Museene på Tøyen

Forrige Innhold Uniforum nr. 14 1999


Hva skjer?

Botanisk hage og museum

Sted: Tøyen hovedgård

16.-17. oktober kl. 11-16: BONSAI - utstilling.

Botanisk hage er åpen alle hverdager kl. 7-17; lør., søn. og helligdager kl. 10-17.

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

10. oktober: "Mineralogi og dynamikk i jordas dype indre" - Kunnskap fra jordskjelvbølger og høytrykkseksperimenter v/førsteamanuensis Reidar Trønnes.

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje

3. oktober: "Mikrofossiler - havets skjulte juveler" v/stipendiat Jane Dolven.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Auditoriet, 1. etasje

17. oktober: "Insektlivet ved Østensjøvannet" v/cand.real. Lars Ove Hansen.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling

er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Søndag 10. oktober kl. 12.30: "Halvdanshaugen på Ringerike." Foredrag ved forsker Jan Henning Larsen om de senere års arkeologiske undersøkelser.

Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Senter for kvinneforskning

Fokus på 1950-årene

Tid og sted: kl. 14.15-16, Senter for kvinneforskning, Sognsveien 70, Seminarrommet, 4. et.

Onsdag 13. oktober: "Moderniseringsmoro: Kjønn i femtitallets norske filmkomedier" v/amanuensis Leif Ove Larsen, Institutt for medievitenskap, UiB.

Seminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18.15-20

Sted: Seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

4. oktober: "Metodeproblem i intellektuell historie. Introduksjon til boka om Ernst Sars" v/førsteamanuensis Narve Fulsås, Institutt for historie, UiTø. Kommentarer v/professor em. Ottar Dahl, professor Jan Eivind Myhre og professor Øystein Sørensen, Historisk institutt, UiO.

11. oktober: "Comments on being a cultural historian working on contemporary politics in South India" v/professor Pamela Price, Historisk institutt.

18. oktober: Dagsseminar fra kl. 10 til 17 på Blindern: "Sørøst-Europa/Balkans historie - en nødvendig skolering." Forelesere: Cand.philol. Jardar Seim, førsteamanuensene Bernt Brendemoen og Arne Kommisrud, stipendiat Vemund Aarbakke. professorene Berge Furre og Svein Mønnesland. (Se nedenfor.)

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus (nye UB), Blindern

7. oktober: "The founding of women's colleges in Britain and the United States during the second half of the 19th century: A comparative history" v/Sheldon Rothblatt, Dept. of History, University of California, Berkeley.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: sem.rom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

5. oktober: "Hitler og hans arkeologer; en skjult kulturkamp i det tredje rike" v/Laszlo Berczelly.

19. oktober: "I tradisjonens trollspeil. Refleksjoner om 'stil' og 'stilhistorie' " v/Ståle Wikshåland.

Seminar ved Mellomaldersenteret

Tema: Vikingtid - sagatid - vår tid: Resepsjonshistorie vikingtid

Tid: mandager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

4. oktober: "Sagatid på scenen" v/førsteamanuensis Live Hov, Institutt for musikk og teater, UiO.

11. oktober: "Vikingtid sett med sagatidens øyne" v/cand.philol. Gunhild Kværness.

18. oktober: "Illustrasjoner til Snorres kongesagaer" v/førstekonservator Sidsel Helliesen, Nasjonalgalleriet.

Poetikkseminaret

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Sem.rom 51, Niels Treschows hus, Blindern

8. oktober: "The Oriental Tradition of Aristotle's Poetics" v/Omert Schrier, Universitetet i Amsterdam.

Estetisk seminar v/HF

Tema: Århundreskiftets estetiske kultur

Tid: fredager kl. 14.15-17

Sted: Aud. 3, Sophus Bugges hus, Blindern

22. oktober: "Zola's Paris: Mythic Horizons and Real Presences" v/Karlheinz Stierle, Konstanz og "Loos' Wien" v/Carsten Thau, København.

Humanistisk kollegium 1999-2000

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

5. oktober: "Jøden Jesus - hva betyr 'oppfylle loven'?" v/Jan Rantrud.

Forum for kultur, vitenskap og livssyn

Tema: Verdiskapning for fellesskapet

Tid: mandager kl. 19.15-ca. 21.15

Sted: Aud. 3, u.et., Kristine Bonnevies hus, Blindern

Entré kr. 30 (inkl. te/kaffe og kjeks/småkaker)

18. oktober: "Etikk og lønnsomhet - forsøk på å skape en annerledes økonomisk tenkning" v/banksjef Svein Berglund, Cultura Sparebank, Norges første og eneste alternative bank.

Forskerseminar - ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Rom 522, Eilert Sundts hus, 5. et., Blindern

5. oktober: "The Europeanization of social policy and domestic structural change" v/James Caporaso, University of Washington, Seattle.

12. oktober: "Budgetary negotiations - Agenda 2000: The Berlin Summit: Changing forces but institutional continuity" v/Brigid Laffan, University College Dublin.

Rikshospitalets forskningsseminar

Tid: mandag kl. 15-16.45

Sted: Aud. 1, Patologibygget

Kaffe/te-servering og noe å bite i fra kl. 14.30

4. oktober: "Metoder for tidlig diagnostikk av infeksjoner." Innledere: Dag Kvale, Tone Tønjum, Petter Gaustad, Mette Walberg og Halvor Rollag, som også er møteleder sammen med Jan. E. Brinchmann.

Owrenforelesningen 1999

Professor dr.med. Hans Prydz, Bioteknologisenteret i Oslo vil fredag 15. oktober kl. 14 i Auditorium I, Patologibygget, Gamle Rikshospital holde en gjesteforelesning "Cellebiologiske konsekvenser av initiering av blodets koagulasjon".

Professor Paul A. Owren var professor ved Medisinsk avdeling A på Rikshospitalet fra 1949 til 1970 og grunnlegger av Institutt for tromboseforskning (nåv. Institutt for indremeedisinsk forskning). Han var en ledende person innen internasjonal tromboseforskning, og Hans Prydz var en av Owrens medarbeidere. Prydz har drevet forskning på hemostase- og tromboseområdet og arbeidet mye med genteknologiske problemer generelt. Prydz var en av de første som innførte moderne molekylærbiologi i Norge.

Flyktningebarn og -ungdom - traumer, behandling og integrering

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

6. oktober: "Multitraumatiserte barn og familier i møte med skole og hjelpeapparat - er klientens eller behandlers 'kultur' en hindring?" Erfaringer fra et forprosjekt v/Amalia Carli, spesialpsykolog ved Psykososialt senter for flyktninger.

13. oktober: "Barn og unge fra krigsområder i norsk skole - faktorer som fremmer eller vanskeliggjør mestring" v/Wenche Larsen, pedagogisk psykologisk rådgiver ved PP-tjenesten i Oslo og leder for prosjektet Barn og unge fra krigsområder.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus, Blindern

5. oktober: "Norske hjelpeorganisasjoner i sør - skaper de kulturelle speilbilder av vårt eget samfunn?" v/førsteamanuensis Terje Tvedt, Senter for Utviklingsstudier, UiB.

12. oktober: "Hva kan vi lære av Asiakrisen? Trenger vi global styring av finansmarkedene?" Innledere: senterleder Desmond McNeill, SUM, byråsjef Anne Kristin Hermansen,UD, professor Helge Hveem, statsvitenskap og Ola Storeng, økonomiredaksjonen i Aftenposten.

19. oktober: "Fransk Afrika-politikk ved inngangen til et nytt årtusen" v/førsteamanuensis Karin Dokken, Institutt for statsvitenskap, UiO.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

1. oktober: "Begrepet egoisme" v/professor i biologi, Dag Olav Hessen og professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen.

8. oktober: "Vitenskapelig kvalitet som universitetspolitisk målsetting" v/Ivar Bleiklie, Administrasjon og organisasjonsvitskap, Bergen.

Eurasia-seminaret

Tema: Møtet med det ekspanderende Vesten

Tid: torsdager kl. 16.15-18

Sted: 12. et., Niels Treschows hus, Blindern

7. oktober: "Vestliggjøring av den kinesiske roman" v/Halvor Eifring.

Forskning om nettbasert læring

Tid: tirsdager kl. 10.15-12

Sted: Rom 234, Helga Engs hus, Blindern

Arr.: InterMedia@Universitetet i Oslo

5. oktober: "Digitale læringsomgivelser: mediefaglige utfordringer" v/Jon Lanestedt (USIT).

12. oktober: "Problemer ved innføring og bruk av gruppevare" v/Tone Bratteteig (informatikk).

19. oktober: "Collaborative learning in virutal environments" - et pågående forskningsprosjekt v/Kjell Skogen (spesialpedagogikk)

Jubileumsseminar for Marius Hægstad

Den 6. oktober 1899 heldt Marius Hægstad fyrste førelesinga si i det nyskipa professoratet i "landsmaalet og dets dialekter". Professoratet var eit akademisk gjennombrot for den nynorske målreisinga. 100-årsjubileet vert feira med eit seminar onsdag 6. oktober kl. 13.15-17 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum. Tilskipar: Institutt for nordistikk og litteraturvitskap i samarbeid med Noregs Mållag. (Se s. 4.)

Jahreforelesningene 1999

Vinnerne av Anders Jahres medisinske priser holder følgende forelesninger torsdag 7.oktober kl. 14-1630 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvn. 9:

Kl. 14-14.50: Professor Irma Thesleff, Helsingfors: "Molecular regulation of organ development - advances in developmental biology provide tools for tissue engineering."

Kl. 15.10-15.50: Professor Søren K. Moestrup, Århus: "Cubilin, a novel receptor for uptake of vitamin B12 and high-density lipoprotein."

Kl. 15.50-16.30: Professor Harald Stenmark, Oslo: "Entry of macromolecules into cells - regulation by a GTPase and a membrane lipid."

Jahreprisutdelingen

finner sted i Universitetets Aula fredag 8. oktober kl. 18.00.

Åpent for alle interesserte.

Maktutredningsseminaret

Tirsdag 5. oktober kl. 12.15-14 i rom 1006 (de ansattes pauserom), Institutt for statsvitenskap, 10. etasje, Eilert Sundts hus, Blindern: "Vanens makt. Styringstradisjoner i Arbeiderpartiet" v/førsteamanuensis Hege Skjeie, statsvitenskap.

Konferanse om antikkens filosofi

holdes på Stefan Hotel, Rosenkrantz' gate 1 lørdag 9. og søndag 10. oktober fra kl. 9 (lørdag) med forelesere fra Oslo, London, Island, Oxford. Program og nærmere opplysninger: Øyvind Rabbås, Filosofisk institutt, UiO, tlf. 22 85 75 51, e-mail: oyvind.rabbas@filosofi.uio.no

Vellykkethet - en krig med seg selv!

Åpen dag på Ullevål sykehus, Auditoriet, Laboratoriebygget (følg skilting) mandag 11. oktober kl. 15.30-18.30.

Åpning v/divisjonsdirektør Frode Larsen; "Kroppen - en kilde til glede eller tragedie" v/fysioterapeut Berit Bunkan (kl. 15.40); orienteringer om psykisk helse, aktiviteter på dagtid og angstringen (kl. 16.25) og "Misbrukes piller for å holde fasaden og for å holde mål" v/psykiater Svein Staff. Flere stands og utstilling. Pause med kaffe/te og boller/. Gratis adgang.

Gjesteforelesning med Ibsen-tema

Universitetslektor Jette Lundbo Levy fra Institut for Nordisk Filologi ved Københavns Universitet vil tirsdag 12. oktober kl. 10.15-12 holde en gjesteforelesning i Rom 489, P.A. Munchs hus, Blindern over temaet: "Transparens - Spændingen mellem det utopiske og det tragiske i Gengangere, Rosmersholm og Vildanden". Arrangør: Senter for Ibsen-studier.

Sørøst-Europa/Balkans historie - en nødvendig skolering

Seminar arrangert på Historisk institutt mandag 18. oktober kl. 10-17 i 12. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern. Seminaret er åpent for alle som er interessert i Sørøst-Europas/Balkans historie, som studenter, språkforskere, hiostorikere, samfunnsvitere, mediefolk. Blant temaene kan nevnes "Stormaktene og Balkan fra 1700 til i dag"; "Kulturarven fra det osmanske riket"; Religion og nasjon på Balkan" og "Hvorfor gikk Jugoslavia i oppløsning?" Påmelding til seminarleder Knut Kjeldstadli, tlf. 22 85 82 38 e-post: knut.kjeldstadli@hi.uio.no

Embodiment and Cultural Phenomenology

er tittelen på et foredrag som professor Thomas J. Csordas, Case Western University, Ohio vil holde mandag 18. oktober kl. 9-11 i foredragssalen, Frederik Holsts hus. Arr.: Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk antropologi.

Georg Sverdrups hus

Forum: Formell logikk og dens anvendelser

Dette forumet er myntet på alle forskere og videregående studenter som i en eller annen forstand er interessert i formell logikk, det være seg informatikere, matematikere, filosofer eller lingvister. Møtene holdes onsdager kl. 17.15 i Rom 3524 i Georg Sverdrups hus, Blindern.

6. oktober vil professor Jens Erik Fenstad, Matematisk institutt holde følgende forelesning: "I hvilken betydning er mengdelæren et grunnlag for all matematikk".

Det norske institutt i Roma 1959-1999

I forbindelse med sitt 40-årsjubileum inviterer Det norske institutt i Roma til en dag i Romas tegn i Det store auditorium, Georg Sverdrups hus, Blindern lørdag 23. oktober kl. 10.15-15.

Etter velkomstord ved rektor Kaare R. Norum kl. 10.15 vil programmet omfatte presentasjon av jubileumsboken "På klassisk grunn. Det norske institutt i Roma 1959-1999" ved professorene Rasmus Brandt, Trond Berg Eriksen, Geir Hellemo og Magne Malmanger.

Kl. 11.15 starter et åpent seminar under ledelse av professor Roy T. Eriksen: Ideen om Roma - Roma som idé, med følgende forelesninger: "Roma aurea - guders hjem og keisers bolig" v/Rasmus Brandt; "Roma caput mundi - middelalderens Romabilder" v/cand.philol. Kristin Bliksrud Aavitsland. Kl. 13.15 fortsetter prof. emeritus Hjalmar Torp: "Konstantinopel - Nea Roma", deretter professor Jostein Børtnes: "Moskva - det tredje Roma" og sist, cand.philol. Victor Plathe Tschudi. "Roma som Babylon - reformasjonens antitese".


Forrige Innhold Uniforum nr. 14 1999

Publisert 30. sep. 1999 17:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere