Doktorgrader

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999


Doktorgrader

Det teologiske fakultet

Cand.theol. Reidar Aasgaard forsvarer lørdag 18. september kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig sin avhandling "'My beloved brothers and sisters!' A study of the meaning and function of Christian siblingship in Paul, in its Greco-Roman and Jewish context" for den teologiske doktorgrad.

Det medisinske fakultet

Cand.med. Per Skaane forsvarte 10. september offentlig sin avhandling "Ultrasonography as adjunct to mammography in the evaluation of breast tumors" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Frederic Kontny forsvarer fredag 17. september offentlig sin avhandling "Left ventricular thrombosis and arterial embolism in acute myocardial infarction. Prevalence, clinical implications and effects of antithrombotic therapy with special emphasis on low molecular weight heparin" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Inger Sandanger forsvarer fredag 17. september offentlig sin avhandling "Occurence of psychiatric disorders - An epidemiological study, conceptual, methodological, and epidemiological issues" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Torleif Ruud forsvarer lørdag 18. september kl. 10.15 i Diakonhjemmets sykehus, Auditoriet, Psykiatrisk avdeling, Vinderen offentlig sin avhandling "Distress and mental healt during cross-cultural adjustment" for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Tadeusz P. Gladczenko forsvarte 10. september offentlig sin avhandling "Crustal structure and composition of Large Igneous Provinces (Skorpestruktur og sammensetning av store vulkanprovinser)" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Svein Steinsvik vil fredag 24. september kl. 14.15 i Auditorium 1, Kjemisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Electrical conductivity and defect structure in SrTi1-xFexO3-y" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Høgskoledosent Knut Halvorsen forsvarte 10. september offentlig sin avhandling "Arbeidsløshet som sosialt problem" for dr.philos.-graden.

Dr.polit. Rune Elvik forsvarte 14. september offentlig sin avhandling "Assessing the Validity of Evaluation Research by Means of Meta-Analysis" for dr.philos.-graden.

Cand.polit. Tor Bjørklund vil fredag 24. september kl. 12.15 i Ragnar Frischs auditorium (v/gml. Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling "Periferi mot sentrum. Landsomfattende folkeavstemninger i Norge" for graden dr.philos.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 13 1999

Publisert 20. sep. 1999 15:50 - Sist endra 1. sep. 2014 13:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere