Doktorgrader ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


Det medisinske fakultet

Cand.med. Kjell Andenæs forsvarte 13. april offentlig sin avhandling "Plastic surgery and postoperative wound infection" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Berit Flatø forsvarer torsdag 15. april offentlig sin avhandling "Outcome and predictive factors in juvenile arthritis and allied disorders" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Nils Kristian Raabe vil fredag 23. april kl. 10.15 i Auditoriet, Det Norske Radiumhospital, Montebello offentlig forsvare sin avhandling "10-year survey of invasive breast carcinoma in Oslo 1980-89" for den medisinske doktorgrad.

Annemarie A. Schuller vil lørdag 24. april kl. 10.15 i Auditoriet, Institutt for allmennmedisin og samfunnsmedisinske fag, Ullevål terrasse offentlig forsvare sin avhandling "Changes in oral health in adults, Trøndelag, Norway, 1973-1983-1994" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.med. Torsten Eken vil onsdag 28. april kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Tonic motor activity in a physiological extensor muscle" for den medisinske doktorgrad.

Ida Rashida Khan Bukholm vil onsdag 5. mai offentlig forsvare sin avhandling "Molecular biological alterations in primary breast tumours and metastases" for den medisinske doktorgrad.

Det historisk-filosofiske fakultet

Cand.philol. Espen Ytreberg forsvarte 10. april offentlig sin avhandling "Allmennkringkastingens autoritet: Endringer i NRK Fjernsynets tekstproduksjon, 1987-1994" for graden doctor artium.

Cand.polit. Tore Slaatta forsvarer fredag 16. april offentlig sin avhandling "Europeanisation and the Norwegian news media: political discourse in the transnational political field" for graden doctor rerum politicarum.

Cand.philol. Ann K. Torday Gulden vil lørdag 24. april kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Milton's Eve and the Pursuit of Wisdom in Paradise Lost" for graden doctor artium.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.real. Kari Thoresen forsvarte 10. april offentlig sin avhandling "Computer use" for den filosofiske doktorgrad.

Cand.scient. Tone Irene Sandahl forsvarer 16. april offentlig sin avhandling "From Paper to Digital Documents. Challenging and Improving the SGML Approach" for dr.scient.-graden.

Cand.real. Arild Jansen vil mandag 19. april kl. 10.15 i Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadbekkdalen offentlig forsvare sin avhandling "Utkanten i den globale landsby. Integrasjon eller identitet?" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Anna-Lena Kjøniksen vil torsdag 22. april kl. 14.15 i auditorium 1, Kjemisk institutt, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Light Scattering and Rheological Aspects of Associating and Gelling Aqueous Polymer Systems" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Espen Bagøien vil fredag 23. april kl. 12.15 i Auditorium 3, Kristine Bonnevies hus, Blindern offentlig forsvare sin avhandling "Predatory impact of invertebrates and fish on overwintering Calanus" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sigrid Bunkholt Sandsberg forsvarte 9. april offentlig sin avhandling "Kronisk muskelsmertesyndrom: Kjensgjerninger og refleksjoner. En empirisk psykologisk studie" for dr.psychol.-graden.

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Cand.psychol. Liv Lassen forsvarer torsdag 15. april offentlig sin avhandling "Parenting Children with Rare Progressive Disabilities. A Study of Parents' Needs Related to Stress and Coping" for dr.philos.-graden.

Cand.paed. Einar Johan Rolf Bergland forsvarer fredag 16. april offentlig sin avhandling "Reindrift, omstilling og identitet" for dr.philos.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 15. apr. 1999 10:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere