Ta ansvar for økte trafikkproblemer

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999


"Universitetet synes ikke å være opptatt av en helhetlig trafikkløsning for området til beste både for universitetet og lokalbefolkningen i hele nærområdet"

I Uniforum 15. april kan vi lese at Blindern-tunnelen trolig blir skrinlagt. Her uttaler universitetsdirektør Tor Saglie at han gleder seg over dette faktum. Også rektor Norum har ved mange anledninger i sin regjeringstid gått mot planene. De henviser til universitetets behov og lokalbefolkningens behov.

Det tragiske er at de her underslår at alle berørte parter har ønsket både å utrede og gjennomføre et lengre tunnelalternativ, den såkalte Sognsvei-tunnelen. Med andre ord: Universitetet synes ikke å være opptatt av en helhetlig trafikkløsning for området til beste både for universitetet og lokalbefolkningen i hele nærområdet, ikke minst i Ullevål Hageby.

Tvert imot medfører universitetets ekspansjon til hyppige konflikter med lokalbefolkningen, ikke minst i forbindelse med parkeringsproblemene. For med utvidelser i fleng i Gaustadbekkdalen, nytt Rikshospital, utvidelser ved Ullevål Stadion og på Blindern trengs ingen stor spåmann for å si at trafikkbelastningen vil bli betydelig økt, samtidig som veinettet er både uhensiktsmessig og allerede i dag representerer en betydelig støy-, støv- og sikkerhetsbelastning i nærmiljøet. Eksempelvis er det ikke skolepatruljer i krysset ved John Colletts plass, fordi det er for farlig.

Universitetet har ingen ærerik historie i forhold til dette alvorlige problemet. De har ikke sett det som sitt ansvar å arbeide for en god helhetlig løsning. Det universitetet mener nå, mente de ikke tidligere. Først gikk de inn for den lange tunnelen, så aksepterte de den halvlange tunnelen, og nå vil de ikke ha noen tunnel. Er dette framsynt ledelse? Situasjonen er at Statsbygg, Universitetet i Oslo, Statens vegvesen Oslo, Oslo Sporveier og Oslo kommune hele tida har motarbeidet hverandre, slik at det ikke har vært mulig å komme fram til overordnete og gode planer for trafikkavviklingen i området.

Etter RVs oppfatning er dette skandaløs offentlig uansvarlighet. Konsekvensen vil helt sikkert bli at området i stigende grad vil bli preget av sterkt økende biltrafikk. RV har både i bystyret og i bydelsutvalget kjempet i mange år for at lokalbefolkningens interesser blir ivaretatt i denne saken, gjennom blant annet krav om lang tunnel. Er det ikke nå på tide at universitetet allierer seg med lokalbefolkningens interesser? Norum - hører du?

Eivind Hovig, forsker ved Institutt for kreftforskning på Radiumhospitalet og bydelsrepresentant for RV i bydel 3


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 7 1999

Publisert 12. mai 1999 11:59 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere