Utskifting i toppledelsen: UiO søker assisterende universitetsdirektør

Tove Kristin Karlsen har vært assisterende universitetsdirektør på UiO siden 2006. Nå søker universitetet hennes etterfølger.

UiO I SAMSPILL: Tove Kristin Karlsens etterfølger som assisterende universitetsdirektør har ifølge utlysningsteksten en motiverende lederstil preget av gode samarbeidsevner, mulighetsorientering og dialog.

Foto: Francesco Saggio/ UiO

Stillingen som assisterende universitetsdirektør på UiO er lyst ut med søknadsfrist 28. februar.

Den som tilsettes vil være universitetsdirektørens nærmeste medarbeider og stedfortreder og får ifølge utlysningsteksten en sentral posisjon i den administrative toppledelsen.

Stillingen er fast og lyses ut med en lønn på mellom 1 150 000 og 1 400 000 kroner.

Tove Kristin Karlsen har hatt stillingen siden 2006 og går snart av med pensjon.

Tove Kristin Karlsen
* Assisterende universitetsdirektør på UiO siden 2006. Går snart av med pensjon.
* cand.mag. fra UiO med fagkretsen sosiologi mellomfag, historie mellomfag og offentlig rett grunnfag.
*lang erfaring som leder og har gjennomgått Solstrandprogrammet/AFFs lederutviklingsprogram.
* Bakgrunn bl.a som administrerende direktør ved Norges musikkhøgskole, fakultetsdirektør på SV-fakultetet på UiO
* Styreleder for styrene for Baroniet i Rosendal og Den Weis-Rosenkroneske Stiftelse (DWRS), vara-medlem i SiOs hovedstyre og styreleder for Det nordiska universitetsadministratørsamarbetet (NUAS).
Kilde: UiO.no

Sentral i utviklingen av UiO

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen opplyser til Uniforum at Karlsen i utgangspunktet sitter i stillingen ut vårsemesteret, og at det tas sikte på å gjennomføre tilsettingsprosessen i løpet av våren.

UiO – med bistand fra konsulentselskapet Habberstad – søker en person som vil bidra til strategisk, målrettet og effektiv ledelse av universitetets administrasjon i tett samarbeid med universitetsdirektør.

Stillingen beskrives som sentral i utviklingen av UiO og det overordnede målet er profesjonell understøttelse av UiOs kjernevirksomhet innenfor forskning, utdanning og formidling.

Aktuelle søkere har ifølge utlysningsteksten solid og relevant ledererfaring fra store, komplekse organisasjoner, god kjennskap til universitetssektoren, erfaring fra tverrfaglig samarbeid og prosjektledelse samt solide språklige ferdigheter i norsk og engelsk.

Derimot er det ikke listet opp som et absolutt krav at den som tilsettes har høyere utdanning. I stedet heter det som et kvalifikasjonskrav at personen har «Utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet».    

Må ha minimum bachelorgrad

Til tross for formuleringen i utlysningsteksten, mener Arne Benjaminsen det blir feil å si at det ikke stilles krav om høyere utdanning.

– Hvorfor stilles det ikke krav om høyere utdanning for stillingen som assisterende universitetsdirektør?

– De fleste søkere til slike stillinger har mastergrad eller doktorgrad. Forbeholdet vårt er tatt med for ikke å ekskludere eventuelle søkere som har en kombinasjon av relevant utdanning og særskilt kvalifiserende praksis.

– Det står at særlig relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet?

– Det er ikke aktuelt å tilsette en person uten bachelorgrad. Ingen helt uten høyere utdanning vil bli vurdert, presiserer Benjaminsen.

Forutsetter motiverende lederstil

I tillegg til kvalifikasjonskravene er UiO opptatt av å finne en person som fungerer godt i samspill med andre. I utlysningsteksten heter det:

«Vi vektlegger din evne til å se helhet, sammen med gode strategiske og analytiske evner. Vi forutsetter at du som leder har en motiverende lederstil preget av gode samarbeidsevner, mulighetsorientering og dialog, med sterk gjennomføringskraft. Evne til å skape resultater og et godt samspill på tvers av faglige og organisatoriske grenser er viktig.»

Av Helene Lindqvist
Publisert 16. feb. 2022 05:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere