Forskningsrådet forlenger støtteordning for åpen publisering

Forskningsrådet forlenger Stimuleringstiltak for åpen tilgang (STIM-OA) til 2022. Direktør John-Arne Røttingen tror det gir institusjonene mer tid før innføringen av Plan S.

FORLENGER STØTTE: Forskningsrådet forlenger ordningen med stimuleringstiltak for åpen tilgang fram til 2022. Det skal gi institusjonene mer tid før innføringen av Plan S, opplyser direktør John-Arne Røttingen som her deltar på et debatttmøte om Plan S på Universitetet i Oslo.

Foto: Ola Sæther

I går gikk stortingsflertallet imot et forslag fra Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet om å konsekvensutrede Norges tilslutning til Plan S, som går ut på å gi åpen tilgang til all offentlig finansiert forskning.

 • Les meir i Uniforum: Stortinget sa nei til konsekvensutgreiing av Plan S

Omtrent samtidig kom det melding fra Forskningsrådet om at det forlenger Stimuleringstiltak for åpen tilgang (STIM-OA) med tre år fram til 2022.  

– Det skal gi institusjonene mer tid til å forberede en god håndtering av publiseringskostnader frem mot implementeringen av Plan S, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen i en pressemelding.

Siden 2015 har Forskningsrådet gitt støtte til åpen publisering gjennom Stimuleringstiltak for Åpen tilgang (STIM-OA). Ordningen, som i utgangspunktet var tidsbegrenset til 2019, forlenges nå med utlysninger til og med 2022.

– STIM-OA har vært et viktig virkemiddel for å stimulere til mer åpen publisering i en overgangsperiode. I 2020 kommer det forsterkede krav til åpen tilgang med Plan S. En forlengelse av STIM-OA vil gi institusjonene mer tid til å forberede en god håndtering av publiseringskostnader frem mot innføringen av Plan S, sier John-Arne Røttingen.

Dekker artikkelavgifter med inntil 50 %

STIM-OA er utformet for å dekke deler av institusjonenes kostnader til såkalte artikkellavgifter (Article Processing Charges, eller APC). Universitetene og andre institusjoner har i flere år hatt publiseringsfond for å dekke slike kostnader. STIM-OA dekker institusjonenes samlede kostnader etterskuddsvis, og erstatter finansiering av publiseringskostnader i de enkelte forskningsprosjektene.

Alle forskningsinstitusjoner kan søke STIM-OA og få dekket inntil 50 % av sine publiseringskostnader. Dette gjelder uavhengig av om forskningen er eksternt finansiert eller finansiert over grunnbudsjettene. Ordningen gjelder kun for "gull"-åpen tilgangstidsskrifter som er registrert i Directory of Open Access Journals (DOAJ) og i det norske kanalregisteret.

Ønsker dialog om effektiv håndtering av publiseringskostnader

Kostnader til åpen publisering fra og med 2022 vil Forskningsrådet dekke som en del av institusjonenes indirekte prosjektkostnader.

– Vi vil gå i dialog med institusjonene og Kunnskapsdepartementet og bidra til at kostnader til publisering håndteres på en god og effektiv måte, sier Røttingen.

Årets søknadsfrist for STIM-OA er 25. september. Midlene dekker kostnader fra regnskapsåret 2018.

 • Les mer om Plan S i Uniforum:

– Eg synest Plan S er for moderat og ikkje går langt nok

Plan S og forvaltningsloven

John-Arne Røttingen: - Vil bruka juristar for å finna løysingar rundt Plan S

Åpner opp for overgangsløsninger om Plan S

Ny underskriftsaksjon krever konsekvensutredning av Plan S

Iselin Nybø forsvarte kampen for Plan S

 

 

 

Emneord: Forskningspolitikk, Internasjonalisering, Forskning
Publisert 20. feb. 2019 14:09 - Sist endra 20. feb. 2019 14:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere