Nå må Stølen dele rektorpotten med universitetsdirektøren

UiOs rektor har ikke lenger noen egen strategisk pott. Det har universitetsdirektøren bestemt «i samråd med rektor». – Symbolsk uheldig, synes Kristian Gundersen.

MÅ DELE MED DIREKTØREN: – I denne saken burde rektor sterkere markert hvem som er sjefen, nemlig den faglige lederen, kommenterer professor og tidligere UiO-styremedlem Kristian Gundersen. På bildet: Svein Stølen (t.v.) og Arne Benjaminsen.

Foto: Anders Lien/Morten Kanne-Hansen/UiO

Rektorpotten – eller «rektors strategiske pott» – var inntil nylig navnet på en av tre reserveposter i UiOs budsjett. Potten på ti millioner kroner kunne rektor bruke omtrent til hva han ville, såfremt det var snakk om ekstraordinære kostnader til spesielt relevante «strategiske formål» for universitetet.

Men nå er det slutt på at rektor alene bestemmer over potten. Fra og med denne våren tilhører den også universitetsdirektøren. Det har universitetsdirektøren bestemt «i samråd med rektor», får Uniforum opplyst via pressevakten.

UiOs tre reservepotter

UiOs budsjett opererer med tre sentrale reserveposter: universitetsstyrets reserveuniversitetsdirektørens reserve og tidligere rektors strategiske pott som nå har byttet navn til avsetninger til universitetsledelsens disposisjon.

I 2019 er styrets reserve på 17 millioner kroner, mens de to andre er på ti millioner kroner hver.

I utgangspunkt skal reservemidlene være en budsjettpost som ikke benyttes.

Reserven skal kun benyttes dersom det oppstår akutte ekstraordinære forhold som ikke kan dekkes innenfor eksisterende totalrammer, eller det er vesentlige tiltak som må gjennomføres uavhengig av tidligere planer. Aktiviteter eller formål som gjentas over flere år skal ikke dekkes av reservemidler men må innarbeides i enhetenes budsjetter.

Reservemidlene er tiltenkt uforutsette større tiltak som ikke naturlig kan forventes dekket innenfor de avsatte ordinære budsjettene. Reservemidlene skal ikke dekke varige tiltak. Det presiseres at enhetene forutsettes selv å kunne dekke uforutsette kostnader innenfor sine egne budsjetter.

Det kan søkes om midler fra pottene.

I tillegg til de overordnede retningslinjene, har hver av de tre reservepottene også sine egne, konkretiserte retningslinjer.

Posten som tidligere het Rektors strategiske pott skal «primært dekke ekstraordinære kostnader for tiltak som rektor vurderer som spesielt relevant for strategiske formål for universitetet.»  Kostnader som dekkes skal være av midlertidig karakter.

Kilde: UiOs retningslinjer for bruk av styrets reserve, rektors strategiske pott og universitetsdirektørens reserve.

Sier ikke hvorfor

Rektorpottens nye navn er «avsetninger til universitetsledelsens disposisjon». Navneendringen innebærer at både rektor Svein Stølen og universitetsdirektør Arne Benjaminsen har beslutningsfullmakt over pengene, mens det øvrige rektoratet og assisterende universitetsdirektør Tove Kristin Karlsen kan såkalt «disponere på delegasjon».

Retningslinjene er ifølge Benjaminsen revidert med nytt navn, men vedtektene er foreløpig ikke endret utover dette.

Hvorfor endringen har skjedd, har det ikke lykkes Uniforum å få noe svar på. Stølen uttaler seg ikke om saken i det hele tatt, mens Benjaminsen svarer skriftlig via kommunikasjonsdirektør Berit Kolberg Rossiné.

– Hvorfor har «rektors strategiske pott» byttet navn til «Avsetninger til universitetsledelsens disposisjon»?

– Universitetsdirektøren har innenfor sine fullmakter og i samråd med rektor besluttet navneendring på avsetningen, som er bevilget til universitetsledelsen av universitetsstyret, skriver Benjaminsen.

Hevder Bjørneboe står bak

Benjaminsen overtok etter Gunn-Elin Aa. Bjørneboe som universitetsdirektør i midten av februar i år. Endringene i rektorpotten skjedde ifølge Benjaminsen i januar, og ble dermed noe av det siste Bjørneboe rakk å gjøre i jobben. 

Bjørneboe ønsker ikke å kommentere saken når Uniforum ringer, og viser til pressetjenesten og ny universitetsdirektør.

I intervju med Uniforum 31. januar (publisert 7. februar) bruker Bjørneboe imidlertid betegnelsen «rektors reserve» om potten.

Ukjent for universitetsstyremedlemmer

Å endre navn og eier på en reservepott bevilget av styret, uten å gå via universitetsstyret, mener Benjaminsen er greit i denne sammenhengen.

– Dette er innenfor ledelsens mandat, skriver universitetsdirektøren.

Ledelsen har heller ikke vurdert det nødvendig å informere universitetsstyret. Når Uniforum kontakter to av medlemmene, er det første gang de hører om saken.

– Dette var nytt for meg, sier Marianne Midthus Østby som representerer de teknisk-administrative ansatte.

– Synes du som styremedlem det er greit at ledelsen beslutter på egenhånd at en reservepost som styret har bevilget til rektor, også skal tilhøre universitetsdirektøren?

– Det kan jeg ikke kommentere før saken eventuelt er diskutert i styret, sier Østby.

Professor Olav Gjelsvik sier omtrent det samme:

– Det var jeg ikke kjent med, så det må jeg få satt meg inn i. Jeg kan ikke uttale meg noe mer før jeg vet eksakt hva som er gjort, sier han.

– Burde markert hvem som er sjefen

Biologiprofessor Kristian Gundersen representerte de faste, vitenskapelige ansatte i forrige styreperiode. Heller ikke han har fått med seg endringene.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd på bakrommet her, men det høres dumt ut, sier han.  

– Ligger det noe symbolsk i det at den administrative direktøren får del i den strategiske potten som tidligere var forbeholdt valgt rektor?

Symbolsk høres det ut som en uheldig sak og som en beslutning som gir enda mer makt til administrasjonen på bekostning av det faglige. Rektor er bastet og bundet nok som han er med en universitetsdirektør som bestemmer over det administrative apparatet. Så i denne saken burde han sterkere markert hvem som er sjefen, nemlig den faglige lederen, sier Gundersen og fortsetter:

– Jeg skjønner ikke hvorfor Stølen har gått med på dette. Samtidig er det jo i tråd med hans virke ellers. Han gjør ikke noe for å stanse den uheldige utviklingen med overflytting fra faglig til administrativ makt ved universitetene.


 

Av Helene Lindqvist
Publisert 21. juni 2019 05:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere