Universitetet i Oslo felt for diskriminering av rullestolbrukere

Universitetet i Oslo er  felt i Diskrimineringsnemnda for brudd på likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser om indirekte diskriminering. Grunnen var at skipet de hadde leid, MS Sunnhordland, hadde en landgang som utestengte rullestolbrukere.

Et passasjerskip ligger til kai i Arendal

IKKE FOR RULLESTOLBRUKERE: UiO diskriminerte rullestolbrukere under sine arrangementer på Arendalsuka 2018. Det er kjennelsen fra Diskrimineringsnemnda. Grunnen var at landgangen til skipet MS Sunnhordland (bildet) var for bratt til at det var mulig å komme på UiOs arrangementer på skipet med rullestol. Arkivfoto: Ola Sæther

Det er Handikappnytt som melder at Universitetet i Oslo er felt for diskriminering av rullestolbrukere under Arrendalsuka i 2018. Fagbladet viser til spørsmålet som Uloba -Independent Living Norge kom med på Facebook under festivaluka.

«Hvilket signal sender UiO til unge som ønsker å ta høyere utdanning når dere velger å formidle på et skip som er totalt utilgjengelig for rullestolbrukere?»

Uloba – Independent Living Norge stilte dette spørsmålet på Facebook til Universitetet i Oslo (UiO) under Arendalsuka i 2018.

Ifølge Handkappnytt svarte Universitetet i Oslo slik:

«Universitetet i Oslo er opptatt av universell utforming, bred deltakelse og muligheter for alle. Beklageligvis har ikke båten vi har leid under Arendalsuka god nok utforming med tanke på rullestolbrukere. Vi forstår at det kan oppleves vondt for de som har oppsøkt våre arrangementer og ikke fått mulighet til å delta.»

Det var foreningen Stopp diskrimineringen som leverte inn en klage til Diskrimineringsnemda. I kjennelsen slår nemnda fast følgende:

«UiO burde i større grad vektlagt tilgjengelighet i planleggingsfasen av Arendalsuka 2018. Dersom det ikke var mulig å finne en annen lokasjon, skulle UiO sørget for rullestoltilgjengelig landgang, eller andre fysiske løsninger slik at det også var mulig å kjøre med rullestol ut til fartøyet», skriver nemnda.

Nå er altså Universitetet i Oslo felt i Diskrimineringsnemnda for brudd på likestillings- og diskrimineringslovens bestemmelser om indirekte diskriminering. Grunnen var at skipet de hadde leid, MS Sunnhordland, hadde en landgang som utestengte rullestolbrukere.

Gatemiljø under Arendalsuka i 2018
TILGJENGELIG GATE: Gatene i Arendal var tilgjengelige for rullestolbrukere under Arendalsuka i 2018. Men om rullestolbrukere ville dra på UiOs-arrangementer på skipet MS Sunnhordland, ville de ikke ha kommet opp landgangen. Nå er UiO felt for diskriminering av rullestolbrukere under Arendalsuka (Foto: Ola Sæther)

Selv om ikke Arendalsuka 2019 var tema denne gangen, ser nemnda kritisk på at det samme skipet ble brukt under UiOs arrangementer også den gangen. "det kan stilles spørsmål ved UiOs valg om å leie MS Sunnhordland på nytt, og vi vil bemerke at landgangen ikke synes å ha fungert tilfredsstillende under Arendalsuka 2019, på grunn av den bratte helningen fra kaien til båten", skriver nemnda.

 

 

 

Emneord: Arendalsuka, diskriminering
Publisert 3. mars 2020 12:34 - Sist endra 5. mars 2020 17:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere