Inga Bostad og Marius Gunnar Timmann Mjaaland blir nye meritterte undervisere på UiO

Filosofiprofessor Inga Bostad og teologiprofessor Marius Gunnar Timmann Mjaaland er i dag blitt årets to nye meritterte undervisere på UiO.

Portrett av en kvinne

MERITTERT UNDERVISER: Tidligere prorektor, direktør for Norsk senter for menneskerettigheter og filosofiprofessor Inga Bostad er blitt merittert underviser på  UiO. (Arkivfoto)

Foto: Ola Sæther

Det var i dag Universitetet i Oslo kunngjorde at de har utnevnt Inga Bostad og Marius Timmann Mjaaland til årets meritterte undervisere.

Hederen til Inga Bostad og Marius Gunnar Timmann Mjaaland fører også til fordeler for fagmiljøene de tillhører. Mens Inga Bostad er filosofiprofessor ved Institutt for pedagogikk er Marius Timmann Mjaaland professor i religionsfilosofi ved Det teologiske fakultetet. 

MERITTERT: Marius Gunnar Timmann Mjaaland er en av de to UiO har utnevnt til årets meriitterte undervisere. (Foto:TF/UiO)

Får utdanningpermisjon og trolig høyere lønn

Hvert av dei to fagmiljøene de tilhører får tildelt 30 000 kroner  fordi det har en merittert underviser i sine rekker.  De to meritterte underviserne kan samtidig få brukt ærestittelen til å få opp lønnen sin i de ordinære lønnsforhandlingene. Begge får også utdanningspermisjon. Det får Uniforum opplyst av Universitetet i Oslo.De blir også medlemmer av UiOs pedagogiske akademi i tillegg til at de blir inviterte på middag med universitetsledelsen..  

• Les også: Ny meritterte undervisere

– Glad og takknemlig

Inga Bostad er svært glad for å ha fått denne æren fra UiO:

– Jeg ble umiddelbart glad og takknemlig for denne utnevnelsen og for den fine begrunnelsen som jeg syns både forstår og anerkjenner mitt pedagogiske grunnsyn. Og så tenkte jeg på alle de gode underviserne på UiO som hver dag investerer så mye for å gi studentene våre ny innsikt og skape gode læringsmiljø, men som ikke blir anerkjent og som både har lav lønn og liten ansiennitet i akademia, sier Inga Bostad til Uniforum. 

– Får en kjærkommen anledning til å fordype meg

Hun tror utnevnelsen som merittert underviser vil være til nytte både for henne og fagmiljøet. 

– Jeg får nå en kjærkommen anledning til å fordype meg videre i undervisning og pedagogisk filosofi gjennom utdanningspermisjon, samtidig som jeg også nå vil føle på og ta et større ansvar for å bidra til engasjert og forskningsbasert undervisning i fagmiljøet jeg er en del av, understreker hun. 

For henne har undervisningen gitt henne både gleder og utfordringer. 

–Å undervise er å lære noe nytt gjennom møte med studentene, det er krevende og til tider utmattende men også noe av det som gir meg den dypeste gleden ved å være universitetsansatt. Når det glimtvis skjer noe uventet som kanskje rokker ved tankesett og verdier i en dialog med studentene, så er det godt å være lærer, forklarer hun.

Inga Bostad ser frem til møtet med universitetsledelsen. 

– Det blir nok en hyggelig middag tenker jeg!

– Litt overraskende og utrolig gledelig

Også professor i religionsfilosofi, Marius Gunnar Timmann Mjaaland er svært fornøyd med å ha blitt utnevnt til merittert underviser av UiO. 

– Dette var litt overraskende og utrolig gledelig. Det viser at universitetet virkelig setter pris på tverrfaglighet - og at det fins en vilje til å videreutvikle dette også på undervisningssiden. Emnet om antropocen som jeg tok initiativ til og ledet dette semesteret har hatt studenter fra fem eller seks forskjellige fakulteter, alt fra MN og UV til TF, HF og SV. Dette byr på store utfordringer for oss som skal lage et godt pedagogisk opplegg, men tilbakemeldingene fra studentene har vært gode. Dette er virkelig nyskapende pedagogisk arbeid for det vi opplever som omtales som en ny tidsalder (antropocen), der vi også må tenke gjennom grunnlaget for de ulike fagtradisjonene og tenke nytt om samarbeid på tvers, sier den nyutnevnte  meritterte underviseren til Uniforum.

– Hvilke følger vil det få for deg rent faglig?
– Jeg vil få anledning til å fordype meg i problemstillingene knyttet til tverrfaglig undervisning og fagutvikling. Her vil jeg i prosjektet Ecodisturb jobbe sammen med gode kolleger som Dag Hessen fra biologi, Sissel Furuseth fra litteratur, Thomas Hylland Eriksen fra antropologi og viserektor Mette Halskov Hansen med ansvar for bærekraft og tverrfaglighet for å tilby emner og kanskje en mastergrad som kan bringe UiO i front også på undervisningssiden når det gjelder å møte klima- og naturkrisen. Hvis det er mulig, vil jeg også reise utenlands for å se hvordan de griper dette an ved andre ledende universiteter. Til høsten reiser jeg til Oxford på forskningstermin, men vil da også undersøke hvordan de jobber på undervisningssiden.

– Jeg har gått tilbake til tavle og kritt 

– Hvorfor liker du å undervise?
– Etter pandemien skjønte jeg virkelig hvor mye jeg har savnet den energien som oppstår i et seminarrom eller en forelesningssal når man underviser. Bortsett fra forelesninger i auditoriet og digital undervisning har jeg nesten gått helt bort fra Power Point og ferdige presentasjoner. Jeg har gått tilbake til tavle og kritt. Det gir rom til å tenke med studentene og drøfte interessante problemstillinger underveis. Jeg opplever undervisning som en kreativ og interessant prosess, og det er slett ikke så sjelden at det gir meg gode ideer til formidling eller forskning. Dette semesteret har vi fått anledning til å publisere kortversjoner av samtlige forelesninger om tverrfaglig økologi i Morgenbladet og dermed kunnet skape en bredere forståelse for de utfordringer vi står overfor i antropocen, avslutter Marius Gunnar Timmann Mjaaland.

(Artikkelen ble oppdatert med kommentarer fra Marius Gunnar Timmann Mjaaland klokken 22:11)

 

• Les mer om meritterte undervisere:

Malcolm Langford blir merittert underviser

Statusløft for gode undervisere ved UiO

Skal undervisere ved UiO bli "graded on the curve"?

Kunnskapsdepartementet vil satse mer penger på de gode underviserne

UiO vedtok ei prøveordning med meritterte undervisarar

Emneord: Arbeidsforhold, Undervisning Av Martin Toft
Publisert 3. juni 2022 15:00 - Sist endra 3. juni 2022 22:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere