Seks midlertidige ansatte vil inn i Universitetsstyret

UiOs midlertidige, vitenskapelige ansatte skal velge ny representant til Universitetsstyret. Se hvem som stiller!

STYREVALG: Postdoktor på SUM Kristian Bjørkdahl (bildet) er foreslått av nåværende styrerepresentant, forsker Ingrid Lossius Falkum.

Foto: Hilde Holsten/ SUM ved UiO

Fristen for å foreslå kandidater til valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte i UiO-styret gikk ut 29. mars. Nå er listen over godkjente kandidater offentliggjort på UiOs valgsider.

Mens de øvrige styremedlemmene velges for fire år, velges studentrepresentantene og representantene for de midlertidige vitenskapelige ansatte for ett år av gangen. Nåværende representant, forsker Ingrid Lossius Falkum har snart sittet i to perioder, og har derfor ikke kunnet ta gjenvalg.

Dette er UiOs styre

* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig.  

Valg i vår

* Det elektroniske valget av representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte pågår fra 20. mai kl. 0800 til 27. mai kl. 1200. Stemmerett har midlertidige, vitenskapelig ansatte med minst 50 prosent stilling og ansatte med midlertidig stilling som professor II. Det skal velges én representant og to vararepresentanter. Til sammen skal begge kjønn være representert.
* Valgperioden er 1. august 2019 til 31. juli 2020.

Lenge siden en mann hadde vervet

Det er til sammen seks kandidater til vervet. Fire av kandidatene er tilknyttet MN-fakultetet, mens de to øvrige kommer fra Senter for utvikling og miljø (SUM) og Det medisinske fakultet.

To kvinner og fire menn stiller. Skulle en av de fire mennene vinne, vil det være første gang siden valget i 2011 at styrevervet går til en mann. Etter at Bård Frydenlund forlot vervet i juli 2012, er det kun kvinner som har vært denne gruppens faste representant i universitetsstyret. I 2016 ble en mannlig postdoktor først kunngjort som valgets vinner, men etter kort tid ble valgresultatet annullert grunnet feil i manntallet.

6. mai publiseres kandidatenes valgplattformer på UiOs nettsider for valget. Selve valget starter 20. mai (se faktaboks).

Dette er kandidatene:

 • Diana Saplacan, stipendiat, Institutt for informatikk, MN
  Forslagsstiller: Ines Junge (stipendiat, Institutt for informatikk, MN)
 • Ingrid Marie Bergh Bakke, stipendiat, Senter for materialvitenskap og nanoteknologi, MN
  Foreslår seg selv.
 • Kristian Bjørkdahl, postdoktor, Senter for utvikling og miljø (SUM)
  Forslagsstillere: Helena M. Strandli Schmidt (stipendiat, TF), Jan Terje Andersen (førsteamanuensis, Institutt for klinisk medisin, MED), Irmelin Axelsen (stipendiat, KHM), Melina Antonia Buns (stipendiat, Institutt for arkeologi, konservering og historie, HF), Tone Druglitrø (førsteamanuensis, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, SV), Åsmund Husabø Eikenes (førstelektor, MN), Ingrid Lossius Falkum (forsker, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, HF), Arve Hansen (postdoktor, Senter for utvikling og miljø), Karoline Andrea Ihlebæk (postdoktor, Institutt for medier og kommunikasjon, HF), Janicke S. Kaasa (postdoktor, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, HF), Kjersti Lohne (postdoktor, Institutt for kriminologi og rettssosiologi, JUS), Sigrun Marie Moss (postdoktor, Psykologisk institutt, SV), Gry Oftedal (forsker, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk, HF), Hilde Reinertsen (postdoktor, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, SV)
 • Martin Bengt Alfred Falck, stipendiat, Institutt for biovitenskap, MN
  Forslagsstiller: Daniel Hitchcock (forsker, Institutt for biovitenskap, MN)
 • Marton Skog Steinberger König, stipendiat, Institutt for klinisk medisin, MED
  Forslagsstiller: Siri Lynne Rydning (stipendiat, Institutt for klinisk medisin, MED)
 • Yanlai Zhou, postdoktor, Institutt for geofag, MN
  Foreslår seg selv.
Av Helene Lindqvist
Publisert 9. apr. 2019 11:20 - Sist endra 9. apr. 2019 11:24
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere