Norge først ute med avtale med forskningsforlaget Elsevier

Norge har undertegnet en avtale med Elsevier, verdens største forskningsforlag. Tidsskrifter som The Lancet og Cell er foreløpig utenfor avtalen.

IKKE I MÅL: – Denne avtalen gjør at den store majoriteten av norske forskere kan publisere sin forskning åpent i Elseviers tidsskrifter. Samtidig vil jeg understreke at vi på ingen måte er i mål med arbeidet med åpen tilgang, sier Iselin Nybø.

Foto: Ola Sæther

Avtalen sikrer at norske forskere kan publisere artiklene sine åpent uten ekstra kostnad i de aller fleste av Elseviers tidsskrifter.

– Denne avtalen er et viktig skritt for arbeidet vårt for åpen tilgang til forskning, og viser at arbeidet med Plan S gir resultater, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Det er snakk om en såkalt «publiser og les»-avtale frem til 2021 hvor forskningsinstitusjonene betaler for åpen publisering av alle norske artikler i om lag 1400 av Elseviers tidsskrifter. Samtidig opprettholder man lesetilgangen for de norske institusjonene til artikler som ennå ikke er åpne i abonnementstidsskriftene.

– Avtalen vil omfatte 90 prosent av den norske publiseringen i Elseviers tidsskrifter. Elsevier og Unit vil jobbe sammen for å få inkludert de viktigste av de resterende 10 prosent av tidsskriftene i løpet av avtaleperioden, sier Nybø.

Norge først ute

Ifølge pressemeldingen fra Kunnskapsdepartementet er Norge det første landet som inngår en avtale med Elsevier som gir en tydelig dreining mot åpen tilgang. Et betydelig antall artikler kan publiseres åpent hvert år, uten at det blir noe dyrere. Kostnadene for publisering ligger innenfor rammen for det institusjonene betaler i dag.

– Denne avtalen gjør at den store majoriteten av norske forskere kan publisere sin forskning åpent i Elseviers tidsskrifter. Samtidig vil jeg understreke at vi på ingen måte er i mål med arbeidet med åpen tilgang, sier Nybø.

Fremdeles er nemlig viktige medisinske og naturvitenskaplige tidsskrifter som The Lancet og Cell utenfor avtalen, og det samme er noen av de viktigste tidsskriftene som Elsevier utgir på vegne av vitenskapelige selskaper.

– Det betyr at vi må fortsette å holde trykket oppe overfor forlagene for at våre fremste forskere skal kunne publisere åpent også i de mest prestisjetunge tidsskriftene. Målet er full overgang til åpen publisering, og forlagene må vise at de ønsker å bidra til dette for hele sin portefølje, sier Nybø.

Samhold gir resultater


I pressemeldingen vises det til at regjeringens nasjonale mål og retningslinjer sier at innen 2024 skal alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler være åpent tilgjengelige. Nye avtaler med forlag skal fremme åpen tilgang uten økte totalkostnader, og Norge skal fremme internasjonalt arbeid for at all forskning er åpent tilgjengelig fra publiseringstidspunktet.

Det er Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning som forhandler abonnementsavtaler med forlagene på vegne av norske institusjoner. Avtalen med Elsevier har Unit fremforhandlet sammen med Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, NTNU og UiT Norges arktiske universitet.

– Avtalen viser at når den norske universitets- og høyskolesektoren står sammen, kan den oppnå mye i forhandlinger med store, internasjonale konsern. Men avtalen viser også at det er en jobb som gjenstår, hvis vi skal nå målet om at alle norske artikler finansiert av det offentlige skal være åpne innen 2024, sier Nybø.

I tråd med Plan S


Avtalen med Elsevier er i tråd med intensjonene i Plan S, det felleseuropeiske initiativet for å sikre åpen tilgang til offentlig finansiert forskning.

– Det er en klar sammenheng mellom nasjonale retningslinjer, forhandlinger med forlagene og Plan S. Det er dette samlede presset som nå kommer fra flere land, som bidrar til at internasjonale konsern revurderer forretningsmodellene sine. Jeg håper denne avtalen også vil bidra til at vi lykkes i forhandlingene vi fortsatt står oppe i med andre forlag, sier Nybø.

Viserektor Åse Gornitzka (UiO) og prorektor Margareth Hagen (UiB) deltok i noen av forhandlingsmøtene med Elsevier.

– Elseviers tidsskrifter er viktige for forskerne ved våre institusjoner. Vi er fornøyde med denne avtalen, som er resultat av et gjensidig godt samarbeid. Forhandlingene har vært krevende, men viser hva en samlet universitets- og høyskolesektor kan oppnå i forhandlinger internasjonalt. Avtalen gir en tydelig dreining mot open access der et betydelig antall artikler kan publiseres åpent hvert år i hovedtyngden av Elseviers tidsskrifter, sier de i en pressemelding fra Unit ,Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning. 

Les andre saker om Plan S i Uniforum:

Stortinget sa nei til konsekvensutgreiing av Plan S

– Eg synest Plan S er for moderat og ikkje går langt nok

Plan S og forvaltningsloven

John-Arne Røttingen: - Vil bruka juristar for å finna løysingar rundt Plan S

Åpner opp for overgangsløsninger om Plan S

Ny underskriftsaksjon krever konsekvensutredning av Plan S

Iselin Nybø forsvarte kampen for Plan S

(Oppdatert kl. 21:25 med kommentarer fra Åse Gornitzka (UiO) og Margrethe Hagen (UiB)

Emneord: Forskningsformidling, Forskning, Internasjonalisering
Publisert 23. apr. 2019 11:15 - Sist endra 23. apr. 2019 21:26
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere