Niels Treschows hus, Blindern

2. desember: "Islamistenes oppfatninger av Vesten" v/Bjørn Olav Utvik.

Bibliotheca Alexandrina

Venneforeningen for biblioteket arrangerer en kunstutstilling i Deichmanske bibliotek, der arkitektfirmaet Snøhetta presenterer sitt nå nesten fullførte nybygg. Blant utstillerne er Brit Boutros Ghali og Katrina Vrebalovich (malerier) og Jorunn Sannes (billedkunst). Kunst og billedtepper fra kunstsentret Harrania i Egypt. Foredrag i tilknytning til Alexandria og Egypt i musikkavdelingen kl. 19.30: mandag 29. november: Prof. Saphinaz Naguib: Hva hieroglyfene forteller oss og tirsdag 30. november: Prof. Michael Carter: Libraries and the transmission of knowledge in the medieval Muslim world.

Utstillingen vil bli stående til 5. desember 1999.

Menneskerettighetssituasjonen i Pakistan

"En Verden" gjennomførte i mars i år en studietur til Pakistan med støtte fra Utenriksdepartementet. Målsettingen var å danne seg et bilde av menneskerettighetssituasjonen og menneskerettighetskommisjonens arbeid i landet. Som en oppfølging av denne turen arrangeres et seminar med ovennevnte tema mandag 6. desember kl. 17-21 i Flyktningerådets lokaler, Grensen 17, 4. etasje. Fra programmet nevnes: Innledning om Pakistans bakgrunn og historie ved historiker og forfatter Thorbjørn Færøyvik; Pakistan i dag - sett med en norsk-pakistaners øyne v/Khalid Mahmood; Menneskerettighetssituasjonen i Pakistan i dag (15 min.s forberedte innlegg), åpning og oppsummering v/Knut Roger Andersen.

Påmelding pr. tlf. 91 63 13 97 innen fredag 3. desember kl. 15. Gratis adgang.

A SCALPELLA

medisinstudentenes blandede kor - inviterer til julekonsert i Gamle Aker kirke onsdag 1. og torsdag 2. desember, begge dager kl. 19.30.

Verker av Brahms, Kverno, Schütz, Stanford, Ruttler m.fl.

Dirigent: Marius Skjølaas

Entré: kr. 50 (studenter og barn)/kr. 70.

KLASSISK KONSERT-AFTEN

Universitetets symfoniorkester inviterer til klassisk konsert-aften onsdag 8. desember kl. 19.30 i Universitetets Aula.

Rossini: Ouvertyre til Italienerinnen i Algerie

Mozart: Klaverkonsert nr. 23 i A-dur

Beethoven: Symfoni nr. 7 i A-dur

Dirigent: Eldar Nilsen

Solist: Jens Harald Bratlie

Billetter kr. 100/80 ved inngangen eller bestill via e-post til Cecilie.Norenberg@compaq.-com


Forrige Innhold Uniforum nr. 18 1999

Publisert 25. nov. 1999 16:11 - Sist endra 1. sep. 2014 13:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere