Doktorgrader ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999


Det medisinske fakultet

Cand.med. Per Gisle Djupesland forsvarer 20. mai offentlig sin avhandling "Acoustic rhinometry optimised for infants - technical properties and clinical applications" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Magnus Heldal forsvarer fredag 21. mai offentlig sin avhandling "Effect of exercise training after myocardial infarction. Predictors, mechanisms and influence of betablockers" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Siri Fuglem Berg vil onsdag 26. mai kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Induction of immune responses - a study on antigen presenting cells and leukocyte receptors" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Christian Naper vil torsdag 27. mai kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9 offentlig forsvare sin avhandling "MHC Class I control of Rat Natural Killer Cell Alloreactivity" for den medisinske doktorgrad.

MT, B.Sc. Ala Al-Aoukaty vil fredag 28. mai kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsveien 9 offentlig forsvare sin avhandling "Regulatory mechanisms of guanine nucleotide binding (G) proteins in natural killer cells" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Arnt E. Fiane vil fredag 28. mai kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Pig-to-human xenotransplantation. Inhibition of hyperacute rejection" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Jan-Petter Odden vil fredag 28. mai kl. 10.15 i Auditorium 13, Midtbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Cerebral and ocular blood flow reponses in the posthypoxemic newborn piglet" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Yngvar Gundersen vil lørdag 29. mai kl. 10.15 i Store auditorium, Kirurgisk blokk, Rikshospitalet, Pilestredet 32 offentlig forsvare sin avhandling "Modulation of nitric oxide values in endotoxaemia. An experimental study with special emphasis on hepatic circulation and function" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Ellen Kjelsberg vil lørdag 29. mai kl. 10.15 i Auditoriet, Senter for barne- og ungdomspsykiatri, Sognsvannsvn. 53 offentlig forsvare sin avhandling "A long-term follow-up of adolescent psychiatric in-patients" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Olaf Aaserud vil lørdag 29. mai kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Investigations of the nervous system as a target for organic solvent toxicity in occupation" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Jon Håvard Loge vil lørdag 5. juni kl. 10.15 i Auditoriet, Det Norske Radiumhospital offentlig forsvare sin avhandling "Health-related quality of life in Hodgkin's disease survivors - methodological and clinical issues" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Hanne Skomedal vil tirsdag 8. juni offentlig forsvare sin avhandling "Molecular Biological Studies of Gynaecological Cancers" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Line Margrete Levy vil tirsdag 8. juni kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Knut Petter D. Lehre vil tirsdag 8. juni kl. 15.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling "Localizations and concentrations of excitatory amino acid transporter proteins in the central nervous system" for den medisinske doktorgrad.

Cand.scient. Irene Wassdal vil torsdag 10. juni kl. 10.15 i Nye Auditorium 13, Domus Medica, Sognsvannsvn. 9 offentlig forsvare sin avhandling for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Solveig Norheim Andersen vil tirsdag 15. juni offentlig forsvare sin avhandling "Prognostic Significance of Classical Versus Immunological and Molecular Cancer Markers. A Study of the Large Bowel" for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.real. Oddgeir Kristiansen forsvarte 12. mai offentlig sin avhandling "Investigations Related to High Precision Analysis of GPS Data" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.oecon. Halvor Mehlum vil tirsdag 25. mai kl. 14.15 i Ragnar Frischs auditorium (Ullevål kino) offentlig forsvare sin avhandling "The political economy of failing reform" for dr.polit.-graden.

Anne Krogstad vil lørdag 29. mai kl. 10.15 i Ragnar Frischs auditorium. Ullevål kino offentlig forsvare sin avhandling "Image i topp-politikken. Visuelle og retoriske virkemidler i kvinners og menns politiske kommunikasjon" for dr.polit.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Master Purobie Bose forsvarte 11. mai offentlig sin avhandling "Impact of deafness on the development of children. Perspectives of Parents and Families" for graden dr.scient. i spesialpedagogikk.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 8 1999

Publisert 20. mai 1999 14:23 - Sist endra 1. sep. 2014 13:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere