Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999


Det ble "Domus Medica"!

Det nye navnet på Bygning for preklinisk medisin blir Domus Medica. Det vedtok Kollegiet i møte 6. april. Den oppnevnte juryen, som hadde 30 navneforslag å velge mellom, holdt seg til tradisjonen om at navn på nålevende personer ikke burde brukes. Navnet Domus Medica utrrykker en generalitet og en spennvidde fra de første utdanningsårene og frem til forskningsaktiviteten, og det bygger opp under tanken om at utdanning, forskning og formidling er alle viktige deler av en læringsprosess.
Navnet vil forhåpentlig gi identitetsfølelse for både ansatte og studenter og markere at bygningen bare har rene universitetsfunksjoner.
Men å kvitte seg med "Preklinisk medisin", vil nok ta noen tid …

Nøtter

1. Hvem er dette?
2. Hvor mange studenter var registrert ved UiO toppsemesteret høsten -96?
3. Hvem fikk årets Eitinger-pris?
4. Hvor mange av UiOs professorer er kvinner?
5. Hva står forkortelsen CRE for?


Svar
1. Svenning Torp, direktør for Forskningsparken
2. Ca. 38 400
3. Paz Rojas Baeza for sitt arbeid med torturofrene for Pinochets diktatur i Chile
4. 15,6 prosent
5. Association of European Universities (tidl. rektorkonferansen)

Sommerblomstene reddet

En ekstrabevilgning fra universitetsdirektøren reddet sommerblomstene i Botanisk hage på Tøyen. - Og det er vi utrolig glade for, sier gartner Anne Finnanger.
Finnanger tror at UiO sentralt endelig har fått øynene opp for de økonomiske vanskelighetene Botanisk hage og museum (BHM) strir med.

- Nå håper vi denne ekstrabevilgningen til planting av sommerblomster vil bli en permanent løsning, sier hun.
produksjonen av blomstene vil ta til tre måneder etter normalen, men sommerblomstsesongen vil vare like lenge som vanlig.
BHM har tidligere truet med å la være å plante sommerblomster, hvis ikke ekstramidler ble tilført. Dette kunne ha gått ut over de besøkende på vei til og fra utstillingen Missing links - alive!

Funn-suksess på Kaupang

Fra 6. til 9. april gjennomførte Kaupang-undersøkelsen ved UiO nye registreringer på Kaupang, vikingenes handels- og håndverkssentrum ved Viksfjorden nær Larvik. Kaupang er Norges eldste by, grunnlagt omkring 770.

- Arbeidet er så langt en suksess, sier førsteamanuensis Dagfinn Skre ved Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatikk. Han er leder for Kaupang-undersøkelsen.

-Vi har akkurat foretatt en opptelling og runder nå 400 funn. Kanskje blir det flere, forteller Skre på telefon fra Kaupang forrige uke. - Vi har funnet dobbelt så mye som vi gjorde under de tilsvarende arbeidene i fjor. Vi er overrasket over omfanget, medgir han. Undersøkelsene er forberedelser til en stor utgraving som skal starte neste år, og som vil gå over tre sesonger. - Blant de mer spesielle gjenstandene vi fant, er en bit av en arabisk mynt fra tiden før vi hadde egen mynt i Norge, en hjerteformet agatperle fra India, et par karneolperler fra brudd ved Det kaspiske hav og to skår fra nydelige glassbegre, det ene fra Nord-Italia og det andre fra Syria, forteller Dagfinn Skre.

Afrika-utstilling opnar

Den nye permanente Afrika-utstillinga ved Etnografisk museum opnar torsdag 22. april. På grunn av tekniske problem måtte den planlagde utstillingsopninga 18. mars, utsetjast. Utstillinga skal gi svar på korleis dei utstilte tinga hamna på Universitetets Etnografiske museum. Se bilde fra utstillingen her: http://www.sv.uio.no/ima/etm/images/presse/buli-master.jpeg

HI med kraftig utfordring til Verdikommisjonen

Historisk institutt (HI) holder "motverdikonferanse" lørdag 24. april i Urbygningen, der de tar mål av seg å reise den debatten Verdikommisjonen ikke har maktet.

Motverdikonferansen vil undersøke verdifellesskapets funksjon i ulike samfunn, "og kaste et kritisk blikk på "fellesskapsverdiene"; et begrep som regjeringen og Verdikommisjonens ledelse ofte uttrykker bekymring for, men som de aldri gir innhold utover generelle vendinger. Til grunn for oppnevningen av Verdikommisjonen ligger regjeringens nostalgi for de verdiene som hersket i Norge i årene etter krigen".
Se også Hva skjer-spalten

Fra Det Kongelige Frederiks …

En skriftlig prøve er som regel vanskeligere og tillægges større vegt end en mundtlig. Naar man tar hensyn hertil og til at - foruten den latinske stil - en av de historiske opgaver skulde besvares paa latin, maa det erkjendes, at fordringerne ikke var ganske smaa. Naar ikke destomindre i de 3 første aar omtrent halvparten av kandidaterne fik laud, og man samtidig erindrer de sterke og vedvarende klager over den mangelfulde forberedelse, hvormed artianerne møtte frem, faar man indtrykket av, at eksamenscensuren i disse aar har været mild. Efter forholdet mellem de forskjellige karakterer at dømme, er bedømmelsen fra 1816 av blit noget skjærpet. [&] "Paa en Skolereform beror for en stor Deel Universitetets Haab. Vore Skoler ere forfuskede Universiteter, og derfor nødes Universitetet til at blive en Skole."


Bokomtalen:
Kamerater og kumpaner

Sverre Klouman har i boken Moro med ord, som nylig kom ut på Aschehougs forlag, gitt en rekke ordforklaringer etter sitt eget hjerte. Ordene er ordnet alfabetisk, men de har ellers ingen sterk indre sammenheng.
Vi får blant annet vite at ordet kamerat betyr en som deler rom med en annen og at kumpaner og kompanjonger opprinnelig betyr personer som deler brød.
Ordene blir ofte presentert på flere språk, slik at man lett kan se slektskapet mellom dem.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 6 1999

Publisert 20. apr. 1999 13:08 - Sist endra 1. sep. 2014 13:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere