Kurs og stipend

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999


Kurs og stipend

Roald Amundsens Minnefond

Minnefondet gir støtte til formål som er knyttet til Roald Amundsens livsgjerning og til støtte for oppgaver som lå hans hjerte nær, blant annet forskningsprosjekter i arktiske og antarktiske områder innenfor biologi, geografi, geofysikk og polarhistorie.

Prosjekter av betydning for luftfarten, hvalfangst og selfangst har også fått støtte, likedan ekspedisjoner basert på eventyrlyst og oppdagertrang.

Søknadsfrist: 1. november 1999. Skriftlig søknad til Roald Amundsens Minneford v/forretningsfører, advokat Erling Eriksen, Nedre Slottsgt. 15, 0157 Oslo.

Forskningsstipend for 2000

Nansenfondet og de dermed forbundne fond:

Alette og Kristian Schreiners fond til fremme av anatomisk forskning (bevilgninger vil i første rekke bli gitt til basalforskning innen medisinsk og zoologisk morfologi);

Prof. dr.med. E. og hustru E. Langfeldts fond til fysiologisk og medisinsk-biokjemisk forskning;

B.C.P. Johnsen og dr.philos. A.O. Johnsens legat for norsk og nordisk middelalderhistorie;

Stefi og Lars Fylkesakers vitenskapelige stiftelse (i Norge innenfor humanistiske fag, medisin, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og samfunnsplanlegging).

Skjema fås hos Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78, 0271 Oslo eller på internettadr.: http://www.dnva.nmo

Søknadsfrist: 1. november 1999. En gjennomsnittlig bevilgning utgjør ca. 15 000-20 000.

Opplæring av verneombud og medlemmer av lokale arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget behandlet den 17. september 1999 forslag til ny ramme for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved Universitetet i Oslo, som etter planen skal opp i Kollegiet den 12. oktober. Systemet vil inneholde en opplæringsplan for blant annet verneombud, men spesifikt opplæringstilbud vil tidligst kunne starte på vårparten 2000.

I mellomtiden er den lokale ledelse forpliktet til å sørge for at verneombud som blir nyvalgt eller som ikke har opplæring, blir sendt på kurs for lokale midler. Som verneombud står du fritt til å velge hvor du vil ta opplæringen. Dersom du ikke blir tilbudt opplæring av arbeidsgiver, så ta kontakt med hovedverneombudet, Knut E. Semb på telefon 22 85 47 96 eller via e-post: hovedverneombud@uio.no.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 14 1999

Publisert 30. sep. 1999 17:07 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere