Pressebiter

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


Pass språkbruken

- Å omtale andre yrkesgrupper ved Universitetet som "ikke-vitenskapelige" og dermed som "ikke-grupper", virker bare demotiverende. Vitenskapelig ansatte er avhengige av administrasjonen, av vaskepersonalet og av det tekniske personalet, og ville tjene på å være mer inkluderende overfor disse gruppene. De faglig ansatte som kommuniserer fellesskapet ved institusjonen kommer etter min erfaring lengst med det.

Avtroppende økonomidirektør ved UiO, Nils Dugstad i Forskerforum 4/99

Gullfiskene er forskerne

- Forskningens situasjon kan sammenliknes med et akvarium. Akvariets glassbeholder tilsvarer universitetenes bygninger og laboratorier. Gullfiskene er forskerne. Vi har det mest omfattende ansettelsessystem for å velge ut de beste forskerkandidatene. Så skal vi slå på vann - driftsmidler - som gjør at fiskene kan svømme rundt og oppdage verden. Situasjonen er i dag at opp mot 80 prosent eller mer av våre budsjetter må gå til lønn og dekning av drift og vedlikehold av bygninger. Den jobben som våre forskere skal levere, er da innenfor en liten prosent av noe som i utgangspunktet er lite sammenliknet med våre naboland og konkurrenter. En har gravd en grop i sanden i akvariet som gullfisken ligger nede i - slår på akkurat nok vann til å dekke ryggfinnen, men ikke nok til at fisken kan svømme ut av gropen. Den får ikke lov til å se verden. Dette beskriver situasjonen ved universitetene i dag - selv beskjedne prosentvise økninger ville ført til at fisken kunne svømme ut av gropen og bidra til å oppdage verden.

Dekan Jan Trulsen, MN-fakultetet v/UiO i Forskning 2/99

Et privat universitet

- Og den responsen jeg ser fra politisk hold, gjør meg enda mer betenkt. Jeg har et klart inntrykk av at universitetene av en del politikere ses på med relativt negative øyne. Istedenfor å interessere seg for utdanningssystemet vårt, og analysere hva som er problemet, er de samme politikerne fjetret av tanken om å bygge opp et privat universitet - noe som vil skape problemer for de universitetene vi har. Dagens universitetslov gjør det nær umulig for våre offentlige universiteter å konkurrere om blant annet lærere med et privat universitet. Nei, en skikkelig satsing på de universitetene vi har og et akseptabelt lønnsnivå for forskerne, er det som må til.

Adm.dir. Roar Arntzen, SINTEF i Forskning 2/99

Subsidiert frukt

- Men når det gjelder kafeene, har jeg min faglige kompetanse i tillegg. Jeg vil ta kontakt med ledelsen i Studentkafeene. Vi må gå sammen om forbedringene. Målet er jo at studentene skal få god og næringsrik mat. Og forresten, når skoleelever får subsidiert frukt, hvorfor skal ikke studenter få det?

Rektor Kaare R. Norum i SiOrd 2/99


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 15. apr. 1999 10:48 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere