Pengene flyr: Nå skal LOS se på konsulentbruken

Direktør Ellen Johanne Caesar går fra én avdeling til en annen i LOS. Jobbskiftet kostet UiO nærmere 300 000 kroner i hodejeger-honorar.

MÅ SPARE MILLIONER: – Vi har igangsatt en gjennomgang av økonomien i LOS for å bringe budsjettet i balanse, informerer universitetsdirektør Arne Benjaminsen. Kostnadene knyttet til bruken av konsulenter blir en del av den økonomiske gjennomgangen.

Foto: UiO/ Anders Lien

Om to uker får de ansatte i avdeling for administrativ støtte ny leder. Den nye direktøren kommer ikke langveisfra. Ellen Johanne Caesar har allerede jobbet i sentraladministrasjonen (LOS) i fem år, som direktør for virksomhets- og økonomistyring.

For å finne fram til Caesar var UiO likevel nødt til å leie inn hjelp fra hodejegerfirmaet ISCO group. Regningen endte på 287 502 kroner.

Rammeavtale for rekrutteringstjenester

  • UiO har inngått rammeavtaler med til sammen fem rekrutteringsbyrå med ulik ekspertise: ISCO group, Delphi-Consulting, Habberstad, Hodejegerne og Assessit.
  • Byråene brukes hovedsakelig til å rekruttere administrative ledere.
  • Fra januar 2017 til mai 2019 brukte UiO 5,6 millioner kroner på rekrutteringstjenester. Dvs ca 2,3 millioner kroner per år i snitt, ifølge en oversikt Uniforum har fått delvis innsyn i.
  • UiO har foreløpig avslått innsyn i kostnadene for rekruttering til enkeltstillinger, og har begrunnet dette med at det kan «kan identifisere forretningshemmeligheter som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde».
  • I forbindelse med skrivingen av denne saken har UiO likevel oppgitt hva ISCO group tok for å rekruttere ny direktør til avdeling for administrativ støtte, nemlig 287 502 kroner inkludert moms.

– Hensiktsmessig å bruke eksternt firma

For universitetet er det tilsynelatende beleilig at Caesar skifter jobb. Hennes nåværende stilling som direktør for virksomhets- og økonomistyring skal nemlig ikke lyses ut med det første, opplyser UiO til Uniforum. Dette på grunn av «flere pågående prosesser».

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen forsvarer bruken av ISCO group for å få tak i Caesar:

– UiO har betalt nesten 300 000 kroner til et hodejegerfirma for å «rekruttere» en direktør i LOS fra én avdeling til en annen. Det samtidig som direktørens gamle stilling ikke lyses ut. Hadde det vært mulig å tilsette ny ADS-direktør uten å gå via hodejegerfirma?   

– UiO hadde en rekrutteringsprosess for å finne den best kvalifiserte kandidaten etter offentlig kunngjøring og konkurranse om stillingen. Vi syntes det var hensiktsmessig å bruke et eksternt firma til å bistå oss i prosessen med blant annet kandidatsøk og vurdering av kandidater, skriver Benjaminsen i en e-post til Uniforum.

Millioner i merforbruk

Til sammen fem rekrutteringsbyrå har rammeavtaler med UiO: ISCO group, Delphi-Consulting, Habberstad, Hodejegerne og Assessit. De siste tre årene har universitetet brukt i snitt 2,3 millioner kroner årlig på tjenester fra disse fem, ifølge en oversikt Uniforum har fått delvis innsyn i.

Nøyaktig hvor mye bistanden har kostet UiO per stilling, framgår ikke av oversikten. UiO hevder nemlig at dette «kan identifisere forretningshemmeligheter som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde». Ifølge prislisten i UiOs avtalekatalog tar firmaene imidlertid fra 166.500 kroner til 230 000 kroner for rekruttering til de øverste stillingene («virksomhetsleder/dir»).

På spørsmål fra Uniforum utelukker ikke universitetsdirektøren at pengebruken på rekrutteringsfirma går ned i framtida. LOS må nemlig kutte kraftig i utgiftene, ifølge tall Benjaminsen selv presenterte for universitetsstyret i juni. UiOs egne beregninger viser at LOS vil ha et merforbruk på 26 millioner kroner når 2019 er over. For 2018 endte beløpet på 17,6 millioner kroner. 

– Vil LOS vurdere som et sparetiltak å kutte i bruken av rekrutteringsbyrå? Hva med resten av UiO?

– Vi har nå igangsatt en gjennomgang av økonomien i LOS for å bringe budsjettet i balanse. Flere tiltak kan være aktuelle. UiO har flere rammeavtaler for bruk av eksterne konsulentselskaper. De benyttes når det er behov for å innhente spisskompetanse utenfra UiO eller av interne kapasitetshensyn. Kostnadene knyttet til bruken av konsulenter vil bli en del av den økonomiske gjennomgangen. Når det gjelder UiO for øvrig, er det opp til enhetsledere lokalt å vurdere bruken av konsulentselskaper i henhold til deres behov innenfor deres budsjettramme, skriver Benjaminsen.

Ønsker nye utfordringer

– Hvilke prosesser er det som er i gang, som gjør at direktørstillingen for økonomi- og virksomhetsstyring ikke lyses ut nå? Hva innebærer disse prosessene?

– Vi har et høyt aktivitetsnivå sentralt og det også pågår en rekke store prosjekter. Jeg ønsker å bli kjent med organisasjonen og forme den så vi leverer god støtte til kjernevirksomheten ved universitetet. Det er i denne situasjonen hensiktsmessig å avvente en ny rekrutteringsprosess, skriver universitetsdirektøren. 

Ellen Johanne Caesar besvarer ikke Uniforums spørsmål om omstendighetene rundt jobbskiftet, men skriver følgende i en kommentar:

– Jobben som direktør for ADS er en spennende og utfordrende stilling som jeg gleder meg til å ta fatt på. Jeg har vært fem år i stillingen som direktør for VØS og ønsker meg nye utfordringer.


 

Av Helene Lindqvist
Publisert 14. aug. 2019 15:44 - Sist endra 14. aug. 2019 16:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere