Universitetene og høyskolene ber om 1,2 milliarder i koronapakke

1,29 millarder må universitetene og høyskolene få for å få dekket sine ekstrautgifter under koronapandemien. Det skriver Universitets- og høyskolerådet i et brev til Stortingets finanskomité.

En mann i dress står i Stortinget

ØNSKER KORONAPAKKE: Styreleder Dag Rune Olsen i Universitets- og høyskolerådet ber Stortingets finanskomité om å en ekstrabevilgning til sektoren på 1,2 milliarder kroner. Bevilgnigen skal dekke ekstrautgifter under koronaepidemien. 

Universitetene og høyskolene har hatt ekstrautgifter på 1,29 milliarder kroner på grunn av koronapandemien.  Derfor ber nå Universitets- og høgskolerådet Finanskomiteen vurdere en ekstrabevilgning til sektoren på 1,29 milliarder kroner under behandlingen av revidert budsjett for 2020.  Nyheten ble først meldt av Khrono

Størst utgifter til semesteråpning

I et brev fra UHR til Finanskomiteen går det fram at den største utgiften til universitetene og høyskolene har vært knyttet til åpning høst 2020, det vil si leie av arealer, undervisningsressurser, digitalisering og investering i infrastruktur. Disse utgiftene vil komme  opp i 600 millioner kroner.  Samtidig har institusjonene reduserte utgifter på 500 millioner til reiser og arrangementer. Inntektsbortfall i forskning og bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet utgjør et tap på 400 millioner kroner.

Taper på forlengelse av stillinger og bortfall av inntekter

Forlengelse av rekrutteringsstillinger har ført til ekstrautgifter på 300 millioner, mens de har tapt 270 millioner på bortfall av kurs i etterutdanning og videreutdanning.  I tillegg har universitetsmuseene sammen  med odontologi hatt et bortfall av inntekter på 165 millioner kroner. Det minste utgiften de ber om kompensasjon for er kostnadene ved forlengelse av andre forskerstillinger. Disse utgiftene er beregnet til 55 milllioner kroner.

"Helt nødvendige for å hindre stort frafall"

I brevet til Finanskomiteen skriver styreleder Dag Rune Olsen og generalsekretær Alf Rasmussen at UH-institusjonenes førsteprioritet gjennom koronakrisen i vår har vært at studentene kan opprettholde studieprogresjonen.

«Det er behov for betydelige ekstrabevilgninger for å kunne ta imot nye studenter på åpne campus under dagens smittevernregler. Disse investeringene er helt nødvendige for å forhindre stort frafall, med de samfunnsøkonomiske konsekvensene det kan gi. I tillegg er det nødvendig for ikke å få ytterligere etterslep på forskningsprosjekter og –søknader», skriver Dag Rune Olsen og Alf Rasmussen.

Behandlingen av revidert nasjonalbudsjett skjer i Stortinget onsdag 17. juni.  

Emneord: Koronavirus Av Martin Toft
Publisert 11. juni 2020 16:34 - Sist endra 11. juni 2020 16:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere