Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 11 1999


Museene på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndag 5. september Geologisk tur fra Semsvann i Asker. Varighet 4-5 timer. Ta med niste.
Frammøte: Ved Sem gjestegård kl. 11.00. Tema: Sedimentasjon og vulkanisme i Oslofeltet.

Botanisk hage og museum

Søndagene 22. og 29. august kl. 13.00: Omvisning v/Botanisk hage og museums venners guidegruppe.
Oppmøte v/Botanisk museum.
Søndag 5. september: Høsttreff i Botanisk hage kl. 10-15. Omvisning og plantesalg i samarbeid med Botanisk hage og museums venner.
Botanisk hage er åpen alle hverdager kl. 7-20; lør., søn. og helligdager kl. 10-20.
"Missing Links - alive!" Utstillingen er åpen hver dag kl. 10-19 og viser viktige faser i menneskets utviklingshistorie gjennom de siste fire millioner år.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Etnografisk museum

Utstillingen "Rusmidler fra Det gyldne triangel: estetikk, avhengighet og fattigdom" om produksjonsprosesser, mennesker og samfunn som baserer seg på fremstilling av opiumsprodukter, betelnøtt og tobakk står fram til 30. september.
Alle dager kl. 11-15, mandager stengt.
Gratis omvisninger for grupper og enkeltpersoner kan bestilles på tlf. 22 85 99 64 (http://www.sv.uio.no/ima/etm/)
Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Senter for kvinneforskning

World religions - worlds of gender
Torsdag 26. august kl. 9.30-12.00 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 4. et.
Seminar med professor Ursula King, Det teologiske fakultet, UiO og Departement of Religious Studies, University of Bristol, England.
Faglig ansvarlig: Professor Gro Hagemann.

Ragnar Frisch og Trygve Haavelmo

- to internasjonale giganter i norsk samfunnsvitenskap
Avduking av bilder onsdag 1. september kl. 12.00, foajeen Eilert Sundts hus, Blindern etterfulgt av forelesning av professor Olaf Bjekholt, kl. 12.15, Aud. 1 Eilert Sundts hus.

Paneldebatt om formidling av samfunnsforskning

Hovedinnleder: professor Ragnvald Kalleberg, leder av gruppen bak utredningen "En ny formidlingspolitikk for Universitetet i Oslo".
Tid og sted: fredag 3. september kl. 18.00, foajeen, Eilert Sundts hus, Blindern.
Arr.: Fagutvalget på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS) i forbindelse med Studentfestivalen.

Hva skjer i Georg Sverdrups hus

Lunsjkonsert

Cantare Audire er et kor fra Namibia som vil synge i Vestibylen tirsdag 31. august kl. 11.30-12. Hjertelig velkommen!

To kulturer?
Snakker ikke humanister og naturvitere sammen?
Fredag 3. september kl. 12.15-16 i Auditoriet:

Skrift og tall. Konferansier: Professor Bent Natvig, Matematisk institutt

"Tall, skrift og arkiver i det gamle Mesopotamia" v/Mogens Trolle-Larsen, dr.phil. ved Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientalske Studier, Københavns Universitet.

"Refleksjoner rundt nullens historie" v/professor Jens Braarvig, Institutt for kulturstudier.

"Å gjøre det usynlige synlig" v/professor Tore Lindstrøm, Matematisk institutt.

"Kan vi regne med språket?" v/professor Jan Tore Lønning, Institutt for lingvistiske fag

"Kan fysikk bidra til en bro mellom den naturvitenskapelige og den humanistiske kultur?" v/førsteamanuensis Kristoffer Gjøtterud, Fysisk institutt.

Lørdag 4. september kl. 10.15-14 i Auditoriet:

Biologi og verdier.
Konferansier: Professor Nils Roll-Hansen, Filosofisk institutt

"De to kulturer: Biologi i konflikt med et humanistisk menneskesyn?" v/professor Dag O. Hessen, Biologisk institutt.

"Identifisering av samtlige gener hos mennesket reiser biologiske og etiske spørsmål" v/førsteamanuensis Reidunn Aalen, Biologisk institutt.

"Den nevrobiologiske revolusjon - en utfordring til tilvante ideer om kognitive prosesser" v/professor Per Andersen, Fysiologisk institutt.

"Psykiatrien mellom de to kulturer" v/professor Einar Kringlen, Psykiatrisk institutt. "Kropp og bevissthet i et historisk/filosofisk perspektiv" v/førsteamanuensis Camilla Serck-Hanssen, Filosofisk institutt. Ytterligere opplysninger: http://www.admin.uio.no/ia/to_kulturer


Forrige Innhold Uniforum nr. 11 1999

Publisert 26. aug. 1999 13:34 - Sist endra 1. sep. 2014 13:54
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere