Hva skjer ved UiO

Forrige Innhold Uniforum nr. 6 1999


Våren på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Geologisk museum, 1. etasje

18. april: "Mineralråstoffer hos de tidlige menneskene - hvilke og hvorfor" v/førsteamanuensis Johan Naterstad.

2. mai: Geologisk tur til det indre av Nittedalsvulkanen. Frammøte kl. 11 ved inngangen til Ammerud T-banestasjon v/Ammerudveien (T-banerute nr. 5 til Vestli). Varighet: 4-5 timer. V/førstekonservator Reidar Trønnes.

9. mai: Geologisk tur til Malmøya. Frammøte kl. 11 på Malmøysiden av Malmøybrua (buss 85 til Ulvøya går fra Jernbanetorget kl. 10.30, endestasjonen er på Malmøya). Varighet: ca. 3 timer. V/førstekonservator Inge Bryhni.

Botanisk hage og museum

Tid: søndager kl. 13

Sted: Auditoriet, Botanisk museum

25. april: "Spiselige og uspiselige morkler" v/amanuensis Anna-Elise Torkelsen.

Utstillingen "Missing Links - alive!" 15. april - 15. september, hver dag kl. 10-19 viser viktige faser i menneskets utviklingshistorie gjennom de siste fire millioner år.

Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Etnografisk museum

Åpning av den nye, permanente Afrika-utstillingen "Afrikanske kulturer": torsdag 22. april kl. 18. Åpningstider ellers: tirsdag - søndag kl. 11-15 (sommerhalvåret); kl. 12-15 (vinterhalvåret).

Søndag 18. april kl. 12.30: Filmen "In and Out of Africa" (1992). Innledning v/stipendiat Mariann Kommissar. En etnografisk film om handel med afrikansk kunst lokalt og internasjonalt.

Søndag 25. april kl. 12.30: Filmen "Importert framtid." Line Hatland viser sin rykende ferske film fra Tirama, Albania.

Søndag 2. mai: Barnedag: Blomster - bruk og betydning som utsmykning.

Myntkabinettet

Tid: Torsdager kl. 13.15- 14.45

Sted: Myntkabinettets bestyrerkontor, 2. etasje

22. april: Innføring av årstall på europeisk mynt. Er angivelsene av pregeår på mynt alltid å lite på?

29. april: Norske medaljer 1814-1999: Før og etter 1905 v/Anette Kristoffersen.

Oldsaksamlingen

Tid: søndager kl. 12.30

Sted: 1. etasje

25. april: Foredraget "Helleristninger" v/cand.philol. David Vogt (i den midl. helleristningsutstillingen).

Forum for universitetshistorie

Tid: torsdager kl. 14.15-16

Sted: seminarrom 300, Niels Henrik Abels hus, Blindern

29. april: "Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser og norsk polarforskning under okkupasjonen - gissel, aktør eller medløper?" v/Einar-Arne Drivenes.

6. mai: "Universitetspedagogikk og skolepolitikk på 1960- og 70-tallet" v/Kim Helsvik.

Nordisk mellomalder

Seminarleiar: Magnus Rindal, Mellomaldersenteret

Tid: måndagar kl. 14.15-16

Stad: Møterom 7, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21

26. april: "Fra urnordisk til norrønt språk - foredling eller forfall?" v/fyrsteamanuensis Terje Spurkland, Mellomaldersenteret, UiO.

10. mai: "Tidlig politisk sentralisering i det vestlige Norge" v/arkeolog Arnfrid Opedal, Arkeologisk museum i Stavanger.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18

Sted: Sem.rom B300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern

19. april: "Norsk innvandringshistorie - fra passfrihet til fremmedlov, 1860-1901" v/professor Jan Eivind Myhre.

26. april: "Kulturhistorie og sosialhistorie: Hva har debatten etter 1980 tilført i forhold til Bull-tradisjonen i sosialhistorien?" v/førsteamanuensis Ingar Kaldal, Historisk institutt, NTNU.

3. mai: "Norsk bistandshistorie - perspektiver i et forskningsprosjekt" v/forsker Frode Liland, Senter for utvikling og miljø, professor Helge Ø. Pharo, Historisk institutt, Oslo og professor Jarle Simensen, Historisk institutt og NTNU.

10. mai: "Migration in the Medieval Ages" v/professor Robert Bartlett, University of St. Andrews.

Poetikkseminar

Tema: Aristoteles' Poetikk: interpretasjon og resepsjon fra antikken til vår tid

Tid: fredager kl. 12.15-14

Sted: Seminarrom 51, Niels Treschows hus, Blindern

23. april: "Aristoteles' hamartia og Shakespeare" v/dr.art. Kirsti Minsaas, Institutt for britiske og amerikanske studier.

Kroppen i tankelivet, tankelivet i kroppen

Arr.: Humanistisk Kollegium

Tid: tirsdager kl. 19-20.45

Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum

20. april: "Alfred de Vigny og C.V. Holst: Sted og trofasthet". Innledning v/Asbjørn Aarnes. Replikk v/Lillan Blix Vesterkjær. I anledning av Lillan Vesterkjærs oversettelse av Vignys bok "Militærlivets trelldom og storhet" (Thorleif Dahls Kulturbibliotek, Aschehoug 1999).

4. mai: "Den vandrende nordmann eller Klosterlasse" v/Lars Roar Langslet, i anledning av Oskar Garsteins bok Klosterlasse (Thorleif Dahls Kulturbibliotek, Aschehoug 1998).

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14

Sted: seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern

27. april: "Biskop J.E. Gunnerus - naturvitenskap, Flora Norvegica, hvorfor?" v/professor emeritus Finn-Egil Eckblad.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16

Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern

23. april: "On the philosophy of biology" v/John Dupré.

30. april: "Vitenskapenes enhet og Wienerkretsens tilnærming til filosofi" v/Arne Næss.

7. mai: "Science and Modernism: The Case of Mathematics" v/Herbert Mertens (ansv.: Nils Roll-Hansen).

Senter for kvinneforskning

Early Modern Women - 17th Century English Women's Poetry

Mandag 26. april kl. 10.15-13 i Sem.rommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Forelesning v/professor Helen E. Wilcox, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland.

Faglig ansvarlig: professor Harriet Bjerrum Nielsen.

Tirsdagskaffeseminar

Tid: kl. 12.15-13.45

Sted: Institutt for rettsinformatikk, sem.rom 456, 4. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5

20. april: "Personvern i en brytningstid" v/professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk.

4. mai: "Norsk og amerikansk retts syn på forholdet fakta og jus" v/advokatfullmektig Catherine Eikland, advokatfirmaet Steenstrup.

Hvilke samfunnsverdier ønsker vi?

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn i samarbeid med Oslo Folkeakademi

Tid: tirsdager kl. 19

Sted: Aud. 3 (u.etasje), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern

20. april: "Demokratiet og miljøkrisen. Kan demokratiet mestre miljøkrisen?" v/Thomas Christian Wyller, professor i statsvitenskap, UiO.

Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: tirsdager kl. 17-19

Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus

20. april: "Roll Back Malaria: Has WHO found the solution to the malaria problem" v/Svein Gunnar Gundersen, Ullevål sykehus, Seksjon for internasjonal helse ved UiO.

4. mai: "Community mental health in Palestine: Achievements and challenges" v/Abdel Hamid Afana, UiO.

Forskerseminar – ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16

Sted: Seminarrom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern

4. mai: Foredrag v/professor Neil Fligstein, sosiologi, University of California, Berkeley.

11. mai: "Europeanisation of Domestic Administrative Systems" v/stipendiat Ulf I.Sverdrup, statsvitenskap, ARENA.

Akademisk friminutt

Forfatteren Erlend Loe besøker Akademika på Blindern (skjønnlitterær avdeling i 1. etasje) torsdag 29. april kl. 11.30.

Helsevern og personvern

Avdeling for forvaltningsinformatikk arrangerer heldagsseminar torsdag 22. april i Rom 770, St.Olavs plass 5 fra kl. 9-15.15. Blant temaene kan nevnes: "Hvilke hensyn bør styre informasjonsstrømmene i helsesektoren?" v/adjunkt Mette Hartlev, Københavns Universitet; "Er personvern et hinder for medisinsk forskning?" v/leder Frøydis Langmark, Kreftregisteret; "Informasjonssikkerhet i helsesektoren" v/senioringeniør Johan Braar Larsen, Datatilsynet; "Personvern og helsevern - må vi velge?" v/professor Dag Wiese Schartum.

Påmelding til Tone Skramstad Brække, tlf. 22 85 00 78; e-post: tone.brakke@jus.uio.no innen 20. april 1999.

Kritisk blikk på "fellesskapsverdiene"

Historisk institutt arrangerer lørdag 24. april en Motverdikonferanse i Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum. Med denne konferansen vil Historisk institutt bidra til den verdidebatten som Verdikommisjonen ikke har maktet å reise, med innledninger av fremtredende forskere fra fag som ikke er representert i kommisjonen.

Konferansen har følgende poster: kl. 9-10.30: "Historiske og filosofiske perspektiver" v/professor Øystein Rian og forsker Andreas Føllesdal; kl. 10.45-12: "Fellesskapsverdiene sett nedenfra" v/professorene Gro Hagemann og Nils Christie; kl. 13.15-15: "Fellesskapsverdiene som konstruksjon" v/forsker Erling Sandmo og professorene Øystein Sørensen og Knut Kjeldstadli; kl. 15.15-17: "Fellesskapsverdiene sett utenfra" v/stipendiat Eldrid Mageli, forsker Berit Thorbjørnsrud og professor Eduardo Archetti.

Sentrale medlemmer av kommisjonen vil delta på konferansen, som er åpen for alle interesserte.

Nordisk tverrfagleg Læstadius-seminar

Arr.: Senter for høyere studier

Tid og sted: onsdag 28. april kl. 10-17 i Det Norske Videnskaps-Akademi, Drammensvn. 78.

Blant programpostene kan nevnes: "Laestadius som samisk etnograf, mytolog och mytograf" v/prof. Juha Pentikäinen, Helsingfors universitet; "Laestadius i sin botaniska samtid" v/prof. Bengt Jonsell, Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholm; "Laestadius som språkvitar" v/prof. Håkan Rydving, Universitetet i Bergen; "Hva finner vi av biologi i samisk mytologi slik den er samlet av Laestadius" v/prof. Inger Nordal, UiO.
Seminaret er åpent for alle.

Forskning om seksualitet - etiske spørsmål

For femte gang inviterer NESH til workshop forskningsetikk på Nansenskolen på Lillehammer, fra lunsj torsdag 20. til lunsj fredag 21. mai. Fokus er etiske spørsmål knyttet til forskning om seksualitet. Seminaret er åpent for doktorander, veiledere, forskere og andre som er opptatt av forskningsetiske spørsmål.

Påmelding, program og nærmere opplysninger: tlf. 22 95 87 87, NESHs sekretariat, Gaustadalleen 21, 0371 Oslo, e-post: trude.jenssen@etikkom.no

Påmeldingsfrist: 5. mai 1999.

Forskerseminar om antikkresepsjon

Tid og sted: tirsdag 4. mai kl. 15.15-18 i Domus Theologica, Blindernvn. 9

Arr.: Det teologiske fakultet/Antikkprogrammet

Tema: 1) "Jewgreek is greekjew. Extremes meet". Moderne og postmoderne førestillingar om det særeigne jødiske og det eigenarta greske med særleg vekt på Thorleif Boman v/førsteamanuensis Rolv Nøtvik Jakobsen og 2) "Kritisk klassisisme". Klassisismen som kulturkritisk strategi på 'den annen front' i norsk mellomkrigstid, med særlig vekt på Harry Fett v/NRF-stipendiat Per Anders Aas.

Nærmere opplysninger: Per Anders Aas, TF-fakultetet, pb 1023 Blindern, 0315 Oslo, tlf. 22 85 03 61

Namn i år 2000

er tittelen på den niende konferansen i namnegransking, som arrangeres torsdag 25. og fredag 26. mai 2000 i Aud. 2, Sophus Bugges hus, Blindern.

Kontaktperson: Botolv Helleland, tlf. 22 85 43 78, e-post: botolv.helleland@inl.uio.no


Forrige Innhold Uniforum nr. 6 1999

Publisert 15. apr. 1999 10:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere