Hva skjer ved UiO

Forrige Innhold Uniforum nr. 5 1999


Våren på Tøyen

Mineralogisk-geologisk museum:
Tid: søndager kl. 13
Sted: Geologisk museum, 1. etasje
18. april: "Mineralråstoffer hos de tidlige menneskene - hvilke og hvorfor" v/førsteamanuensis Johan Naterstad.

Zoologisk museum:
Tid: søndager kl. 13
Sted: Auditoriet, 1. etasje
11. april: "Geirfuglen - Nord-Atlanterhavets pingvin" v/forsker Vidar Bakken.

Botanisk hage:
15. april - 15. september, hver dag kl. 10-19: "Missing Links - alive!" Utstillingen viser viktige faser i menneskets utviklingshistorie gjennom de siste fire millioner år.
Dagny Tande Lids botaniske kunstutstilling er åpen: onsdager, torsdager, fredager og søndager kl. 12-15.

Historisk museum, Sentrum

Frederiks gt. 2

Etnografisk museum:
Åpningen av den nye permanente Afrika-utstillingen er utsatt til torsdag 22. april.
Torsdag 8. april kl. 19.30: Museumsstafetten: Fast og flyktig - utfordringer ved å vise et kontinent i stadig endring gjennom en varig museumsutstilling. Omvisning i museets nye Afrikasal v/professor Aud Talle.
Søndag 11. april: Barnesøndag.
Søndag 18. april: Film: "In and Out of Africa" (1992). Innledning v/stipendiat Mariann Kommissar. En etnografisk film om handel med afrikansk kunst lokalt og internasjonalt. Ved å følge kunstgjenstanders bevegelser i markedet viser filmen en metode for å studere samhandling i en uoversiktlig globalisert kontekst.

Myntkabinettet:
Tid: Torsdager kl. 13.15- 14.45
Sted: Myntkabinettets bestyrerkontor, 2. etasje
8. april: Tidsangivelse på islamsk mynt.
15. april: Tidsangivelse på europeisk mynt i middelalderen v/Stein H. Gullbekk.

Oldsaksamlingen:
Tid: søndager kl. 12.30
Sted: 1. etasje
11. april: Barnedag m/mange aktiviteter.

Nordisk mellomalder

Seminarleiar: Magnus Rindal, Mellomaldersenteret
Tid: måndagar kl. 14.15-16
Stad: Møterom 7, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
12. april: "Vikingen - hvem var det? Heimføing med utferdstrang, eller mafioso og soldier of fortune" v/professor Christian Keller, Mellomaldersenteret.

Forskerseminar ved Historisk institutt

Tid: mandager kl. 18
Sted: Sem.rom B300, 3. etasje, Niels Henrik Abels hus, Blindern
12. april: "Staten som kjærlighetsobjekt. Retorikk og realiteter i oppofrelsen for myndigheter og det offentlige i Aix-en-Provence 1775-1815" v/stipendiat Kai Østberg.
19. april: "Norsk innvandringshistorie - fra passfrihet til fremmedlov, 1860-1901" v/professor Jan Eivind Myhre.

Poetikkseminar

Tema: Aristoteles' Poetikk: interpretasjon og resepsjon fra antikken til vår tid
Tid: fredager kl. 12.15-14
Sted: Seminarrom 51, Niels Treschows hus, Blindern
9. april: "Aristotle on Comedy: Aristophanes and Some New Evidence from Herculaneum" v/professor i gresk, Richard Janko, University College, London.
23. april: "Aristoteles' hamartia og Shakespeare" v/dr.art. Kirsti Minsaas, Institutt for britiske og amerikanske studier.

Kroppen i tankelivet, tankelivet i kroppen

Arr.: Humanistisk Kollegium
Tid: tirsdager kl. 19-20.45
Sted: Aud. 4, Universitetets Urbygning, Sentrum
13. april: "Naturen i mennesket og verden" v/Hans Kolstad.
20. april: "Alfred de Vigny og C.V. Holst: Sted og trofasthet". Innledning v/Asbjørn Aarnes. Replikk v/Lillan Blix Vesterkjær. I anledning av Lillan Vesterkjærs oversettelse av Vignys bok "Militærlivets trelldom og storhet" (Thorleif Dahls Kulturbibliotek, Aschehoug 1999).

Vitenskapshistorisk kollokvium

Tid: tirsdager kl. 12.15-14
Sted: seminarrom 301, Niels Henrik Abels hus, Blindern
13. april: "Evolusjonsteorien i norske lærebøker for skolen" v/dr.scient. Ole Andreas Isager.

Seminaret i vitenskapsteori

Tid: fredager kl. 14.15-16
Sted: Sem.rom 2, Sophus Bugges hus, Blindern
9. april: "Marxism as social theory" v/Gerald Choen (ansvarlig: Nils Roll-Hansen).
16. april: "The non-algorithmic character of human consciousness" v/Roger Penrose.

Møteserie om fagetikk

Ansv.: Innsatsområdet etikk
Tid: mandager kl. 14-16
Sted: Møterom 8, Plan 2, Forskningsparken, Gaustadalléen 21
12. april: Om professor emeritus Knut Erik Tranøys bok "Det åpne sinn".

Senter for kvinneforskning

Feminisme og pragmatisme:
Torsdag 22. april kl. 9.15-14 i Sognsvn. 70, Sem.rom, 5. etasje
Seminar med førsteamanuensis Drude von der Fehr, UiO (nordistikk og litteraturvitenskap) og professor Sara Heinämaa. Faglig ansvarlig: førsteamanuensis Drude von der Fehr.
Påmelding innen 1. april 1999. Tlf. 22 85 89 50.

Forskerkurs: Love and Generosity: Phenomenological Questions on Sexuality and Erotics:
Mandag 19.-onsdag 21. april kl. 9.30-16 i Sem.rom 1, Ullevål stadion.
Faglig ansvarlig: professor Sara Heinämaa.

Early Modern Women - 17th Century English Women's Poetry:
Mandag 26. april kl. 10.15-13 i Sem.rommet, Sognsvn. 70, 5. etasje. Forelesning v/professor Helen E. Wilcox, Rijksuniversiteit Groningen, Nederland.
Faglig ansvarlig: professor Harriet Bjerrum Nielsen.

Tirsdagskaffeseminar

Tid: kl. 12.15-13.45
Sted: Institutt for rettsinformatikk, sem.rom 456, 4. etasje, Domus Nova, St. Olavs plass 5
30. mars: "Personvern ved telemedisin" v/Irma Iversen, pasientombud for Akershus Fylkeskommune.
6. april: "År 2000-problemet for datamaskiner og forsikring" v/Hans Jacob Bull.
13. april: "Vern av krypteringsmekanismer" (omfatter straffeloven § 145 annet ledd, straffeloven § 262 og gjeldende og foreslått vern etter åndsverkloven) v/Jon Bing.

Hvilke samfunnsverdier ønsker vi?

Arr.: Forum for kultur, vitenskap og livssyn i samarbeid med Oslo Folkeakademi
Tid: tirsdager kl. 19
Sted: Aud. 3 (u.etasje), Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen), Blindern
20. april: "Demokratiet og miljøkrisen. Kan demokratiet mestre miljøkrisen?" v/Thomas Christian Wyller, professor i statsvitenskap, UiO.

U-landsseminaret

Tid: tirsdager kl. 18.15-20
Sted: Aud. 7, Eilert Sundts hus,, Blindern
13. april: Alternativ til frihandel: "Hva er rettferdig handel?" Innleder: Erik S. Reinert, forskningsleder i Norsk Investorforum og seniorforsker ved SUM.

Kveldskurs i u-landsmedisin og internasjonal helse

Tid: tirsdager kl. 17-19
Sted: Auditoriet, rom 1209, 1. etasje, Laboratoriebygget, Ullevål sykehus
6. april: "Stop TB Initiative: The WHO effort towards global tuberculosis control" v/Werner Christie, sjef for helse- og sosialsektoren i Hedmark fylkeskommune og leder for Stop TB initiative/Gunnar Bjune, Seksjon for internasjonal helse ved UiO.

Forskerseminar – ARENA

Tid: tirsdager kl. 14.15-16
Sted: Seminarrom 522, 5. et., Eilert Sundts hus, Blindern
13. april: "The Double Puzzle of Enlargement: Liberal Norms, Rhetorical Action and the Decision to Expand the EU to the East" v/Dr. Frank Schimmelfennig, statsvitenskap, Universität Tübingen.

Globalisering - går de nasjonale demokratier i oppløsning?

er tittelen på en paneldebatt som blir arrangert onsdag 7. april kl. 17 i Eilert Sundts hus, Blindern. Det blir innledning av professor Øyvind Østerud, leder av forskergruppen i Makt- og demokratiutredningen og forfatter av boken "Globaliseringen og nasjonalstaten". Ordstyrer: prodekan Tone Haraldsen. I panelet sitter: professorene Even Lange, Steinar Strøm, Thomas Hylland Eriksen og Lars Mjøset og forsker Dag Harald Claes.
SVFF vil arrangere pub.

Hvilken betydning kan Schengenavtalen få for den enkelte?

er tittelen på et seminar som arrangeres tirsdag 8. april kl. 9-15.15 av Avdeling for forvaltningsinformatikk. Seminaret holdes i Rom 777, St. Olavs plass 5.
Nærmere opplysninger og påmelding innen 6. april: Tone Skramstad Brække, tlf. 22 85 00 78, e-post: tone.brakke@jus.uio.no

Freedom and Money

er tittelen på en forelesning som vil bli holdt fredag 9. april kl. 10.15-12 i aud. 3, Helga Engs hus, Blindern. Foreleser er Gerald A. Cohen, Chichele Professor of Social and Political Theory, All Souls College, Oxford. Cohen publiserte for 21 år siden boken "Karl Marx's Theory of History". Han har vært en rekke ganger i Norge, blant annet med bakgrunn i en stor debatt med Jon Elster om marxisme og vitenskapsteori.


Forrige Innhold Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere