Skal undervisere ved UiO bli "graded on the curve"?

– Arbeidsgruppen for merittering av utdanningsfaglig kompetanse har levert et godt forslag til meritteringsordning ved UiO. Men dessverre har forslaget fått et påheng som bryter med hovedprinsippene i forslaget og som kan undergrave hele meritteringsordningen ved UiO, skriver fysikkprofessor Anders Malthe-Sørenssen ved Universitetet i Oslo.

GODT LÆRINGSMILJØ: – Det er viktig for å bygge et godt læringsmiljø hvor det lønner seg å samarbeide for å lære, og det er en grunnleggende del av «kontrakten» vi har med studentene. Hvis vi mener dette er viktig for studentene kan vi ikke innføre normbasert vurdering av underviserne ved UiO, skriver fysikkprofessor Anders Malthe-Sørensen.

Foto: Ola Sæther

Arbeidsgruppen for merittering av utdanningsfaglig kompetanse har levert et godt forslag til meritteringsordning ved UiO. Forslaget virker gjennomtenkt og likner velfungerende ordninger ved andre institusjoner. Det gir et godt grunnlag for å definere hva vi mener med god undervisning ved UiO og slik bidra til å bygge en god kultur for undervisning. Forslaget ligger til vedtak i Universitetsstyret den 4. desember.

Men dessverre har forslaget fått et påheng som bryter med hovedprinsippene i forslaget og som kan undergrave hele meritteringsordningen ved UiO. Dette påhenget bør fjernes før forslaget vedtas.

I forslaget til vedtak skal antallet meritterte undervisere begrenses til et visst antall, for eksempel fem, per år i en prøveperiode på tre år. Det er en dårlig idé – på samme måte som det er en dårlig idé å begrense antall A-er i et emne til for eksempel 5 stykker. Vi ønsker at vurderingen av studentene ved UiO skal være kriteriebasert: Hvis en student oppnår kriteriene for en karakter skal studenten også få denne karakteren – uavhengig av hvor mange andre som også tilfredsstiller kriteriene. Det er viktig for å bygge et godt læringsmiljø hvor det lønner seg å samarbeide for å lære, og det er en grunnleggende del av «kontrakten» vi har med studentene. Hvis vi mener dette er viktig for studentene kan vi ikke innføre normbasert vurdering av underviserne ved UiO.

Det kan slå beina under ønsket om at ordningen skal bidra til en kultur for god undervisning

En viktig del av en meritteringsordning er at den beskriver en kompetanse basert på gitte kriterier etter mønster av slik vi definerer professorkompetanse. Hvis man bedømmes til å ha kompetansen i henhold til kriteriene blir man merittert. Det gjør at merittering blir forutsigbart og det motiverer til å arbeide sammen for å utvikle kompetanse i fellesskap. Men hvis antallet som kan bli merittert ved en gitt utlysning er begrenset, vil det endre spillereglene. Hvorvidt man blir merittert vil avhenge av hvem som søker samtidig med deg og hvor gode deres søknader er. Det kan slå beina under ønsket om at ordningen skal bidra til en kultur for god undervisning. Dessuten vet vi som sitter i komiteer som deler ut begrensede goder at det også vil åpne for politikk rundt hvem som skal få. Det vil igjen skape uklarhet omkring ordningen: Gis merittering til dem som er best kvalifisert eller har det også vært andre, uuttalte kriterier som har ligget til grunn. Selv om forslaget om begrensning i antall kun er i en prøveperiode, vil en slik begrensning kunne delegitimere ordningen allerede fra start.

Hvis vi synes kriteriene er for svake kan vi heller skjerpe kriteriene

Kanskje frykter arbeidsgruppen at det vil bli for mange meritterte undervisere ved UiO? Basert på erfaringene med merittering fra de andre universitetene i Norge, er det ikke grunn til å frykte at vi vil få svært mange meritterte undervisere ved første utlysning. Og hvis vi skulle få det fordi vi har mange som tilfredsstiller kriteriene – så er vel det bra for UiO? Hvis vi synes kriteriene er for svake kan vi heller skjerpe kriteriene. Det er heller ikke grunn til å tro at vurderingsjobben blir mindre av at det er et begrenset antall plasser – alle som søker må jo vurderes grundig i alle fall.

Forslaget til arbeidsgruppen er utmerket – hvis man fjerner begrensningen i antallet som kan bli merittert.

 

Av Anders Malthe-Sørenssen, professor, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo
Publisert 3. des. 2018 10:29 - Sist endra 3. des. 2018 10:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere