Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1999


Pris til Per Høglænd

Professor Per Høglænd ved Psykiatrisk institutt ved UiO har fått tildelt den prestisjetunge prisen International Early Career Research Award. Han fekk prisen for ein omfattande studie av korttids psykoanalytisk orientert innsiktspsykoterapi. Prisen blei delt ut under ein forskingskonferanse i regi av Society for Psychotherapy Research i Portugal i sommar.Vestgrensa studentby opna

{short description of image}
(Foto Martin Toft)

92 millionar har dei 235 nye studentbustadane i Vestgrensa studentby, Sverre Steens hus, kosta. I tillegg er det bygd eit parkeringshus til 25 millionar kroner for bilane til studentane under tennisbana like ved.

- Me begynte byggjearbeidet i juli i fjor og bygningen stod ferdig i august i år heilt etter planen. Det er me veldig stolte over, seier Tom Nygaard i Oslo prosjektledelse som har ført byggjeprosjektet vel i hamn. Og alle hyblane er allereie fylte opp av studentar som har hatt hellet med seg i bustadjakta i Oslo.


{short description of image}
(Foto: Martin Toft)

CAND.FATAL: Cand.fatal er namnet på studentrevyen som hadde premiere på Studentersamfundet Chateau Neuf tysdag 24. august. Revyen kjem med spark både til Statens lånekasse, UDI og til både den politiske og begersvingande studenten.Kvinne og forskar

Korleis er det å vera kvinne og forskar? Kva barrierer vil du møta om du som kvinne satsar på ein karriere som forskar? Det er to av dei spørsmåla du kan få svar på om du tar turen til auditorium 4 i Vilhelm Bjerknes` hus fredag 3. september klokka 12.00. Då vil du få høyra om røynslene til forskarane Kristin Braa, Trine Syvertsen, Jorunn Økland, Kirsten Ketscher og Anne Julie Semb. Arrangør er likestillingsrådgjevar Lise Christensen og Studentparlamentet.


Alf Hellevik 90 år

90-ÅRSJUBILANT HEIDRA: Forfattaren av Nynorsk Ordliste og i mange år den fremste nynorskprofessoren ved Universitetet i Oslo, Alf Hellevik, blei heidra både av statsråd Jon Lilletun, prorektor Rolv Mikkel Blakar og forlagsdirektør Audun Heskestad i Det Norske Samlaget under ei mottaking for 90-årsjubilanten i førre veke. To millonar eksemplar av Nynorsk Ordliste har forlaget selt sidan ordlista kom ut fyrste gong. Hellevik var også ein av dei fyrste som starta arbeidet med oppslagsverket Norsk Ordbok. (Foto: Martin Toft)


Georg Sverdrup – en juksepave?

Georg Sverdrup (1770-1850), UBs første overbibliotekar og navnefar til det nye UB, skal ha fortalt lovende studenter hvilke deler av pensum de ville bli eksaminert i til muntlig eksamen. Det forteller Søren Bruun Bugge, en av de utvalgte og senere professor og rektor, og historien er sitert i boka ”Blant lærde og ulærde” som Thore Lie og Kjell M. Paulssen har skrevet. Boka er en samling anekdoter og episoder fra hovedstadens akademiske liv fra tidlig på 1800-tallet og fram til i dag.


SiO 60 år

I år er det 60 år siden Studentsamskipnaden i Oslo (SiO) ble opprettet, som den første i landet. Jubileet ble feiret med festforestilling og mat, drikke og dans på Chateau Neuf sist lørdag.


UiO deler ut historiebok

Universitetet i Oslos historie ligg no føre i bokform. Den er ført i pennen av historikar John Peter Collett. Og UiO feirar sin eigen årsdag 2. september med å gi eit eksemplar av boka til alle sine fast tilsette. Det vil seia at dei som er vikarar og dei som har eit engasjement ved universitetet, må kjøpa boka sjølve i Akademika.


Nøtter

bilde av f.aman.O.Øgrim
1.Hvem er dette?
2. Når fikk Universitetet i Oslo Baroniet Rosendal i sitt eie?
3. Hvor stort areal leier UiO?
4. Hvem var Michael Skjelderup?
5. Hva står forkortelsen UNIFOR for?

Svarene finner du her!


Fra Det Kongelige Frederiks …

& Foreløpig var imidlertid ikke meget vundet ved at faa disse bokkasser til Kristiania. De blev i længere tid henstaaende uoppakket først i et magasinhus, senere paa Akershus slot. Den 25. juni 1815 skriver Pavels om disse fra Kjøbenhavn ankomne over 200 store kasser med 40-50 000 bind: "Saameget man har længtes efter disse Bøger, saameget man har skjændt paa Moldenhawer, der troedes at lægge Hindringer i Veien for deres Udlevering, saa forlegne var man nu med denne store Rigdom, da man ikke vidste, hvor man skulde gjøre af den. Selv Statsraadet var raadvild; men endelig skaffede Grev Wedel Kasserne Plads paa et Kornmagazin, hvor Hersleb dog frygter, at Rotterne vil anrette Ødelæggelse. Man trøster sig med, at der er Korn i samme Magazin, som Rotterne menes at have større Appetit paa, og haaber iøvrigt at faa Haxthausens Gaard indrømmet, naar Hofstadsen er forbi."

Det Kongelige Frederiks Universitet 1811-1911 Festskrift I

Etterlysning:

I et hyggelig brev fra Sverige etterlyses Gertrud "född 1937 och uppvuxen i Dalby strax utanför Lund". Det er en del studiekamerater som ønsker kontakt med henne, og de mener at hun giftet seg for ti år siden med en ansatt ved Universitetet i Oslo.

Kan noen hjelpe?

Kontakt Informasjonsavdelingen, tlf. 22 85 64 50.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 12 1999

Publisert 6. sep. 1999 16:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere