Forskerforbundet kritiserer NTNU for håndtering av Eikrem-rapporten

 - Vi reagerer på at NTNU sendte ut pressemelding omtrent idet vi gikk ut av møterommet, sier Marte Gangmark Villmo i Forskerforbundet.

En kvinne sitter ved et bord med en bærbar PC

KRITISERER NTNU: - Øyvind Eikrem må behandles etter samme saksbehandlingsrutiner som øvrige ansatte ved NTNU, mener tillitsvalgt Marte Gangmark Villmo

Foto: Solveig Mikkelsen /Universitetsavisa

Villmo deltok mandag på møtet med dekan og HR- og HMS-sjef, der Eikrem fikk overlevert rapporten fra Simonsen Vogt Wiig. Rett etter møtet på Dragvoll sendte NTNU ut ei pressemelding der hovedpunktene i rapporten ble offentliggjort. Selv satt Øyvind Eikrem på bussen på vei fra Dragvoll da pressemeldinga ble sendt ut.

Villmo sier Forskerforbundet normalt ikke kommenterer pågående personalsaker i media. I dette tilfellet synes de imidlertid det er nødvendig å si noe om arbeidsgivers håndtering, da de mener prosessen preges av at ordinære prosedyrer ikke blir fulgt.

- Øyvind Eikrem må behandles etter samme saksbehandlingsrutiner som øvrige ansatte ved NTNU. Generelt mener vi at arbeidsgiver bør avstå fra å gå inn i personalsaker i media. I dette tilfellet er det særlig kritikkverdig fordi Eikrem ikke hadde fått anledning til å avgi kontradiksjon på rapporten ennå, sier hun til Universitetsavisa.

Den eksterne granskningsrapporten konkluderer med at Øyvind Eikrem må holdes ansvarlig for en anonym Facebook-konto. Noen av de omtalte ytringene som ble fremmet fra denne kontoen under pseudonym, er i strid med straffeloven §185. Etter det UA kjenner til, har ikke advokatfirmaet greid å knytte Eikrem til konkrete enkeltutsagn, og kan ikke si hvem det er som har publisert ytringene.

Forskerforbundet kritiserer også NTNU for at Forskerforbundet og Eikrem først fikk kun fire dager på seg til å komme med merknader til den 41-siders lange rapporten. Da de protesterte på fristen, fikk de én virkedag ekstra.

- Det er fortsatt helt urimelig kort tid med tanke på at rapporten inneholder komplekst materiale med juridiske vurderinger vi ikke har hatt tilgang til tidligere i prosessen. Dette gjør det utfordrende å gi medlemmet den tillitsvalgtoppfølginga han har krav på, sier Villmo.

Forskerforbundet reagerer også på at de har sendt henvendelser til arbeidsgiver som har betydning for saken, uten å få svar. De har bedt om tilbakemeldinger på enkelte spørsmål.

- Vi er overrasket over NTNUs håndtering.

Som tillitsvalgt har Villmo ansvaret for å følge opp Eikrem på vegne av Forskerforbundet. Hun vil ikke si noe om rapportens innhold.

- Vi vil nå bruke resten av uka til å sette oss inn i rapporten, vi ønsker derfor ikke å gi noen nærmere kommentar om innholdet på nåværende tidspunkt.

Universitetsavisa har bedt NTNU svare på kritikken fra Forskerforbundet og publiserer deres svar så fort vi får dem.

Emneord: Arbeidsforhold, Etikk, Personalbehandling Av Solveig Mikkelsen /Universitetsavisa
Publisert 21. apr. 2021 09:35 - Sist endra 21. apr. 2021 09:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere