De beste kandidatene søker seg til UiO

De mest attraktive studiene ved Universitetet i Oslo er profesjonsutdanningene i medisin, psykologi og odontologi, samt jus, Honours-programmet og filosofi, politikk og økonomi.

En gjeng med studenter skal hjelpe nye studenter på UiO

POPULÆRT: Det beste kandidatene søker seg til UiO, slår UiO-ledelsen fast etter dagens kunngjøring av søkertall fra Samordna opptak. De kan blant annet glede seg til fadderuka i august. (Arkivfoto)

Foto: Ola Gamst Sæther

 

Av 19 331 søkere har 11 311 fått tilbud om studieplass høsten 2021. Poenggrensene for å komme inn på de mest attraktive studiene ved Universitetet i Oslo øker. I Norge har UiO flest studieprogram (18) som krever over 60 studiepoeng for å komme inn i ordinær kvote. 

– Det er svært viktig å rekruttere så gode søkere, og vi er glade for at landets beste universitetsstudenter vil studere hos oss. Profesjonsutdanningene som medisin, psykologi og odontologi tiltrekker seg som vanlig mange av de beste studentene. I tillegg er det gledelig at UiOs nye tverrfaglige utdanninger som honours-programmene og «filosofi, politikk og økonomi» er blant de mest attraktive tilbudene våre, sier prorektor Gro Bjørnerud Mo i en melding på UiOs nettsider

God søkning til alle studieprogrammer

På listen over de mest populære programmene finner vi også  jus/rettsvitenskap, informatikk: digital økonomi og ledelse, samt årsstudiene i filosofi og tverrfaglige kjønnsstudier. Samtidig har Universitetet god søkning til alle 107 studieprogram i dette opptaket.

– For å møte framtidens utfordringer og kompetansebehov trenger vi å utdanne studenter innen en rekke fag. UiOs utdanninger gir dybdekunnskap, men vi legger også til rette for at studenter skal få flere perspektiver gjennom mer tverrfaglige studier og samarbeid. Hos oss jobber studentene tett med de beste forskerne og får tilgang til den nyeste kunnskapen på mange ulike felt. Dette er noen av grunnene til at det er svært viktig at vi fortsetter å rekruttere godt kvalifiserte studenter til den store faglige bredden vi finner på UiO, sier Bjørnerud Mo. 

Liten økning i eldre søkere

Av totalt antall søkere (19 331) er de fleste 20 år eller yngre (17 282). Dette er en liten nedgang fra 2020 da det var 19 256 søkere. I aldersgruppene over 20 år er søkertallene stabile, mens det i gruppen over 30 år er en økning på nesten 800 søkere fra 5056 i 2020 til 5831 i 2021.

– Det er blant annet god søkning til årsenhetene. Disse er med på å gi viktig kompetansepåfyll også til de mer voksne studenter og svare på noen av behovene for tilbud innen livslang læring, sier Bjørnerud Mo.

Nye tverrfaglige studier for de mest motiverte

Honours-programmet ble tilbudt for første gang i 2019 for de mest motiverte studentene og er nå blitt utvidet med en samfunnsfaglig retning i 2021. I år har 2216 søkt seg til honoursprogrammene som gir en solid faglig plattform innen realfag, samfunnsvitenskap eller humaniora, samtidig som de får erfaring med å jobbe i tverrfaglige team og prosjekter. I tillegg er Filosofi, politikk og økonomi fortsatt blant de mest attraktive studiene. Der lærer studentene om hva som er et godt samfunn, hvordan det bør organiseres, hva som er rettferdig fordeling av godene – og hvordan vi kan oppnå det. 1115 kvalifiserte søkere ønsket seg til programmet som har 25 studieplasser.

Nøkkeltall for UiO

  • 19 331 førstevalgssøkere til studietilbud ved UiO (1654 færre enn i fjor, men 321 flere enn i 2018)
  • 11 311 har fått tilbud om plass (7031 kvinner, 4280 menn)
  • 3 førstevalgssøkere per studieplass 
  • UiO er det lærestedet med flest søknadsalternativer med poenggrense over 60 poeng i ordinær kvote (18 studieprogrammer).

UiOs studieprogrammer med høyest poenggrenser

Studieprogram Ordinær kvote Kvote for førstegangsvalg
Medisin, høst 69,5 62,0
Medisin, vår 68,6 60,8
Psykologi, høst 67,8 58,3
Odontologi 67,0 59,0
Psykologi, vår 66,6 57,0
Honours-programmet, studieretning realfag 66,3 62,8
Filosofi, politikk og økonomi 65,0 59,8
Honours-programmet, samfunnsvitenskap 63,6 60,0
Jus, høst 63,5 56,5
Psykologi, årsenhet 63,5 55,1
Jus, vår 62,0 54,8
Honours-programmet, humaniora, filosofi, lingvistikk 62,0 57,1
Filosofi, årsenhet 61,8 52,1
Tverrfaglige kjønnsstudier, årsenhet 61,7 51,9
Informatikk: digital økonomi og ledelse 61,2 53,5
Klinisk ernæring 61,1 53,4
Kriminologi, årsenhet 60,6 54,8
Kunsthistorie og visuelle studier, årsenhet 60,3 49,6
Emneord: studier, Utdanning, Studentforhold
Publisert 23. juli 2021 13:33 - Sist endra 23. juli 2021 13:33

Beklager for at jeg er en av de som ikke er best. Håper dere ikke lider noe omdømmetap av å ha middelmådige studenter som meg hos dere også.

Per Kristian Eriksen - 30. juli 2021 20:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere