Årsrapportering til besvær

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999


Debatt:

Det er ikke rart at tallet på adminisasjonsansatte øker på bekostning av vitenskapelige ved UiO. Før jul fikk jeg en forespørsel fra administrasjonen ved Biologisk institutt om hjelp til å fylle ut et skjema som Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet måtte ha som en del av årsrapporten for 1998. Skjemaet, 7.2 Miljørelaterte forskningsprosjekter og tiltak i 1998, er et ledd i Miljøverndepartementets iver etter å bevise at Norge er miljøbevisst og grønt. Biologisk institutt var bedt om å klassifisere sin miljøforskning i 19 forskjellige kategorier fra artsforvaltning til blant annet helse- og miljøskadelige stoffer, friluftsliv, forskning og informasjon. Men det var ikke alt. Vi måtte anslå i kroner for hvert enkelt prosjekt i tre videre kategorier, 1) "rene miljøtiltak; hvor den miljøpolitiske profilen er minst 2/3", eller 2) "tiltak med betydelig miljømessig motivasjon, nedre grenser 1/3" eller 3) "tiltak med begrenset/delvis miljømessig motivasjon, nedre grense 10 %". Administrasjonen skulle med andre ord klassifisere vår miljøforskning i 57 forskjelllige kategorier!

Problemet er imidlertid at Biologisk institutt i 1997 hadde 99 eksternfinansierte prosjekter som kan kalles miljøforskning. I tillegg hadde vi minst 50 interne prosjekter, hvor det ikke føres felles regnskap. Jeg ble bedt om å hjelpe til med å klassifisere alle disse 99 prosjektene. Jeg forsøkte, men fant fort ut at et enkelt prosjekt kunne klassifiseres i minst 3 kategorier. Hva gjør man da? Data som hentes inn, blir helt meningsløse og unøyaktige. Jeg spurte administrasjonen hvor lang tid det ville ta å fylle ut dette skjemaet? Svaret var minst to ukers konsentrert arbeid! Dette er galskap. Til slutt ga jeg beskjed til fakultetet at det var umulig å fylle ut dette skjemaet.

Generelt har dette med årsrapportering lenge irritert meg. Vi får minst 12 sider å fylle ut. Over halvparten dreier seg om etterutdanning, som meget få av oss driver med. Men jeg fyller ut publikasjonslisten og undervisning og litt om formidling. Men det finnes ikke plass til å rapportere om hva jeg egentlig bruker tiden min til. Resultatet er at UiOs ledelse faktisk ikke vet hva jeg gjør! Jeg sitter i utallige komiteer, utnevnt av instituttet, fakultetet, universitetet eller for forskningsråd i inn- og utland. I tillegg er jeg etter eget valg formann i International Expert Committee for the environmental effects of building the Øresund Link, i redaksjonelle komiteer for faglige tidsskrifter, opponent for utenlandske doktorgradskomiteer og så videre. Komitéarbeid finnes ikke plass til i rapporteringen, men det er en betydelig del av vårt administrative arbeid.

Slik det er i dag, hentes det totalt inn flere hundre rapporteringssider hvert år. Denne kokes ned til en tabell som sendes videre oppover i systemet, hvor den kokes ytterligere ned. Er det ikke nå på tide for universitetsledelsen å finne ut hva slags informasjon de egentlig trenger fra hver av oss for å kunne rapportere videre oppover i systemet? Deretter må det lages enkle skjemaer for å hente inn disse data. Fakultetene burde gjøre det samme, slik at årsrapporteringen går nesten automatisk. Ledelsen burde finne ut hva vi faktisk gjør som universitetsansatte. Det gjenspeiles ikke i min årsrapportering.

John S. Gray, professor ved Biologisk institutt


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:46 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere