Georg Sverdrups hus

Forrige Innhold Uniforum nr. 15 1999


Hva skjer?

Fredsslutning?

Fredag 15. oktober kl. 14.30-15.30 i Vestibylen i Georg Sverdrups hus, Blindern møtes professorene Inge Johansen (NENT) og Per Aagaard (Institutt for geologi) til dyst om konflikten om grunnvannsforskningen på Gardermoen.

"Etisk krigføring" heter et av oppslagene i siste Apollon. Det handler om konflikten mellom grunnvannsforskerne og NENT (Den nasjonale etikk-komiteen for naturvitenskap og teknologi), som blusset opp etter flykjemikalieskandalen på Gardermoen sist vinter. Også Oslo Lufthavn AS engasjerte seg og truet med injuriesak, mens Forskningsrådet refset etikk-komiteen. Snakket partene forbi hverandre da de deltok offentlig i det Dagsavisen kalte "etikk-krangel"? Nå møtes de for første gang, akkompagnert av trompetfanfarer!

Arr.: apollon@admin.uio.no

Dette er det første arrangementet i en serie hvor universitetsansatte tilbys å avslutte arbeidsuken med fag og musikk i UiOs nye storstue.

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus, Blindern

21. oktober: "Små detaljer i store sammenhenger: institusjonalisering av biologien rundt århundreskiftet" v/Arve Monsen, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO.

Niels Bohr - bro mellom to kulturer

Niels Bohrs bidrag til blant annet utviklingen av atom- og kvantefysikken og hans analyse og avklaring av de erkjennelsesteoretiske utfordringer som denne fysikken representerer, plasserer ham som en betydelig brobygger mellom den matematisk-naturvitenskapelige og den humanistiske kultur i dette århundre.

Symposium fredag 22. oktober fra kl. 11 til 15 i auditorium 2 i Georg Sverdrups hus, Blindern med faglige foredrag med etterfølgende diskusjon om grunnlagsproblemer i kvantefysikk v/Johannes Mathias Hansteen, Lars Morten Johansen og Kristoffer Gjøtterud.

Fra kl. 17 til 20 følgende foredrag for et bredere publikum: "Niels Bohrs bidrag til den vitenskapsetiske diskusjon med bakgrunn i hans rolle i utviklingen av atombomben og hans brev til FN" v/Erik Alfsen og Gunnar Løvhøiden; "Niels Bohr som politiker" v/Finn Aaserud ; "Niels Bohr og de erkjennelsesteoretiske problemene i kvantemekanikken" v/Ragnar Fjelland og "Streiftog i Niels Bohrs tanker" v/Jens Bang.

Lørdag 23. oktober kl. 11-15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen: "Det inkommensurable". Niels Bohr leser Goethe-dikt. "Niels Bohr og verden" v/Ove Nathan; "Pythagoras og kulturens enhet" v/Torger Holtsmark; "Niels Bohr, dansk gullalder og norske kontakter" v/Johannes Mathias Hansteen; "Kan det hele menneske gjenreises?" v/John Peter Collett og "Å se fremover - og til siden" v/Asbjørn Aarnes.

Forum: Formell logikk og dens anvendelser

Forum myntet på forskere og videregående studenter som er interessert i formell logikk, for eksempel informatikere, matematikere, filosofer eller lingvister. Onsdager kl. 17.15 i Rom 3524 i Georg Sverdrups hus, Blindern.

27. oktobervil professor Herman Ruge Jervell, Institutt for lingvistiske fag, UiO holde følgende forelesning: "Stålmaskiner og Aanderaagrupper - Stål Aanderaa som logiker".

Det norske institutt i Roma 1959-1999

40-årsjubileum i Det store auditorium, Georg Sverdrups hus, Blindern lørdag 23. oktober kl. 10.15-15. Åpning v/rektor Kaare R. Norum kl. 10.15. Presentasjon av jubileumsboken "På klassisk grunn. Det norske institutt i Roma 1959-1999".

Kl. 11.15-15: åpent seminar under ledelse av professor Roy T. Eriksen: Ideen om Roma - Roma som idé. (Se Uniforum nr. 14/99.)

1999 WIDER Annual Lecture

"Is Rising Income Inequality Inevitable? A Critique of the Transatlantic Consensus" er tittelen på en forelesning som professor Anthony Barnes Atkinson, Nuffield College, Oxford vil holde mandag 1. november kl. 16.15-18 i Georg Sverdrups hus, Blindern. Arrangementet er et samarbeid mellom The United Nations University WIDER (World Institute for Development Economic Research), Utenriksdepartementet og Senter for utvikling og miljø, UiO.

Museene på Tøyen

Botanisk hage og museum

Sted: Tøyen hovedgård

16.-17. oktober kl. 11-16: BONSAI - utstilling.

Søndag 24. oktober kl. 13: "Fra Asbjørnsen til H.C. Andersen" - Eventyr for voksne v/forteller Aud Ellen Rudshagen.

Botanisk hage er åpen alle hverdager kl. 7-17; lør., søn. og helligdager kl. 10-17.

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

31. oktober: "Sudbury - verdens største nikkelforekomst!" Hvordan dannes slike store malmforekomster? v/førsteamanuensis Tor V. Segalstad.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Auditoriet, 1. etasje

17. oktober: "Insektlivet ved Østensjøvannet" v/cand.real. Lars Ove Hansen.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Lørdag 23. oktober åpner en temporærutstilling i Myntkabinettet: Keltiske mynter. Den blir stående til 30. desember.

Søndag 24. oktober kl. 12-15: Dansedag på Historisk museum. Vi danser oss gjennom historien og verden. Danseseminar for små og store, unge og gamle.

Søndag 31. oktober kl. 12.30: Omvisning i Myntkabinettet og på Oldsaksamlingen. Førsteamanuensis Katalin Biró-Sey presenterer utstillingen Keltiske mynter, og Oldsaksamlingens arkeologer forteller om Norge i "Keltertiden".

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Senter for kvinneforskning

Hvordan finner legen ut hva kvinner feiler?

Fredag 22. oktober kl. 9-16.15 i Sem.rom 1, Ullevål stadion. Åpent seminar med innlegg av stip. Merete Undeland, Seksjon for allmennmedisin, UiB, amanuensis Tone Bratteteig, Institutt for informatikk, UiO, overlege Ingrid Os, Nyremed. avd., Ullevål sykehus og klinisk psykolog Kirsten Benum. Komm.: professor Gro Hagemann. Faglig ansvarlig: professor Kirsti Malterud.

Fokus på 1950-årene

Tid og sted: kl. 14.15-16, Senter for kvinneforskning, Sognsveien 70, Seminarrommet, 4. et.

Onsdag 27. oktober: "Kvinnestemmer i en husmortid: Lillehammer private kvinnelige diskusjonsklubb" v/professor Inger Bjørnhaug, Høgskolen i Lillehammer.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

18. oktober: Dagsseminar fra kl. 10 til 17 på Blindern: "Sørøst-Europa/Balkans historie - en nødvendig skolering." Forelesere: cand.philol. Jardar Seim, førsteamanuensene Bernt Brendemoen og Arne Kommisrud, stipendiat Vemund Aarbakke, professorene Berge Furre og Svein Mønnesland.

25. oktober: "Rettferdighet og økonomisk evne. Om prosess- og straffomkostningenes betydning for rettspraksis i Norge i tidlig moderne tid" v/stipendiat Bodil Chr. Erichsen, Historisk institutt, UiO.

1. november: "Hvordan skal vi omgås med fortida? Om minnesmerkenes politikk" v/professor Anne Eriksen, Institutt for kulturstudier og professor Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap.

Videnskapsakademiet

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78

21. oktober: Fellesmøte: "Fra hedenskab til kristendom. Vikingekongernes - Gorm den Gamle og Harald Blåtands - monumenter i Jelling" v/museumsinspektør Knud Krogh, Nationalmuseet i København.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

19. oktober: "I tradisjonens trollspeil. Refleksjoner om 'stil' og 'stilhistorie' " v/Ståle Wikshåland.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tema: Vikingtid - sagatid - vår tid: Resepsjonshistorie vikingtid

Tid: mandager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

18. oktober: "Illustrasjoner til Snorres kongesagaer" v/førstekonservator Sidsel Helliesen, Nasjonalgalleriet.

25. oktober: "Vikinginteressens politiske funksjoner" v/direktør Erik Rudeng, Norsk Folkemuseum.

1. november: "Kopier av vikingskip" v/professor Arne Emil Christensen, Vikingskipshuset.

Poetikkseminaret

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

29. oktober: "Hur mimesis blev en metafor. Aristoteles i 1300-talets Sverige" v/fil.dr Mats Malm, Göteborgs universitet.

Estetisk seminar v/HF

Tema: Århundreskiftets estetiske kultur

Tid: fredager kl. 14.15-17

Sted: Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern

22. oktober: "Zola's Paris: Mythic Horizons and Real Presences" v/Karlheinz Stierle, Konstanz og "Loos' Wien" v/Carsten Thau, København.

Humanistisk kollegium 1999-2000

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

26. oktober: "Religion og politikk" v/Arne Johan Vetlesen.

2. november: "Kultkontinuitet i kristen keltisk tradisjon - eksempel på tidlig religionsdialog?" v/Harald Olsen.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: Verdiskapning for fellesskapet

Tid: mandager kl. 19.15-ca. 21.15

Sted: Aud. 3, u.et., Kristine Bonnevies hus, Blindern

Entré kr. 30 (inkl. te/kaffe og kjeks/småkaker)

18. oktober: "Etikk og lønnsomhet - forsøk på å skape en annerledes økonomisk tenkning" v/banksjef Svein Berglund, Cultura Sparebank, Norges første og eneste alternative bank.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, 5. et., Blindern

19. oktober: "The Changing Role of Citizenship in a denationalizing World" v/ Ulrich K. Preuss, Freie Universität Berlin.

2. november: "Policy coordination at the European and the national level" v/B. Guy Peters, University of Pittsburgh.

Flyktningebarn og -ungdom - traumer, behandling og integrering

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

20. oktober: "Gruppetiltak for flyktningebarn og -ungdom - erfaringer fra et prosjekt i Bærum kommune" v/Kirsten Jagmann og Grethe Savosnick, helsesøstre ved Bekkestua områdekontor, Bærum.

27. oktober: "Skolens betydning for integrering av flyktningebarn og -ungdom" v/Sunil Loona, spesialpsykolog ved Torshov Kompetansesenter.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

19. oktober: "Fransk Afrika-politikk ved inngangen til et nytt årtusen" v/førsteamanuensis Karin Dokken, Institutt for statsvitenskap, UiO.

26. oktober: "25 år etter: Ny økonomisk verdensorden med motsatt fortegn?" Innleder: professor Karl Ove Moene, Sosialøkonomisk institutt, UiO.

Seminaret i vitenskapsteori

Tirsdag 19. oktober kl. 13.15-15 i auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern: "Biology and the concept of information" v/professor i biologi, John Maynard Smith, University of Sussex.

Fredag 22. oktober kl. 14.15-16 seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern: "Critical Science Studies as Argumentation Theory: Who's Afraid of SSK?" v/William Regh, St. Louis.

Eurasia-seminaret

Tema: Møtet med det ekspanderende Vesten

Tid: torsdager kl. 16.15-18

Sted: 12. et., Niels Treschows hus, Blindern

4. november: "Nye anglisismer på russisk" v/Cornelia Vikan.

Forskning om nettbasert læring

Tid: tirsdager kl. 10.15-12

Sted: Rom 234, Helga Engs hus, Blindern

Arr.: InterMedia@Universitetet i Oslo

19. oktober: "Collaborative learning in virutal environments" - et pågående forskningsprosjekt v/Kjell Skogen (spesialpedagogikk)

Forskningsetikk versus fri forskning?

Professor Nina K. Vøllestad, Seksjon for hovedfag helsefag, UiO innleder til debatt om forholdet mellom forskningsetiske tilrådinger og forskningsmetodologiske interesser mandag 18. oktober kl. 14.15-16 i møterom 8, Forskningsparken. Deltakere i debatten er førsteamanuensis Knut W. Ruyter, sekretariatsleder for NEM og førsteamanuensis Ragnvald Kalleberg, faglig prosjektleder for Innsatsområdet etikk. Møteleder: Finn Mølmen, koordinator for IE.

Integrativ biologisk forskning: to gjesteforelesninger

Arr.: Biologisk institutt

Mandag 18. oktober kl. 12.15-16 i auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern: "The evolution of bacteria" v/professor John Maynard Smith, University of Sussex og "Zoonotic disease dynamics in mixed rodent reservoirs: cowpox and bartonellosis, bank voles and wood mice" v/professor Michael Begon, University of Liverpool.

Maynard Smith vil i sin forelesning sammenfatte hvordan genetiske data fra bakterier best kan tolkes i lys av evolusjonsteori. Begon gir i sin forelesning en oversikt over epidemiologisk forskning på ville, naturlige dyrepopulasjoner. Begge argumenterer for at en integrativ tilnærming er den mest fruktbare innen sine respektive fagfelt.

Kommunikasjonsteknologi og gode læringsmiljøer

For å få kontakt med forskere ved UiO som ønsker å arbeide tverrfaglig i InterMedias nye lokaler i Forskningsparken II, inviterer senteret til et seminar mandag 25. oktober kl. 12.30-16 i 12. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern. I seminaret ønsker InterMedia å bli kjent med aktuelle ideer i forskersamfunnet ved UiO og vil også informere om sine prosjekter. Interesse for seminaret, samt prosjektforslag, henvendelse til senterleder: knut.lundby@intermedia.uio.no

Oslo Geofysikeres Forening 50 år

I forbindelse med 50-årsjubileet arrangerer Oslo Geofysikeres Forening jubileumsforedrag fredag 29. oktober kl. 16.00-20.00 og lørdag 30. oktober kl. 10.00-16.00 i Helga Engs hus, auditorium 1, på Blindern. Foredragene vil dekke aktuelle temaer innen geofysikken, fra jordens indre til atmosfærens ytre. På fredagen vil følgende temaer bli tatt opp: værvarsling, luftforurensinger, snøskred, flom og breer. På lørdagen står følgende temaer på dagsorden: jordens indre, olje, kontinentaldrift, golfstrømmen, bergensskolen som grunnlag for værvarsling, klimaendringer i Norden, ozonhull og ionosfæren. Hvert foredrag varer i ca. 30-40 minutt. Alle interesserte er velkomne.

Seminar ved Senter for medisinsk etikk

Fredag 29. oktober kl. 10-12.30 vil professor i rettsvitenskap, Deryck Beyleveld, University of Sheffield og direktør fra the Sheffield Institute of Biotechnological Law and Ethics holde følgende forelesning: "Kantian Ethics and Medical Ethics - with special reference to the concept of vulnerability". Sted: undervisningsrom 218, Inst. for samfunnsmedisin, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus.

Fra tankens Athen og troens Jerusalem

er tittelen på en forelesningsrekke som professor em. Egil A. Wyller, Filosofisk institutt arrangerer i Fakultetsrådssalen, Administrasjonsbygningen, 10. etasje, Blindern i dagene mandag 1., torsdag 4. og fredag 5. november kl. 11-13. Følgende temaer skal belyses: 1. Hva er henologi? 2. Hva er kristen henologi? og 3. HENOLOGISK SKRIFTSERIE I-XX. Denne skriftserie til Egil A. Wyller begynte å løpe i 1994, og hittil er 16 bind utkommet. Ved studier, oversettelser og debattinnlegg søker den å presentere trekk ved den gresk-platonske og den jødisk-kristne åndstradisjon, dens visdom og innsikt, fra antikken (Salomos Høysang/Platon/Johannes) gjennom østlig og vestlig middelalder og til vår moderne tid (Goethe/Kierkegaard/Ibsen).

Forelesningsrekken vil bli avsluttet med et lysbildeforedrag i Norsk Folkemuseum på Bygdøy onsdag 10. november kl. 19 - med utgangspunkt i Rafaels "Skolen i Athen".


Forrige Innhold Uniforum nr. 15 1999

Publisert 13. okt. 1999 18:01 - Sist endra 1. sep. 2014 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere