Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1999


Universitetets ansvar

- Universitetene må ta medansvar for krisen i skoleverket og dermed også for at så få søker til realfagene. Universitetene, og særlig vårt universitet, har tradisjon for å være lite opptatt av lærerutdanningen. Flere av de sentrale "lærerutdanningsinstituttene" har ikke vært interessert i at fagutdanningen også skulle tilpasses de vordende læreres og skolens behov. Politikken synes å være: skolen får ta det vi har å tilby. Mens de tre andre universitetene gjennom flere år har arbeidet målrettet for å styrke den praktisk-pedagogiske utdanningen og bl.a. har bygget opp et omfattende etter- og videreutdanningstilbud i tråd med skolens behov, har disse aktivitetene i de seinere årene i praksis blitt bygget ned ved vårt universitet.

Svein Rognaldsen, styrer ved Institutt for praktisk pedagogikk, UiB, i På Høyden nr. 12/99

Klandre ikke Marie Curie!

- Vi leverer frøet og bøndene dyrker det fram. Det kan spire til det gode eller det onde. Når man har gjort en vitenskapelig oppdagelse, kan den ikke returneres til glemmeboken. Å drive grunnforskning er blant annet å ikke vite hva man oppdager. Ingen kan klandre Marie Curie for å ha oppdaget radioaktiviteten. Når de grunnleggende kunnskapene er ervervet, vil resultatene komme, ikke bare på ett sted og av ett menneske, men mange steder samtidig. Det er anvendelsen av vitenskapen som skal være utstyrt med bremser, ikke vitenskapen i seg selv.

Prof.em. Knut Fægri, i På Høyden nr. 12/99

Et felles europeisk søknadssystem

Vi kan bare nevne at BI nå blant annet også har rett til å tildele doktorgrader. Men dette institusjonsmarkedet er også formet slik at norske studenter søker opptak ved utenlandske læresteder. Den relative andelen er ikke stor i dag, men på det tidspunktet opptaket blir internasjonalisert standardisert, så vil situasjonen bli en annen. Tenk på hva som skjer den dagen det utvikles et felles søknadssystem for alle europeiske universiteter. Da blir det temmelig mange studiesteder som har samme startblokk i konkurransen som NTNU.

Professor Morten Levin, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, i Universitetsavisa nr. 12/99.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1999

Publisert 6. sep. 1999 16:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere