Hva skjer

Forrige Innhold Uniforum nr. 1 1999


Våren på Tøyen

Paleontologisk museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Geologisk museum, Paleontologisk sal, 2. etasje
31. januar: "Hvordan dannes fossiler?" v/førstekonservator Hans Arne Nakrem.
14. februar: "Syd-Amerikas isolerte fossile pattedyr" v/førstekonservator Natascha Heintz.

Zoologisk museum

Tid: søndager kl. 13
Sted: Auditoriet, 1. etasje
7. februar: "Aper – våre nærmeste slektninger" v/stipendiat Torfinn Ørmen.

Etnografisk museum

Tid og sted: kl. 12-15, Frederiks gt. 2
Søndag 7. februar: Barnedag: Masker. I karnevalsmåneden finner vi inspirasjon i utstillingene til å lage våre egne masker.
Søndag 14. februar: Aztekhieroglyfer v/hovedfagsstudent Lars Ivar Borge. Om innfødte historiekonstruksjoner blant nahuaer i Sentral Mexico på 1600-tallet med utgangspunkt i to dokumenter på nahuatl. (Muligheter for et lynkurs i tolkning av enkelte hieroglyfer.)

Myntkabinettet

Tid: Torsdager kl. 13.15- 14.45
Sted: Myntkabinettets bestyrerkontor, Historisk museum, Frederiksgate 2 II
4. februar: "Hva er en medalje? Forsøk på en definisjon".
11. februar: "Medaljer: fremstillingsteknikk".

Nordisk mellomalder

Seminarleiar: Magnus Rindal, Mellomaldersenteret
Tid: måndagar kl. 14.15-16
Stad: Møterom 7, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
1. februar: "Dyreornamentikk og samfunn" v/professor Signe Horn Fuglesang.
15. februar: "Et religiøst/mytisk fundament for herskermakten?" v/professor Gro Steinsland.

Historisk demografi: Dødelighetsnedgangen 1750-1900

Arr.: Senter for høyere studier
Tid: torsdager kl. 19
Sted: Vitenskapsakademiet, Drammensvn. 78
4. februar: "Mortaliteten på Nordkalotten på 1860-tallet" v/førsteamanuensis Gunnar Thorvaldsen, Universitetet i Tromsø.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18
Sted: Sem.rom B300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern
1. februar: "Norsk historie 1890-1920: borgerskapets epoke?" v/professor Ole Kristian Grimnes, Historisk institutt.
8. februar: "Romersk politisk kultur – et avvik i europeisk jernalder" v/førsteamanuensis Bjørn Qviller, Institutt for kulturstudier.

Kroppen i tankelivet, tankelivet i kroppen

Arr.: Humanistisk Kollegium
Tid: tirsdager kl. 19-20.45
Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum
2. februar: "Kropp og situasjon – en filosofisk og sosiologisk betraktning" v/Dag Østerberg.
16. februar: "Med munnen mot livet" v/Eigil Steinsfjord i anledning av Tore Stubberud bok Selvbiografi ved seks års alder (Aschehoug 1998). Opplesning v/Stein Erik Brodal.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
29. januar: "Social Science and the Absence of Nature" v/Senior Research Associate Nico Stehr, the Sustainable Research Development Institute of the University of British Columbia, Vancouver.
5. februar: "Åpen konsensus i vitenskap og moral" v/Knut Erik Tranøy.
12. februar: "Den tredje slutningsform: Abduktion og videnskabsteori" v/Klaus Bruhn Jensen.

Møteserie om fagetikk

Ansv.: Innsatsområdet etikk
Tid: mandager kl. 14-16
Sted: Møterom 8, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
15. februar: "Forebyggingens legitimitet." Møteleder: professor Dag S. Thelle, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag.

Hvilke samfunnsverdier ønsker vi?

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn i samarbeid med Oslo Folkeakademi
Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Aud. 3 (u.etasje), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern
2. februar: "Global etikk og kulturelt mangfold" v/Ingrid Eide, sosiolog og tidl. leder for Den norske UNESCO-kommisjonen.

Senter for kvinneforskning

*Forskerseminar: "How can Doctors and Researchers Adress and Understand the Narratives of Women Patients?"

Åpen forelesning torsdag 11. februar kl. 10.15-12 i Helga Engs hus, Sem.rom U36, Blindern

Åpent seminar torsdag 11. februar kl. 13-16.30, Ullevål stadion, Sem.rom 1

Forskerseminar fredag 12. februar kl. 9-16.30, Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. etasje.

Innledere: Professor i Medical Humanities, Kathryn M. Hunter, Northwestern University, Chicago og professor i Sociology, Cathy K. Riessman, Boston University. Faglig ansvarlig: Professor Kirsti Malterud.

Påmelding: 5. februar.

*Forskerkurs: "Reproductive Health and Gendered Messages from Cairo: How to Categorise it into Researchable Questions in the Areas of Demography and Health?"

Mandag 22.- torsdag 25. februar kl. 900-14 i SFK, Sognsvn. 70, Sem.rom, 4. etasje

Innledere vil bli: Senior lecturer in Development Demography, Michael Tawanda, University of Zimbabwe, og forsker dr.med. Johanne Sundby, UiO (samfunnsmedisin). Faglig ansvarlig: Johanne Sundby.

Påmelding: 12. februar.

Symbolsk makt i Norge

Norges forskningsråds Program for kulturstudier inviterer til konferanse 4. og 5. mars på Radisson SAS Plaza Hotel Oslo. Det legges opp til dialog om maktens forutsetninger, ytringsformer og konsekvenser.

Informasjon og påmelding: Senter for kulturstudier, Haakon Sheteligs plass 11, Bergen. Tlf.: 55 58 98 10, fax 55 58 98 09, e-mail: kulturstudier @kul.uib.no

Påmeldingsfrist: 12. februar.

Festkonsert i Aulaen

Institutt for musikk og teater markerer flytting tilbake til Blindern (etter 30 år i eksil) med en rekke konserter, og fredag 29. januar kl. 19.30 blir det holdt en festkonsert i Universitetets Aula. Konsertvertinne: Live Hov. Medvirkende er Schola Cantorum med verker av Knut Nystedt; Svein Bjørkøy, sang og Anne Eline Riisnæs og Stan Hawkins, klaver; Håkon Asheim, hardingfele og Chateau Neuf spelemannslag.


Forrige Innhold Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere