Ingvild Sælid Gilhus får Akademiets HumSam-pris

Det Norske Videnskaps-Akademis pris for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap, HumSam-prisen 2021, går til professor i religionsvitenskap Ingvild Sælid Gilhus ved Universitetet i Bergen.

HUMSAM-PRISEN: UiB-professor Ingvild Sælid Gilhus er tildelt Humsam-prisen for 2021 av Det Norske Videnskaps-Akademi. 

Foto: UiB

- Ingvild Sælid Gilhus er et utmerket eksempel på den nysgjerrighetsdrevne forsker som brenner for sitt fag og som samtidig er åpen for innsikter fra andre fagområder. Gilhus evner å kombinere fagområder på nyskapende vis, sier leder for priskomiteen Terje Lohndal i en pressemelding fra Det Norske Videnskaps-Akademi

Tidlig klosterliv

Priskomiteen trekker blant annet frem analyser fra Gilhus av tidlig egyptisk kristendom, manuskripter fra senantikkens Egypt og Nag Hammadi-kodeksene. Analysene har bidratt til å øke forståelsen for hvordan tekstene fungerer i samspill med hverandre i de bevarte koptiske manuskriptene. I det siste har hun forsket på tidlig klosterliv og hun kommer med en bok om dette i vår.

Engler

Gilhus er også en toneangivende forsker på nyreligiøsitet i Norge, og av nyreligiøsitet i sin alminnelighet. Valget av kildemateriale på dette området har ofte vært overraskende, mener priskomiteen, og peker på at hennes teoretiske innfallsvinkler er innovative, som i studier av fenomenet Snåsamannen, den moderne troen på engler, eller nyreligiøsiteten som "religion smurt tynt utover."

Gilhus er kjent som en aktiv formidler av forskning og hun har veiledet mange studenter og stipendiater.

Prisen (tidligere kjent som Fylkesakerprisen) er på 250 000 kr og deles ut annethvert år. Den gis for fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap - inkludert rettsvitenskap, teologi og utdanningsvitenskap. I 2019 gikk prisen til Jon Elster. Høsten 2021 arrangeres det er symposium for Ingvild Sælid Gilhus i Akademiet.

Emneord: Priser, Religion, Videnskaps-Akademiet
Publisert 14. jan. 2021 19:00 - Sist endra 14. jan. 2021 19:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere