Fem i farta

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1999


Hva bør Oslopolitikarane gjera for Universitetet i Oslo?


Eivind Johansen, ex-phil student

Eilen Skarnes

- Dei bør regulera fleire tomter til studentbustad.

Mia Holmås, grunnfagsstudent i kriminologi


Ann Kristin Rovik

- Oslopolitikarane må pressa stortingspolitikarane til å vedta at stipenddelen frå Statens lånekasse skal aukast i forhold til resten av studielånet.


Frode Garnås, grunnfagsstudent i samfunnsgeografi


Jonny Abrahamsen

- Dei må pressa stortingspolitikarane til å auka pengesummen som studentane kan tena før stipenddelen blir omgjort til lån av Statens lånekasse. No veit eg at Lilletun har foreslått å heva denne grensa frå 3500 til 5000 kroner, men det må jo opp i Stortinget før det kan bli vedtatt. Det er uforståeleg at Sverige og Danmark skal ha ei betre studiefinansieringsordning enn Noreg.


Ole Anders Røberg, hovudfagsstudent i historie


- Oslopolitikarane må leggja forholda betre til rette for byggjing av studentbustader i hovudstaden. Dei må også få gjennomslag for kravet om at universitetet får pengar til å auka lærarkapasiteten på grunnfagsnivå.


Edgar Benum, professor i historie

{short description of image}

- Oslo kommune må syta for at fleire tomter blir regulerte til studentbustader. Dessutan må dei bli flinkare til å backa opp Universitetet i Oslo i viktige rikspolitiske saker. Diverre har kommunepolitikarane i mange år vist lita interesse for UiO.Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1999

Publisert 6. sep. 1999 16:12 - Sist endra 1. sep. 2014 13:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere