Lite pengeflytting

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999


Etter tre timers diskusjon om budsjettet på siste kollegiemøte før jul ble det flyttet på 190 000 kroner av den totale budsjettpotten på over 2,6 milliarder kroner.

Av Marit Schulstok

De 190 000 ble tatt av universitetets reserver og overført til Karrieresenteret, etter vedtaksforslag fra studentrepresentantene.

Budsjettet som ble vedtatt, var et alternativ 4, etter at de tre alternativene universitetsdirektøren fremmet i høst, var blitt drøftet i ulike organer.

Fakultetene og budsjettet

Fire av åtte fakultetsdirektører svarte på Uniforums spørsmål om hvordan dette har påvirket deres fakultet. Og Det historisk-filosofiske fakultet (HF) er av de hardest rammede:

- Kopinoravgiftene som ble fordelt på fakultetene i siste budsjettrunde, førte med seg at fakultetet måtte redusere midler til forskningsseminarer og kutte ut formidlingstiltak, blant annet en planlagt oversetterpris. Ved instituttene på HF er særlig kulturfagene og kunsthistorie rammet, fordi de har midlertidige stillinger som inndras i 1999. Dessuten blir tilbud i oversettelse midlertidig innstilt, og tolkeutdanning samt norsk som fremmedspråk blir sterkt redusert, sier fakultetsdirektør Grethe K. Starheim.

- Det juridiske fakultet har tilpasset seg rammereduksjonene fra 1997 til 1998 (ca 3 %) og fra 1998 til 1999 (ca 0,7 %) gjennom et generelt stramt utgiftsbudsjett og innsparing på lønnsbudsjettet. Fakultetet vil imidlertid fremheve at vi er fornøyde med at vi i universitetets interne fordeling fikk tilslutning til prinsippet om at våre rammer skal styrkes for å rette opp utilsiktede skjevheter i ressursgrunnlaget per student, sier seksjonsleder Eivind Roll.

- Alternativ 4 medfører en realnedgang av rammen til Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Det er ennå vanskelig å si hvilke konsekvenser dette får i forhold til tiltak ved fakultetet. Fakultetet har imidlertid i 1998 foretatt vesentlige innsparinger gjennom nedbemanning av administrasjonen, ved å trekke tilbake og holde igjen utlysninger på vitenskapelige stillinger, gjennomgang og reduksjon i omfanget av enkelte hovedfagskurs, reduksjon av driftsbevilgninger og ytterligere reduksjon av IT-innkjøp. Samlet sett medfører dette at fakultetet kan overføre midler fra 1998 til 1999, men usikkerhet rundt det nye økonomisystemet gjør det vanskelig å anslå hvor mye det er snakk om, sier fakultetsdirektør Tove Kristin Karlsen.

- Som helsefakultet var vi fritatt for generelt kutt. Alternativ 4 får ingen spesielle konsekvenser for vårt fakultet, sier fakultetsdirektør Bente Torgersen ved Det odontologiske fakultet.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 1 1999

Publisert 23. feb. 1999 14:41 - Sist endra 1. sep. 2014 13:51
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere