Statusløft for gode undervisere på UiO

Universitetet lanserer ny ordning for å heve statusen til fremragende undervisere.

En mann står mot en vegg

MERITTERT: Førsteamanuensis Arnt Maasø ved Institutt for medier og kommunikasjon er en av de syv som er utnevnt til meritterte underviserne ved UiO: - Det er selvfølgelig en stor anerkjennelse, sier han til Uniforum. (Arkivfoto) 

Foto: Ram Gupta/UiO

De meritterte underviserne:

UiO ønsker å fremheve de beste underviserne i større grad, og har derfor utnevnt syv såkalt meritterte undervisere. 

Dette ble i dag formelt vedtatt i universitetsstyret. De meritterte underviserne får denne statusen i en treårsperiode. Statusen gir lønnsforhøyelse, men størrelsen og innretning på denne gis gjennom ordinære lønnsforhandlinger. Underviserne får også tildelt en utdanningstermin, opplyser universitetet.

- Mer prestisje enn før

En av disse syv ansatte er Arnt Maasø, som er førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon. Han mener undervisningens rolle har fått mer oppmerksomhet de siste årene, og er takknemlig for å ha havnet på den eksklusive listen.

- Det er selvfølgelig en stor anerkjennelse, sier han til Uniforum. 

Maasø peker på at det historisk sett har vært større prestisje omkring forskning, og at undervisningen ikke har vært ansett som like viktig.

- Forskning har rett og slett vært mer belønnet. Både i form av insentivordninger, lønn og ære. Men det siste tiåret har man sett en dreining der undervisningen får mer oppmerksomhet, sier han.

Må imøtekomme krav

Maasø mener noe av årsaken til at undervisningskvaliteten vurderes som viktigere er at samfunnet stiller andre krav til universitetene enn tidligere. 

- Universitetene har nok blitt mer bevisst på at de i større grad må samarbeide med arbeidslivet og andre eksterne aktører for å holde seg relevante og bevise sin verdi overfor samfunnet. Det forventes at de skal utdanne kandidater som er attraktive for arbeidsgivere, og det har kommet tydeligere signaler utenfra om at undervisning er noe som må verdsettes høyere, mener han.

Denne ordningen er en del av et skift mot flere insentiver og ressurser for å styrke fokuset på god og konstruktiv undervisning, forklarer førsteamanuensisen.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo har snakket med UiO.no om ordningen, som hun er svært fornøyd med å ha fått på plass. Til universitetets nettside sier hun:

– Vi fikk gode søknader, hvor engasjementet for studentenes ve og vel er svært tydelig. Det dreier seg ikke bare om selve undervisningssituasjonen, men om læringsmiljø, trivsel og utvikling. Jeg oppfatter at det er undervisere som ser hele studenten og viser stor omsorg for dem langt utover hva man egentlig kan forvente.

Av Knut Anders Finnset
Publisert 9. sep. 2020 15:36 - Sist endra 9. sep. 2020 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere