Korona: UiO-foreldre får velferdspermisjon med lønn

UiO-ansatte som har brukt opp sykt barn-kvoten, får velferdspermisjon med lønn. Det går fram av personalreglene til UiO etter at de er blitt oppdaterte på grunn av koronatiltakene.

VELFERDSPERMISJON: UiO-foreldre og andre foreldre får velferdspermisjon med lønn når sykt barn-.kvoten er brukt opp. Det sørget et nesten samlet storting for i dag. 

Foto: Stortinget

I formiddag ble det klart at stortingsflertallet hadde lykkes i å forhandle frem en bedre økonomisk redningspakke for arbeidstakere som står i fare for å bli permittert eller miste jobben på grunn av koronatiltakene.

Avtalen inneholder også ordninger som skal gjøre det mulig for foreldre å være sammen med barna sine hjemme uten å tape penger på det. For de ansatte ved Universitetet i Oslo innebærer dette at foreldre som har brukt opp sykt barn-kvoten på ti eller femten dager, kan få velferdspermisjon med lønn. Alle de UiO-ansatte som kan det, og som ikke har en jobb som gjør at de må være til stede i en av universitetsbygningene, skal nå arbeide for universitetet hjemmefra som en konsekvens av tiltakene for å hindre spredning av smitte fra koronaviruset. 

Vil innvilge velferdspermisjon med lønn


Dette sier hovedtariffavtalen:
§ 22 Velferdspermisjoner
Når viktige velferds- og omsorgsgrunner foreligger, kan en arbeidstaker tilstås velferdspermisjon med lønn i inntil 12 arbeidsdager. Dersom arbeidstakeren selv ønsker og tjenesten tillater det, kan arbeidsgiver samtykke i fleksibelt uttak av permisjonsdagene.

Samme bestemmelse gjelder både for Akademikerne og LO/Unio/YS hovedtariffavtaler med staten.

I de nye personalreglene understrekes det at den ansatte vurderer om det lar seg gjøre å kombinere pass av barn med arbeid. Dersom man passer barn i stedet for å jobbe, må omsorgsdager benyttes, det vil si emnet sykt barn i fraværsskjemaet.

“Hvis kvoten er brukt opp, vil vi innvilge velferdspermisjon med lønn. For stipendiater og postdoktorer som får fravær på 10 dager eller mer i forbindelse med pass av barn på grunn av stengt skole eller barnehage, vil vi innvilge forlengelse”, står det i informasjonen på nettsidene til UiO.

Uklart før helgen

Før helgen var det fortsatt uklart hvordan reglene ville bli. Da var det fortsatt usikkert om hvilke velferdsordninger som ville gjelde for småbarnsforeldre. Tidligere var det lagt inn opplysninger om at UiO ville gi velferdspermisjon til dem som hadde brukt opp sykt barn-kvoten. Nå er det altså tatt inn igjen etter at stortingsflertallet har sikret en bedre avtale for arbeidstakerne enn den regjeringen presenterte før helgen.

• Les mer i Uniforum: Irene Sandlie: Oppdatert personalpolitikk er på vei

Det understrekes også at siden UiO nå er stengt, jobber de aller fleste hjemmefra og skal ikke oppholde seg i universitetsbygningene med mindre man eksplisitt har blitt anmodet om det. Ordinære arbeidstidsbestemmelser gjelder, minnes det om.

Stortingsflertallet enige om krisepakke

Det var i dag klokka 09.15 stortingsflertallet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV, kunngjorde at de hadde kommet frem til en krisepakke med regjeringspartiene. Den ville hindre at arbeidstakere ville tape opptil 7200 kroner i tilfelle permittering. Nå vil alle  som tjener opptil 600 000 kroner få utbetalt full lønn fra første permisjonsdag de første 20 dagene. .Arbeidsgiver skal betale lønn for de første to dagene av permitteringen, mens staten skal betale for de neste 18 dagene. Stortinget har også foreslått å heve satsen for dagpenger for de lavtlønte.

Etter permittering og overgang til dagpenger vil de som tjener opptil 300 000 kroner  få utbetalt 80 prosent av inntekten, mens de som tjener fra 300 000 og oppover til  600 000 kroner vil få utbetalt 62,4 prosent av den inntekten de hadde i månedene før de ble arbeidsledige. 

 

Får skryt fra LO

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er svært glad for tiltakene:

– ​Det er bra at stortingsflertallet har gjort den sosiale profilen mye bedre enn det som lå i regjeringens opplegg. LO har på vegne av norske arbeidstakere vært helt klare på at fellesskapet må stille opp, slik at ikke vanlige lønnsmottakere rammes for hardt, sier Gabrielsen i en pressemelding. 

Han viser også til at også er viktig for LO at det ligger an til at lærlinger sikres inntekt, og at stortingsflertallet har kommet fram til både en høyere dagpengesats for lavlønte, og en lengre periode ned omsorgslønn for de mange som må være hjemme med barn.

For de ansatte på Universitetet i Oslo:, som ikke bare må være hjemme for å jobbe, men også for å passe barna sine, er det trolig innføringen av velferdspermisjon med lønn etter at sykt barn-kvoten er brukt opp, som er det viktigste tiltaket som er satt i verk. Nå er det altså på plass på Universitetet i Oslo.

Les mer om de oppdaterte personalreglene til UiO

 

 

Emneord: Koronavirus, Arbeidsforhold, Arbeidsmiljø Av Martin Toft
Publisert 16. mars 2020 19:00 - Sist endra 17. mars 2020 09:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere