Hva skjer ved UiO

Forrige Innhold Uniforum nr. 8 1999


Museene på Tøyen

Botanisk hage og museum

Torsdag 27. mai kl. 19.30: Museumsstafetten på Tøyen: Blomster og bier - en vandring blant vårblomster i Botanisk hage v/cand.scient. Kristina Bjureke.
Søndag 30. mai kl. 13: Omvisning v/Botanisk hage og museums venners guidegruppe.
Søndag 6. juni kl. 10-15: Utstillinger, omvisninger og plantesalg v/Botanisk hage og museums venner.
Hagen er åpen alle hverdager kl. 7-20; lør., søn. og helligdager kl. 10-20.
"Missing Links - alive!" Utstillingen er åpen hver dag kl. 10-19 og viser viktige faser i menneskets utviklingshistorie gjennom de siste fire millioner år.
Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Etnografisk museum

Utstillingen "Rusmidler fra Det gyldne triangel: estetikk, avhengighet og fattigdom" om produksjonsprosesser, mennesker og samfunn som baserer seg på fremstilling av opiumsprodukter, betelnøtt og tobakk, åpner torsdag 10. juni og står fram til 30. september. Alle dager kl. 11-15, mandager stengt.
Faste utstillinger: Afrika, Arktis, Nord-Amerika, Sør-Amerika, Sør-Asia og Øst-Asia.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
28. mai: "Solving the Puzzle of Scientific Method" v/Susan Haack, Miami.

Senter for kvinneforskning

Tirsdag 25. mai i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. etasje: to åpne forelesninger med Linda Alcoff, ass. professor of Philosophy, Political Science and Women's Studies at Syracuse University, New York:
kl. 10.15-12: "The Pathologization of Identity on Contemporary Discourses."
kl. 13.15-15: "The Phenomenology of Racial Embodiment."
Samarr. mellom Seminaret i vitenskapsteori og Senter for kvinneforskning. Faglig ansvarlig: professor Harriet Bjerrum Nielsen.

Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: tirsdager kl. 17-19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
1. juni: "Health as a human right" v/Asbjørn Eide, Institutt for menneskerettigheter.

Forskerseminar – ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern
1. juni: "The Survival of the Welfare State in a New European Context" v/professor Stein Kuhnle, komparativ politikk, Universitetet i Bergen.

Senter for studier i vikingtid og nordisk middelalder

Sted: Forskningsparken, Gaustadalleen 21, 2. etasje, rom 7
Tid: onsdag 26. mai kl. 10.15-12: "Erik den helige och svensk korstågspolitik, 1150-1500" v/universitetslektor Thomas Lindkvist, Historiska institutionen, Göteborgs universitet.

Akademisk Friminutt

Akademika, universitetsbokhandelen på Blindern, arrangerer Akademisk Friminutt torsdag 27. mai kl. 11.30 i filosofisk oase i underetasjen. Professor Dag Østerberg vil diskutere kontroversielle temaer fra sin bok ”Arkitektur og sosiologi i Oslo - En sosio-materiell fortolkning”.

Kulturelle perspektiver på helse og sykdom

Med støtte fra Forskningsrådet inviterer Seksjon for medisinsk antropologi til følgende gjesteforelesninger i auditoriet, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Ullevål sykehus:

Professor Nancy Scheper-Hughes, Berkeley University, USA: mandag 7. juni kl. 9-11: "The end of the body: The Global trade in Human Organs for Transplant Surgery" og tirsdag 8. juni kl. 10-12: "Un-Doing: the Politics of Remorse in the new South Africa" og professor Margaret Lock, McGill University, Montreal, Canada: mandag 14. juni kl. 9-11: "Twice Dead: Living Cadavers and Organ Donation in Japan and North America" og tirsdag 15. juni kl. 10-12: "Reading the Omens: The New Genetics and the Politics of Risk".

The future of bioinformatics

er tittelen på en workshop som arrangeres av Bioteknologisenteret i Oslo i dagene 18. - 20. september 1999 på Voksenåsen Konferansesenter.
Nærmere opplysninger: e-post: hans.prydz@biotek.uio.no

Om radioaktivitet og reindrift

Redaktør Mikkel A. Gaup i Reindriftsnytt planlegger et temanummer om radioaktivitet og reindrift. Han inviterer forskere og andre interesserte til å skrive om temaet og kan kontaktes på tlf. 78 43 49 44, faks 78 43 70 69.


Forrige Innhold Uniforum nr. 8 1999

Publisert 20. mai 1999 14:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere