Doktorgrader ved UiO

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999


Det medisinske fakultet

Cand.med. Charlotte Haug forsvarer 25. mars offentlig sin avhandling "Old wisdom, new disease. A possible role for vitamin D in the pathogenesis of mycobacterial infection and HIV-disease" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Øystein Bjørtuft vil fredag 26. mars kl. 10.15 i Auditorium 13, Midtbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Single lung transplantation. Surveillance and functional outcome" for den medisinske doktorgrad.

Cand.med. Per Anton Sirnes vil fredag 26. mars kl. 10.15 i Universitetets gamle festsal, Urbygningen, Sentrum offentlig forsvare sin avhandling "Angioplasty and stenting of chronically occluded coronary arteries: A clinical and angiographic investigation" for den medisinske doktorgrad.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Cand.scient. Lars Engvik forsvarte 23. mars sin avhandling "The Nuclear Equation of State" for dr.scient.-graden.

Siv.ing. Jon Barratt Nysæther forsvarer 25. mars kl. 13.15 sin avhandling "Silicon Test Structures for Microsystems - Investigations of the Thermomechanical Impact of Polymeric Packaging Materials on the Performance and Reliability of Microsystems and Microelectronical Devices" for dr.scient.-graden.

Cand.scient. Alexandra Neumann Torgersen forsvarer 25. mars kl. 13 sin avhandling "Structure and Stability of Ternary Tin Phases" for dr.scient.-graden.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Cand.polit. Jon Birger Skjærseth forsvarte 18. mars offentlig sin avhandling "The making and implementation of North Sea pollution commitments: Institutions, rationality and norms" for dr.polit.-graden.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere