Monica Mæland prøvde ut elgrabben på livsvitenskap

I ettermiddag har kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland prøvd verdens første elektriske gravemaskin, på tomta til det nye livsvitenskapsbygget.

ELEKTRISK GRAVEMASKIN: Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland prøvde den nye elektriske gravemaskinen på livsvitenskaptomta.

Foto: Ola Sæther

De åtte elektriske gravemaskinene, som er ombygde dieselmaskiner, er produsert på Skedsmokorset av selskapet Pon Equipment. Gravemaskinen skal være i normal bruk på prosjektet.

– Dette er ikke en gjesteopptreden, og vi vil gjerne ha flere slike gravemaskiner, men du finner dem ikke akkurat på butikken ennå, sier Per Roger Johansen, prosjektdirektør for livsvitenskapsbygningen i Statsbygg .

Både Statsbygg og Universitetet i Oslo har ambisjoner om å være pådrivere for en mer klimavennlig utvikling, og forsøk med ny teknologi er en del av dette.

– Man skal ta miljøhensyn, og samarbeidet med næringslivet om utvikling av nye teknologi er viktig, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Del av større miljøsatsing i Livsvitenskapbygget

Randi Mandt, sjefsarkitekt for prosjektet forteller at maskinene bare er en liten del av tiltakene som skal gjøre at livsvitenskapsbygningen blir en såkalt Breeam Excellent-bygning. 

– For å oppnå den sertifiseringen er det krav til materialbruk, kollektivsatsning, og alt det andre som påvirker avtrykket både etter prosessen og under bruken av bygningen, sier hun til Uniforum.

Fordi det er nødvendig med mye betong i teknologiske rom, er det desto viktigere å bruke mer miljøvennlige materialer ellers. Det er en utfordring i dette prosjektet. I tillegg er det viktig å bruke bygningen riktig for at standarden skal opprettholdes.

– Dette krever en del av UiO også. Vi har for eksempel tatt parkeringsplassene ut av prosjektet. Bygningen ligger veldig nær flere ulike former for kollektivtrafikk, og vi vil legge opp til mindre bilbruk, sier Mandt.

Av Margrethe Gustavsen
Publisert 6. juni 2019 15:03 - Sist endra 11. juni 2019 10:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere