Pil i bue over Blindernveien

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


RÅTESKADER: - Dette piletreet har en dyp sprekk mellom stammene og er angrepet av råte. Det kan brekke og falle ned på Blindernveien uten forvarsel, sier Erik Solfjeld, som er en av landets fremste eksperter på trepleie.

To gamle piletrær lener seg med tonns tyngde mot Blindernveien. Under de tunge grenene passerer myke trafikanter forbi i tusentall. Nå er det dokumentert at trærne har store råteskader og kan deise i bakken når som helst.

Av Trine Nickelsen (tekst) og Hanne Buxrud (foto)

Er du blant de mange som hver morgen tar T-banen til Blindern stasjon? (Kanskje ikke etter dette nummeret av Uniforum?) På vei opp bakken til din arbeidsplass passerer du forbi to gamle piletrær som, når de er kledd i sin grønne skrud, dekker over mange estetiske synder ved denne flittig trafikkerte inngangsporten til universitetet på Blindern.

Pil råtten

Piletrærne står på nordsiden av Blindernveien der Gaustadbekken er lagt i rør under veien. Leder for Trepleiegruppa i Park- og idrettsetaten i Oslo kommune, Erik Solfjeld, har på oppfordring fra Parkanlegget ved UiO, foretatt en tilstandsvurdering av trærne. - Piletrærne er 80-90 år gamle og for lengst forbi det som regnes som normal levetid for pil. Begge har mye tørt materiale som vitner om liten vitalitet. Trærne har strukturelle svakheter. De mange og gamle skadene er innfallsporter for råte.

Det ene treet har stor overtyngde mot gangbroen. - Da det for flere år siden ble satt opp en forstøtningsmur ned mot Gaustadbekken, ble røttene på denne siden kuttet av. Treet har derfor et ensidig rotsystem som gir stor risiko for rotvelt. Når de avgravde røttene til slutt svikter, vil treet falle ned over gangbroen, sier Solfjeld.

Krona på det andre piletreet har overtyngde mot Blindernveien. Det deler seg i tre og har en dyp sprekk mellom stammene. Råte går inn på alle kanter. - Det er bare flaks at treet står der ennå. Det forundrer meg ikke om det plutselig brekker. En del trær er svake og vil falle ned når det blåser. Piletrærne ved Blindern stasjon er så dårlige at de like godt kan falle ned på en vindstille dag. - Når trær på sju-åtte tonn deiser i bakken, kan en bare forestille seg hvor store skadene kan bli. Fordi trærne står i et sterkt trafikkert område, anbefaler vi på det sterkeste at de fjernes, sier Solfjeld. Også en annen blant landets fremste eksperter på trær, Glen A. Read i AB trepleie AS, har vurdert piletrærnes tilstand. I likhet med Solfjeld mener han at trærne må bort.

Minnene om eika

- Jeg har ennå skjebnen til den gamle, ærverdige eika som stod like ved huset det har gitt navn til, Villa Eika, friskt i minne, sier avdelingsleder Karl Ove Strand i Parkanlegget. - En vakker, vindstille morgen for tre år siden falt det store eiketreet i bakken. Først da tok treet bladet fra munnen og avslørte sin godt bevarte hemmelighet, nemlig at det ikke hadde noen levende festerøtter igjen. De var blitt trykket sammen da Administrasjonsbygningen og Akademika ble oppført tretti år tidligere. Vi hadde ingen anelse om at det stod så dårlig til med det staselige eiketreet. Eika var jo grønn og fin. Men så viste det seg altså at det var så råttent at det ikke greide å stå lenger. Det var et stort sjokk, medgir Strand.

Føre-var-prinsippet

- Vår oppgave er å ta vare på trær og folk. Vi skal sikre trygg ferdsel. Det vil alltid være vår overordnede målsetting. Vi er nå i gang med å forberede fjerningen av de gamle piletrærne ved Blindern stasjon. Selvfølgelig skulle vi gjerne tatt vare på de insektsbiotopene som et råtnende tre kan gi. Men det viktigste for oss er at folk kan ferdes trygt omkring på universitetets områder. Vi jobber etter føre-var-prinsippet. Men jeg er glad i alle de flotte trærne vi har og feller ikke et eneste ett av dem uten av jeg er steika nødt til det, understreker Strand.

Det gamle Træ, o lad det stå

Slik lyder en sangstrofe av H.C. Andersen. Ved inngangen til Geologibygningen vokser en gammel lind som, ja nettopp, skal få stå. Den behøver bare litt hjelp.

- Dette treet kan spjære i to når som helst, fastslår Glen A. Read. – Men det er mulig å forhindre at så skjer. Ved hjelp av en vaier som vi fester et stykke oppe i treet, kan treet holdes sammen. Ved å tynne treets krone reduseres vekt- og vindbelastningen.

Lindetrærne på Nedre Blindern er like gamle som bygningene selv. - Med en skade som dette treet har, ville kanskje mange valgt å fjerne det. Men fordi treet inngår i en sammenhengende allé, er det så viktig at det blir stående. Å ta det bort, ville være som å fjerne en tann fra en smilende munn, sier Karl Ove Strand.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 5 1999

Publisert 25. mars 1999 15:45 - Sist endra 1. sep. 2014 13:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere