Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 2 1999


Våren på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

28. februar: "Hvorfor er det så mange gruver tilknyttet Drammens-granitten? På jakt etter 'the missing link' mellom granitt og malmer!" v/førsteamanuensis Tom V. Segalstad.

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje

14. februar: "Syd-Amerikas isolerte fossile pattedyr" v/førstekonservator Natascha Heintz.

21. februar: 'Missing links' i menneskefamiliens utviklingshistorie v/M.Sc. Ole A.S. Heintz.

Zoologisk museum

Vinterferietilbud for barn

I vinterferien 23., 24. og 25. februar kl. 11 - 14: "Møt apene, våre nærmeste slektninger" v/Skoletjenesten.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Etnografisk museum

Tid og sted: kl. 12-15

Søndag 14. februar: Aztekhieroglyfer v/hovedfagsstudent Lars Ivar Borge. Om innfødte historiekonstruksjoner blant nahuaer i Sentral-Mexico på 1600-tallet med utgangspunkt i to dokumenter på nahuatl. (Muligheter for et lynkurs i tolkning av enkelte hieroglyfer.)

22.-26- februar: Vinterferietilbud: Publikumsomvisninger hver dag i vinterferien kl. 12.15 i forskjellige saler. Hver omvisning tar inntil 30 deltakere. Filmfremvisning for barn i foredragssalen mandag, onsdag og fredag kl. 13.15.

Myntkabinettet

Tid: Torsdager kl. 13.15- 14.45

Sted: Myntkabinettets bestyrerkontor, 2. etasje

18. februar: "Katalog over norske medaljer 1814-1999. Materiale og prinsipper" v/Anette Kristoffersen.

28. februar: "Norske medaljer etter 1814: Før og etter 1905" v/Anette Kristoffersen.

Oldsaksamlingen

Tid: søndager kl. 12.30

Sted: 1. etasje

21. februar: "Maria-smykkenes symbolverden" v/mag.art. Alf Hammervold.

28. februar: "Vikingenes markedsplass, Kaupang i Skiringssal" v/førsteamanuensis Ellen Karine Hougen (i Vikingtidssalen).

Nordisk mellomalder

Seminarleiar: Magnus Rindal, Mellomaldersenteret

Tid: måndagar kl. 14.15-16

Stad: Møterom 7, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21

15. februar: "Et religiøst/mytisk fundament for herskermakten?" v/professor Gro Steinsland, Mellomaldersenteret.

Senter for høyere studier

Historisk demografi:

Tid: torsdager kl. 19

Sted: Vitenskapsakademiet, Drammensvn. 78

18. februar: "The Urban Penalty? Towns and Mortality in the 19th Century" v/Professor William Hubbard, Universitetet i Bergen.

25. februar: "Victims of the Circumstances, or Victims of the State? Paradoxes of the Great Finnish Famine of the 1860s" v/Ass.professor Kari Pitkänen, Helsingfors universitet.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18

Sted: Sem.rom B300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern

15. februar: "De nasjonale strateger" v/professor Rune Slagstad, Institutt for samfunnsforskning. Forberedte kommentarer av professor Edgeir Benum, Historisk institutt, professor Even Lange, Bedriftsøkonomisk institutt og professor Francis Sejersted, Senter for teknologi og menneskelige verdier.

22. februar: "Religion – den glemte størrelse i historisk forskning" v/professor Arne Bugge Amundsen, Institutt for kulturstudier.

Estetisk seminar

Århundreskiftets estetiske kultur

Tid: fredager kl. 14.15-17

Sted: Aud. 6, Eilert Sundts hus, Blindern

26. februar: "Gustav Klimt og århundreskiftets Wien" v/Arnfinn Bø-Rygg og Trygve Nergaard.

Kroppen i tankelivet, tankelivet i kroppen

Arr.: Humanistisk Kollegium

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

16. februar: "Med munnen mot livet" v/Eigil Steinsfjord i anledning av Tore Stubberud bok Selvbiografi ved seks års alder (Aschehoug 1998). Opplesning v/Stein Erik Brodal.

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

16. februar: "Utviklingstanken innen sosialantropologien" v/prof. emeritus i sosialantropologi, Arne Martin Klausen.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

12. februar: "Den tredje slutningsform: Abduktion og videnskabsteori" v/Klaus Bruhn Jensen.

19. februar: "Er positivismekritikken fortsatt relevant?" v/Rune Slagstad.

26. februar: "Funksjonalisme og samfunnskritikk" v/Helge Høibraaten.

Møteserie om fagetikk

Ansv.: Innsatsområdet etikk

Tid: mandager kl. 14-16

Sted: Møterom 8, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21

15. februar: "Forebyggingens legitimitet." Møteleder: professor Dag S. Thelle, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag.

Tirsdagskaffeseminar

Tid: kl. 12.15-13.45

Sted: Institutt for rettsinformatikk, sem.rom 456, 4. etasje, Domus Nova, St.Olavs plass 5

16. februar: "Aktuell upphovsrätt i Finland -särskilt om skyddet för datorprogram och databaser" v/Ari Koivumaa, som også vil berøre spørsmålet om en enhetlig nordisk lovgivning innen opphavsretten.

Hvilke samfunnsverdier ønsker vi?

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn i samarbeid med Oslo Folkeakademi

Tid: tirsdager kl. 19

Sted: Aud. 3 (u.etasje), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

2. mars: "Er våre 'idealer' relevante for det neste årtusen?" Mange er bekymret for at unge søker identitet i voldelige gjenger, eller annen destruktiv atferd. Kan våre idealer om identitet være relevante for det neste årtusen? v/Per Johan Isdahl, spesialpsykolog ved Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri.

Veien til integrering - en smertefull prosess?

Arr.: Psykososialt senter for flyktninger

Tid: onsdager kl. 16.15-18

Sted: Aud. 3, Eilert Sundts hus, Blindern

3. mars: "Integrering av flyktninger i det norske samfunn - et historisk tilbakeblikk"! v/sjefpsykolog Ellinor F. Major og

"Flyktningen og det norske samfunnet - politiske rammer og sosiokulturelle møter i integrasjonsprosessen" v/universitetslektor Sissel M. Neumayer.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20

Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus,, Blindern

16. februar: Latin-Amerika: "Kampen om jorden – nye aktører i gammel konflikt" v/Arne Dahle (Kirkens Nødhjelp) om Brasil, Cecilia Bailliet (stipendiat ved Det juridiske fakultet) om Guatemala, Eigil Olsen (Flyktningerådet) om Colombia og Karen O'Brian (forsker ved CICERO) om Mexico. Ordstyrer: Jan Thomas H. Odegard (Latin-Amerika gruppene).

23. februar: Barn i krig: "Skyteskive og aktør – krigsofre i dobbel forstand" v/Eva Torill Jacobsen (Redd Barna).

Kveldskurs in u-landsmedisin

Tid: tirsdager kl. 17-19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

16. februar: "Health work and traditional medicine in rural areas in Afghanistan" v/Merete Taksdal, Afghanistankomiteen.

Forskerseminar – ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern

23. februar: "Europeanisation of Law in the European Community Context" v/professor Hans Petter Graver, Senter for Europarett

Sophus Lie-markering

Torsdag 18. februar er det 100 år siden Sophus Lie, en av verdens største matematikere, døde. Dagen markeres på følgende måte:

Kl. 10.15: Høytidelighet ved Sophus Lies grav, Vår Frelsers Gravlund (inngang nederste port i Ullevålsveien)

I Videnskapsakademiet, Drammensvn. 78:

Kl. 11.30: Enkel lunsj

Kl. 12.30: Forfatter Arild Stubhaug: Punkter i et livsløp

Kl. 13.15: Professor Hallstein Høgåsen: Liegrupper i teoretisk fysikk

Kl. 14.15: Professor Tom Lindstrøm: Brevvekslingen mellom Sophus Lie og Felix Klein

Arrangementet er åpent for alle. De som ønsker å delta i lunsjen, må melde fra til Geir Ellingsrud (ellingsr@math.uio.no), tlf. 22 85 58 99 eller Ragni Piene (ragnip@math.uio.no), tlf. 22 85 59 06.


Forrige Innhold Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 17:56 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere