Småstoff

Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999


ROLLEBYTTE: Topplaus servitør Ørjan Evensen serverer øl til HF-student Irene Bredvold.

Topplaust på Uglebo

- Litt sexpress er berre hyggeleg. Det seier Ørjan Evensen, ein av dei topplause servitørane som stilte opp på Uglebo 8. mars.
- Eg synest det er veldig gøy å servera jenter og gutar i bar overkropp, seier Evensen, som ikkje har noko imot å vera sexsymbol for ein kveld. Det var Filologisk forening som arrangerte topplaus bar på Uglebo. Det har allereie blitt ein fast tradisjon på HF 8. mars.
- Det er stort sett jentevennene mine som ertar meg med å ta på meg, fortel Ørjan Evensen og ler, før han får ei ny tinging av ein halvliter frå HF-student Irene Bredvold.
- Eg har ingenting imot å bli servert av ein topplaus mann, understrekar ho.
- Du legg kanskje ikkje merke til at mennene har bar overkropp?
- Jo, det gjer eg. Men eg har lagt merke til at det er ein overvekt av menn i lokalet. Mange av dei ser svært vonbrotne ut. Eg trur ikkje det var topplause menn dei hadde venta å finna her, smiler ho. Også Dagbladet var til stades med ein journalist og ein fotograf som skulle koma litt seinare på kvelden. Avisa hadde ikkje sendt journalisten og fotografen dit for å skriva om topplause menn.

Kortsenteret tatt i bruk

KORTANSVARLEGE: Desse tre er ansvarlege for at studentar og tilsette ved UiO får seg nøkkelkort. Frå venstre kortoperatør Richard Smith, kortoperatør Dimitris Furnakiris og leiar for Kortsenteret, Håvard Brekke. (Foto: Martin Toft)

Det nye Kortsenteret til Studentsamskipnaden er no ferdig. Kortsenteret ligg i eit hjørne av lokala til Akademika i Lågblokka og vil vera den obligatoriske stoppestaden for studentane som vil låsa seg inn og ut av bygningane til universitetet. Kortet inneheld dessutan opplysningar om studenten er registrert og har betalt semesteravgift. Men kortet kan også brukast som lånekort på Universitetsbibliotektet og som minibankkort, dersom studenten ynskjer ein eigen bankavtale med Kreditkassen. Både assiterande universitetsdirektør Inger Stray Lien og direktør for Studentsamskipnaden Kjetil Flatin deltok under markeringa av den første offisielle virkedagen for det nye Kortsenteret.

Hvem formidler forskning best?

Universitetet ber ansatte og studenter om å sende inn forslag på kandidater til Forskningsformidlingsprisen 1999. Enkelte forskere har oppdaget hvordan de kan fortelle en historie fra sin forskning og sitt fag slik at publikum lytter. De kan formidle, og de kan dette bedre enn mange andre forskere. Hvem er det i ditt fagmiljø som har slike magiske evner? Kanskje vedkommende er så dyktig at han eller hun fortjener prisen som universitetets beste formidler?

Forskningsformidlingsprisen 1999 for UiO er på kr. 50 000 og en plakett. Den deles ut av rektor på universitetets årsfest 2. september. Institutter, fakulteter og grupper av ansatte og studenter kan foreslå kandidater. Forslagene skal være begrunnet og vedlagt relevant dokumentasjon.

Nøtter


1. Hvem er dette?
2. Hvor mange penger ber UiO om i budsjettforslaget for år 2000?
3. Hvem er leder for Norgesnettrådet?
4. På hvilken dag starter Humanioradagene i år?
5. Hva står forkortelsen NoTAM for?

Svar
1. Asbjørn Kjønstad, professor i jus, kollegiemedlem og "røykelovens far"
2. 2,5 milliarder kroner
3. Magnus Rindal, professor i mellomalderkultur
4. Torsdag 18. mars
5. Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk

Forslagene, som skal merkes Forskningsformidlingsprisen 1999, sendes Informasjonsavdelingen, postboks 1076 Blindern innen 15. mars 1999.

UiO kjøper bokstavar

K FOR KANTINE: Denne bokstaven får snart eit betre liv som første bokstav i ordet kantine på Fysisk institutt. (Foto: Martin Toft)

Teknisk avdeling ved Universitetet i Oslo har tinga 40 bokstavar frå Kristiania Kunst- & Metallstøperi. Dette er ingen ny form for alfabetiseringskampanje, derimot bokstavar som skal brukast til merking av bygningane til universitetet. Bokstaven K skal brukast til å merka kantina på Fysisk institutt der det i dag berre er eit provisorisk skilt som fortel folk kva det er som skjuler seg bak kantinedøra. Elles er planen å setja opp nye skilt der det til no ikkje har vore noko, og erstatta bokstavar som har forsvunne på gamle skilt, fortel seniorarkitekt Bent Aaby på Teknisk avdeling til Uniforum.

Universitetet i Oslos menneskerettspris til chilensk kvinne

Universitetet i Oslos menneskerettspris, Lisl og Leo Eitingers pris, for 1998, blir delt ut til den chilenske menneskerettsaktivisten dr. Paz Rojas Baeza onsdag 17. mars 1999 klokka 17.00. Prisutdelinga skjer i Universitetets gamle festsal,Urbygningen, Karl Johans g. 47. Seremonien er open for alle.

Då Kollegiet i fjor haust vedtok å gi henne prisen, var det på grunn av hennar omfattande kamp for menneskerettane i Chile. Rojas Baeza har også spelt ei viktig rolle for at det spanske rettsvesenet sette i gang ein straffeprosess mot Chiles tidlegare diktator Augusto Pinochet. Under prisutdelinga vil også FNs spesialrapportør om tortur, Nigel Rodley, til ære for avdøde jusprofessor Torkel Opsahl, halda eit foredrag om det internasjonale arbeidet for å hindra tortur. Dessutan kjem den chilenske visesongaren Olivia Oñate til å delta. Rektor Kaare R. Norum skal dela ut menneskerettsprisen.

Fra Det Kongelige Frederiks …

I dæksbaat med kurs mot nord undgik han (Michael Skjelderup) de fiendtlige krydsere og kunde allerede i august 1814 ved sit fædrelands nye universitet begynde forelæsningerne, som indlededes av medicinsk encyklopædi og historie. Over nytaar foretok han saa paa Mangelsgaarden sin første obduktion med assistance av en gammel kone som midlertidig anatomikarl. Samme aar flyttedes op i det endnu eksisterende lave murhus, hjørnet av Raadstugaten og Øvre Slotsgate, som dermed blev "Anatomikammergaarden" indtil 1851, og hvor et theatrum anatomicum, prosektorbolig, samt i kvisten anatomisk samling, blev indrettet. Om sommeren var luften dersteds just ikke god, om vinteren frøs man ofte; men, med talglys i blikstakerne, gik dissektionen dog flinkt fra haanden utover kveldene.


Forrige Innhold Neste Uniforum nr. 4 1999

Publisert 11. mars 1999 15:31 - Sist endra 1. sep. 2014 13:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere