Kvalitet og organisasjonskultur - vår viktigste strategi

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999


La Universitetet i Oslo komme først. Fakultetet og instituttet, gruppen og individet, må komme i annen rekke, skriver Christian Hall.

Universitetet har nå startet arbeidet med ny strategisk plan, eller langtidsplan som ledelsen benevner den. Det er gode signaler som kommer fra det nye Kollegiets første møte. Man vil konsentrere seg om overordnet planlegging og involvere fakulteter og grunnenheter i prosessen. Rektor Norum har nylig tatt til orde for at universitetet skal bli mindre og at man skal konsentrere seg om å bedre kvaliteten på arbeidet. I en tid hvor Universitetet i Oslo vil møte stadig sterkere internasjonal konkurranse innen både forskning og undervisning, er det essensielt at kvalitet settes foran kvantitet. Heller mindre og godt enn stort og middelmådig.

I tillegg til kvalitet bør et annet område gis særlig oppmerksomhet i langtidsplanen. Det gjelder spørsmålet om hvordan vi kan bedre vår organisasjonskultur. Et av våre grunnleggende problemer som organisasjon er vår svake eller manglende evne til å gjennomføre forandringer og være proaktive. Vi mangler en bedriftskultur som er basert på lagfølelse og korpsånd på tvers av fag, fakulteter og yrkesgrupper. Dette fører til lav solidaritet de ansatte imellom og liten respekt for vedtak som er fattet i demokratisk valgte organer. Som uttrykk for en uttalt motstand mot å la seg lede, ble det i valgkampen i høst for alvor snakket om "bottom-up" styring, - en selvmotsigelse. En annen illustrasjon på svak organisasjonskultur er de tegn på lav lojalitet overfor institusjonen som av og til kommer frem i den offentlige debatt. Jeg vil hevde at kritikk av egen ledelse først og fremst bør skje i interne organer. Offentlig "oppvask" er en nødløsning som vi har en tendens til å ty til for ofte.

La meg foreslå: I tillegg til kvalitetsheving bør bedring av vår organisasjonskultur være vårt fremste strategiske grep. La oss utvikle en kultur hvor vi spiller på samme lag. La Universitetet i Oslo komme først. Fakultetet og instituttet, gruppen og individet, må komme i annen rekke. Vi må slutte våre rekker internt og stå mer samlet utad. Det er en forutsetning for å lykkes i kampen for å bedre kårene for Universitetet i Oslo.

Christian Hall, professor ved Institutt for indremedisinsk forskning


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 2 1999

Publisert 10. feb. 1999 17:16 - Sist endra 1. sep. 2014 13:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere