UiO-ansatte fikk beskjed om at de kunne bli permittert

Ikke alle har arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra. Ifølge Tina Næss i Akademikerne har flere slike ansatte fått beskjed om at de risikerer å bli permittert.

KONTAKTET AV MEDLEMMER: – Medlemmer hos oss opplever at de har fått varsel om permittering. De har ikke fått formelle varsler, men informasjon om at dette kunne komme, sier hovedtillitsvalgt Tina Næss i Akademikerne.

Foto: Ola Sæther

«Kan jeg bli permittert som følge av konsekvenser av koronaviruset?»

Spørsmålet er ett av flere personalpolitiske spørsmål som blir besvart på UiOs interne informasjonsside om koronavirus-situasjonen.

Svaret på spørsmålet er nei. Det er ingen adgang til permitteringer i staten. Likevel har flere ansatte på UiO fått beskjed fra sin leder om at de risikerer å bli permittert.

Kom opp i IDF-møte

I referatet fra et informasjons- og drøftingsmøte (IDF) mellom arbeidsgiver og fagforeningene 23. mars, siteres Akademikerne på at det har blitt «sendt ut varsel om permittering ved en seksjon».

Når Uniforum kontakter UiO om saken, avviser imidlertid personaldirektør Irene Sandlie at det har blitt sendt ut formelle permitteringsvarsler fra UiO, slik det kan se ut til i IDF-referatet.

– Hvem er det Akademikerne sikter til som har mottatt permitteringsvarsel?

– Vi har ikke spesifikk informasjon om dette, svarer Sandlie på e-post.

– Hvor mange har mottatt permitteringsvarsel fra UiO? 

– Vi har ikke informasjon om at noen ansatt har mottatt permitteringsvarsel fra UiO, siden dette ikke er et aktuelt virkemiddel å bruke for staten.

– Er det blitt sendt ut ugyldige permitteringsvarsler fra enheter på UiO?

– Det skal ikke være sendt ut permitteringsvarsler fra enheter ved UiO, skriver personaldirektøren. 

– Medlemmer opplever at de har fått varsel

Hovedtillitsvalgt i Akademikerne UiO Tina Næss bekrefter overfor Uniforum at medlemmer i Akademikerne har fått informasjon om at de risikerer å bli permittert.

– Vi fikk henvendelser fra medlemmer som var informert av sin leder på lavere nivå, om at det kunne bli aktuelt å permittere ansatte med oppgaver som ikke kan utføres hjemmefra. Det gjelder for eksempel lab-ingeniører, sier hun.

– Medlemmer hos oss opplever at de har fått varsel om permittering. De har ikke fått formelle varsler, men informasjon om at dette kunne komme, presiserer Næss.

– Det betyr at det finnes ledere på UiO som ikke vet at det ikke er adgang til permitteringer i staten?

– De vet det kanskje nå, sier Næss.

Opptatt av enhetlig informasjon

– Hvor urolige var medlemmene som tok kontakt med dere om dette?

– De var urolige nok til å kontakte oss. Akademikerne er opptatt av at det ikke skal være noe urolighet rundt permitteringer på UiO, siden det ikke er adgang til det, framhever Næss.

Hun poengterer videre at en årsak til at Akademikerne tok opp saken i IDF-møtet, var at de i flere saker opplever uoverensstemmelser mellom informasjon som gis lokalt ved ulike enheter, og den fagforeningene får fra ledelsen.

– Akademikerne er opptatt av at informasjonen skal være lik på alle nivåer i organisasjonen, og at den skal være riktig, sier Næss.

Gjelder alle stillinger

På UiOs spørsmål og svar om korona-side står det om permitteringer at «Det er ingen adgang til permitteringer i staten etter gjeldende regelverk, men ved behov kan ansatte kan bli omdisponert til andre oppgaver».

Ifølge personaldirektøren gjelder dette uansett tilknytningsform:

– Er det bare faste ansatte som ikke kan permitteres i staten? Hva med midlertidige ansatte og hva med innleide fra vikarbyrå?

– Permittering kan ikke benyttes for stillinger i staten uavhengig av tilknytningsform, svarer Sandlie.

Skulle noen bli omdisponert til andre oppgaver, vil de likevel minimum beholde sin vanlige lønn:

– Ansatte vil ikke gå ned i lønn som følge av en eventuell omdisponering til andre oppgaver som følge av korona-situasjonen og heller ikke i utgangspunktet få lønnstillegg som følge av slike omdisponeringer. Det er fortsatt de ordinære mekanismene i hovedtariffavtalene som regulerer adgang til lønnsopprykk, understreker personaldirektøren.

Oppsigelser ikke aktuelt

Oppsigelser som følge av korona er heller ikke aktuelt på UiO, kan personaldirektøren berolige ansatte som måtte være bekymret:

– Hva skal til for at koronasituasjonen fører til oppsigelser på UiO?

– Oppsigelser ved UiO er ikke aktuelt som følge av koronasituasjonen, skriver Sandlie.


 

Av Helene Lindqvist
Publisert 17. apr. 2020 12:04 - Sist endra 17. apr. 2020 12:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere