Departementet satte foten ned for UiOs lønnsforslag

UiO ville tilby Arne Benjaminsen 1,6 millioner i lønn, men departementet sa nei. Den nye universitetsdirektørens lønn er likevel blitt så høy at den får ringvirkninger.

NY DIREKTØR: Det var lukten av sagmugg som fikk Arne Benjaminsen tilbake til UiO, har han tidligere uttalt til Uniforum. Han har også fått så høy lønn at rektor Svein Stølens lønn er til vurdering.

Foto: Ola Sæther

Da Gunn Elin Aa. Bjørneboe gikk av som universitetsdirektør på UiO etter 12 år i stillingen, hadde hun 1 453 000 kroner i lønn.

UiO mente at Bjørneboes etterfølger, tidligere departementsråd Arne Benjaminsen var verdt 150 000 kroner mer, og ønsket å tilby ham 1,6 millioner kroner i året – det samme som rektor Svein Stølen tjener.

Men Kunnskapsdepartementet sa nei.

Ble frarådet å tilby retrettstilling

Det er departementet som fastsetter universitetsdirektørens lønn, etter forslag fra universitetet. Og universitetet foreslo altså 1,6 millioner kroner.

I et brev fra departementet til UiO datert 18. januar i år, slås det fast at UiOs lønnsforslag «er høyt i forhold til lønnen til andre ledere som er omfattet av Statens lederlønnssystem (SLS) i UH-sektoren».

I neste setning fastsetter departementet den nye universitetsdirektørens årslønn til 1 550 000 kroner.

Også i spørsmålet om retrettstilling vurderte departementet saken annerledes enn UiO.

I retningslinjene for Statens lederlønnssystem, sitert i departementets brev, heter det at «den klare hovedregelen skal være at retrettstillinger ikke benyttes (…) Unntaksvis kan en slik avtale inngås, eksempelvis dersom lederen nærmer seg pensjonsalder».

Ifølge departementets gjengivelse av en henvendelse fra UiO, skal UiO ha gjort det klart at de er kjent med at man skal være restriktive med å tilby retrettstillinger. Universitetets vurdering var likevel at Benjaminsen (53) burde tilbys dette, på grunn av «den fasen i karrieren» som han befinner seg i.

Kunnskapsdepartementet var imidlertid uenig, og frarådet UiO å tilby retrettstilling. Ifølge personaldirektør på UiO Irene Sandlie valgte universitetet å følge departementets råd.

– UiO har fulgt tilbakemeldingen fra departementet og har ikke gitt Benjaminsen en retrettstilling i inneværende periode, skriver hun i en e-post til Uniforum.

Stølens lønn til vurdering

En som kan glede seg over Benjaminsens lønn, er rektor Svein Stølen. Lønn for rektor og universitetsdirektør skal nemlig sees i forhold til hverandre.

Som Uniforum tidligere har skrevet, var UiO tidlig i rekrutteringsprosessen av ny direktør i kontakt med Kunnskapsdepartementet for å få avklart handlingsrommet for å øke rektors lønn underveis i perioden. Dette fordi det er «naturlig å se ny direktørs lønn opp mot rektors lønn», ifølge henvendelsen.

Som svar fikk UiO en formel som sier at størrelsen på det såkalte rektortillegget for UiOs rektor skal være på minst 500 000 kroner, og ellers tilsvare «differensen mellom lønn i ordinær stilling og 110 % av basislønn for direktøren.»

Ansettelsen av ny direktør fører derfor til at Stølen kan vente seg et solid lønnsopprykk fra dagens 1,6 millioner kroner.

– Stølens lønn er under vurdering, siden retningslinjene sier at rektors lønn skal utgjøre 110 % av direktørens basislønn, bekrefter personaldirektøren overfor Uniforum.

Bjørneboe på plass i retrettstilling

Tidligere universitetsdirektør Gunn Elin Aa. Bjørneboe har nå gått over i en stilling som spesialrådgiver ved Det medisinske fakultet. Denne hadde hun i boks i god tid, som en kontraktfestet retrettstilling etter endt universitetsdirektørstilling.

Foreløpig beholder hun sin gamle lønn. Hvor lenge, er Uniforum ikke kjent med. Men personaldirektør Sandlie opplyser at Bjørneboe i en «overgangsperiode» har uendrede lønnsbetingelser som en «personlig ordning».

Av Helene Lindqvist
Publisert 8. mars 2019 11:43 - Sist endra 21. aug. 2019 12:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere