UiO forsinket med første etappe av rektorvalget 2021

Søkekomité for rektorvalget 2021 ble ikke oppnevnt i UiO-styrets junimøte som planlagt. Dermed er første lille milepæl i tidsplanen brutt.

UIO 2017: Her har rektorkandidatene Svein Stølen (t.v.) og Hans Petter Graver nettopp fått resultatet av rektorvalget 2017. I midten nyvalgt prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Foto: Ola Sæther

Våren 2021 er det igjen tid for rektorvalg på UiO. En slags første milepæl i valget har stått i universitetsstyrets årshjul i hele år. Søkekomité for kandidater til valget skulle godkjennes på styremøtet i juni. Det ble ikke noe av. I stedet er saken utsatt til september.

Rektorvalg på UiO i 2021   

* Våren 2021 skal det være rektorvalg på Universitetet i Oslo.  
* Rektor velges for fire år av gangen, med mulighet for gjenvalg i én periode.
* Svein Stølen ble valgt til rektor første gang i 2017, og kan dermed stille til gjenvalg i 2021.
* Både tilsatte ved UiO og eksterne kandidater er valgbare som rektor.
* Stemmeberettigede på UiO har forslagsrett, og forslag må være fremmet av minst 20 stemmeberettigede. I tillegg opprettes en søkekomité som skal identifisere, foreslå og presentere gode rektor- og prorektorkandidater. Komiteen foretar ingen prioritering mellom kandidatene.

– Det tar tid å finne kandidater

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forklarer årsaken til forsinkelsen:

– Alle kandidater til søkerkomiteen var ikke klar, og alle kandidater er ikke forespurt, skriver han på e-post til Uniforum.

– Hvorfor ble ikke saken klar? Hvem sitt ansvar var det?

– Søkekomiteen skal bestå av ni personer. Det tar tid å finne kandidater og forespørre disse, begrunner han.

Søkekomiteens sammensetning skal godkjennes av Universitetsstyret, men det er ikke lagt opp til at styret skal foreslå komitémedlemmer.

– Universitetsstyret får forelagt kandidatene samlet fra universitetsdirektøren og beslutter oppnevningen i henhold til valgreglementet, skriver Benjaminsen.

2016: «Klin umulig» å vedta komité i styremøtet

Det var ved rektorvalget i 2017 at UiO for første gang benyttet seg av en søkekomité som hadde som oppgave å søke etter og fremme forslag til kandidater. Ordningen kom på plass etter å ha blitt foreslått av et utvalg ledet av tidligere rektor Arild Underdal.

Ved samme valg ble valgreglementet endret slik at kun personer med formell professorkompetanse kunne stille som kandidater til rektor- og prorektorvervet. Dermed ble det satt en stopper for flere studentkandidater, som ved valget i 2013 da studenten Torkil Vederhus gikk for rektorvervet.

Å få alle endringene på plass tok endel tid. Først 18. oktober året før valget, ble kvalifikasjonskravet om professorkompetanse vedtatt. Søkekomiteen ble ikke oppnevnt før om lag ti dager senere, fordi det ifølge daværende universitetsstyremedlem Ole Martin Nodenes «ble klin umulig for styret å vedta en søkekomité» i møtet 18. oktober. Representanten for de teknisk-administrative ansatte kritiserte universitetsdirektøren for å ha presentert saken dårlig for styret, og for at listen med forslag til navn var mangelfull. Til neste valg burde søkekomiteen gå i gang med arbeidet langt tidligere, argumenterte Nodenes.

– Kanskje allerede fra starten av styreperioden, og i alle fall det siste halvannet år før valget, foreslo han i Uniforum for fire år siden.

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen tar årets første forskyving av oppnevningen med ro.

– Vil du si at UiO er i god rute denne gang med å få oppnevnt en søkekomité? Eller burde komiteen ideelt sett vært godkjent 23. juni?

– Vi er fortsatt i rute, og saken legges frem for universitetsstyret på septembermøtet, skriver Benjaminsen.

– Det blir interessant å se forslaget

Ingen av universitetsstyrets to representanter for de faste, vitenskapelige ansatte tar på vei over at saken er forskjøvet til høsten.

– Å flytte saken fra juni til tidlig september ser jeg på som en helt grei forskyving. Nå er det straks sommerferie, og jeg regner vel ikke med at komiteen ville kommet i gang før over sommeren uansett, sier professor Anne Birgitte Rønning.

– Men jeg vil være bekymret om vi ikke greier å få plass en komité i september heller, legger hun til.

– Universitetsstyret er ikke invitert til å foreslå medlemmer. Hva synes du om det?

– Jeg tenker at det skal bli interessant å se forslaget til medlemmer. Vi får styrepapirene en uke i forkant av møtet, og dersom jeg synes at saken er dårlig forberedt, vil jeg bruke uka til å se på saken, sier Rønning.

– Ikke for sent ute sist heller

Heller ikke professor Olav Gjelsvik tror søkekomiteen ville fått mye gjort i løpet av sommeren, hadde den blitt oppnevnt nå i juni.

– Det skjer fra tid til annen at saker i universitetsstyrets årshjul blir forskjøvet. Er godkjenningen av søkekomité for rektorvalget bare som enhver annen sak som blir skjøvet på?

– Det hender det skyves på saker det ikke haster med, mens andre saker har høyere prioritet og må behandles. Denne saken hører til det siste slaget, som har prioritet. Likevel mener jeg at vi fremdeles i september er ute i god tid, slår Gjelsvik fast.

– Jeg synes ikke styret var for sent ute sist heller, da komiteen ikke ble oppnevnt før i oktober, tilføyer han.

Delte meninger om nødvendigheten av søkekomité

Professoren framhever at meningene er delte om hvor vesentlig det egentlig er for rektorvalget med en søkekomité.

– På UiO har vi bare hatt søkekomité en gang tidligere. Likevel har vi hatt mange gode rektorer og rektorkandidater gjennom tidene. Så jeg ser ikke på en slik komité som absolutt nødvendig for å gjennomføre et valg. Komiteen vil bare være rådgivende, og kandidater kan nomineres, stille til valg og vinne valget uten å ha vært innom søkekomiteen, poengterer han.

– Kan det være at eksterne kandidater er mer avhengige av en søkekomité og at denne kommer tidlig i gang?

– Det er vanskelig å si. Men om man kommer tidlig i gang, har de potensielle kandidatene også lenger tid på å ombestemme seg. Uansett er det heller ikke noe i veien for at kandidater utenfra nomineres av andre, etter reglene for dette, påpeker Gjelsvik.

– Ville du helst vært med og plukket ut kandidater til søkekomiteen selv?

– Det er klart at det er universitetsstyret som avgjør hvem som skal sitte i denne komiteen.

– Er det?

– Dersom vi ikke er fornøyde med forslaget som legges fram, vil det bli nye runder, forsikrer professoren.

Emneord: Rektorvalget 2021 Av Helene Lindqvist
Publisert 26. juni 2020 11:01 - Sist endra 8. jan. 2021 12:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere