Tankesmienes rapporter presenteres i dag

I dag kl 09:00 er det et åpent møte i auditorium 1 i Georg Sverdrups hus, hvor innspillene til strategi 2030 presenteres. Mest nysgjerrighet er knyttet til rapportene til de såkalte tankesmiene.

Bildet er tatt fra et tidligere åpent møte om Strategi 2030.  Fra venstre instituttleder Rita Hvistendal, UV-fakultetet, dekan Nils-Henrik von der Fehr (SV-fakultetet), prorektor Gro Bjørnerud Mo og museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum. 

Foto: Ola Sæther

Tankesmiene Tunge trender, UiO sett utenfra, og Koble forskning og utdanning har vært operative siden januar, og skal i dag presentere sitt arbeid.  

I tillegg til tankesmienes presentasjoner vil det bli en innledning av rektor Svein Stølen, og en framlegging av innspillene som har kommet direkte, og ikke til tankesmiene. 

Innspillene skal så diskuteres av et stort og panel med deltakere fra ulike grener av universitetet, før det blir åpent for spørsmål fra salen. Møtet streames i sin helhet.

Dette åpne møtet er startskuddet for universitetets strategiuke, som varer til fredag 26 april.
Her vil det være workshops på temaene forskning, utdanning, og kunnskap i bruk. Disse krever påmelding.

Noen innspill fra tankesmiene

Alle de tre tankesmiene har innspill om temaer som tverrfaglighet, internasjonalisering, teknologi og digitalisering, og organisering av universitetet. 

UiO sett utenfra har en todelt analyse og anbefaling. Den første dreier seg om de fysiske og digitale møteplassene. Her mener de UiO må bli synligere, og lage attraktive møteplasser på campus, med blant annet flere arrangementer. I dette legger de også at museene burde tre tydeligere fram som en del av universitetet. Åpenheten gjelder i aller høyeste grad digitalt, hvor man må jobbe mer aktivt på de ulike plattformene man har. Både for å vise fram forskning og eksperter til journalister og andre, og for å tiltrekke seg internasjonale forskningsmiljøer og studenter.

Den andre dreier seg om organisering, hvor dagens organisasjon oppfattes som et hinder for forskningssamarbeid og internasjonalisering. Her mener tankesmien at det burde være mulig å organisere universitetet på en mer fleksibel måte.

Koble forskning og utdanning vil at universitetet skal løfte studentene, og lage en mer aktiv dialog mellom studenter og undervisere. Gjerne også dra studentene med inn i forskningen i større grad enn i dag. De mener også at det er viktig å skape en fleksibilitet som gjør at det er kort vei fra ideer til undervisning, og at man får reell tverrfaglighet, der man ofte i dag har flerfaglighet. De fokuserer også på universitetet som demokrati. 

Forsiktige konklusjoner

Tunge trender har tatt utgangspunkt i dilemmaer de mener universitetet står ovenfor. De foreslår at universitetet skal vurdere å ta en mer aktiv rolle i samfunnsdebatten, men under forutsetning at man identifiserer risikoen for utgifter og omdømmetap. 

Også i debatten om miljø- og klimavennlige universiteter inntar tankesmien en konservativ rolle, og mener at man må veie offensive strategier mot hensyn som forskningskvalitet, profilering og utgifter.Det samme gjelder diskusjonen om bredde versus spesialisering, hvor de ikke faller ned på en tydelig konklusjon, men ser at det er trygghet i bredde, der «de fleste studenter og midler befinner seg». 

Omstridt metode

Tankesmiene, som var et nytt grep man benyttet til arbeidet med Strategi 2030, ble nedsatt før jul. De ble satt sammen etter en runde i universitetsstyret der man bestemte seg for perspektivene som skulle løftes spesielt. De har tatt utgangspunkt i tilgjengelig litteratur, og arrangert både lukkede og åpne møter for å få innspill. 

Allerede tidlig i prosessen var det mange røster som var kritiske til metoden med bruken av tankesmier, som ble oppfattet som lite åpen og demokratisk.

Det har vært rettet skarp kritikk mot sammensetningen av spesielt tankesmien Tunge trender, som er ledet og satt sammen av dekan på  Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Nils-Henrik von der Fehr, både fra eksterne aktører, fagforeninger og universitetsstyret.

Etter møtet i dag skal alle innspillene tas med videre inn i arbeidet med strategi 2030, som ledes av prorektor Gro Bjørnerud Mo. Etter planen skal et helhetlig utkast komme ut på høring høsten 2019.
Les rapportene fra tankesmiene:

Kobling forskning og utdanning

Tunge trender

UiO sett utenfra

Alle innkomne innspill

Emneord: Strategi 2030, Universitetspolitikk Av Margrethe Gustavsen
Publisert 24. apr. 2019 04:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere