Dekanvalget på medisin: Fikk bare ett forslag – utsetter fristen

Fristen for å foreslå kandidater til ny medisindekan er forlenget etter at det bare kom inn ett forslag. Valgkomiteen sier seg samtidig fornøyd med egen innsats.

IKKE UVANLIG: Reelle dekanvalg der et fakultets studenter og ansatte kan velge mellom minst to kandidater, tilhører sjeldenhetene på UiO.

Foto: Ola Sæther

Da fristen for å foreslå kandidater til høstens dekanvalg på Det medisinske fakultet gikk ut mandag, var det bare kommet inn ett forslag.

Dermed er forslagsfristen automatisk forlenget, i tråd med fakultetets utfyllende regler for valg av dekan. Reglene sier altså at fristen forlenges dersom kun én kandidat foreslås. Den nye fristen er satt til tirsdag 25. september klokka 12.

Dekanvalg på Det medisinske fakultet

* Det medisinske fakultet skal snart velge ny dekan for perioden 1.1.2019-31.12.2022.
* Fristen for å foreslå kandidater er endret fra 17. september klokka 12 til 25. september klokka 12.
* Det elektroniske valget foregår fra 9.–16. oktober.
* Nåværende dekan Frode Vardal er straks ferdig med sin andre periode, og stiller ikke.
* Valgkomiteen består av seniorrådgiver Bente Johansen (leder), professor John-Anker Zwart, professor Anne Moen og student Tiril Seppola Reed.

Ikke valgkomiteens fortjeneste

Slik UiOs valgreglement sier at det ”bør”, er det satt ned en valgkomité som blant annet har som oppgave å ”aktivt søke etter egnede kandidater.”

Det var likevel ikke valgkomiteen som fant fram til kandidaten som foreløpig er den eneste foreslåtte:

– Forslaget som er mottatt er ikke et resultat av valgkomiteens arbeid, bekrefter komitéleder Bente Johansen overfor Uniforum.

– Er valgkomiteen fornøyd med egen innsats fram til nå?

Valgkomiteen er fornøyd med egen innsats. Samtidig hadde det av hensyn til valget vært ønskelig med flere enn kun én kandidat, skriver Johansen i en e-post.

Komitélederen har tidligere uttalt til Uniforum at valgkomiteen ville vente med eventuelt å lansere egne forslag, til de så hvilke andre forslag som kom inn. Men selv om det bare meldte seg én kandidat innen den opprinnelige fristen, ligger det ikke an til at komiteen vil foreslå noen selv, ifølge Johansen:

– Valgkomiteens medlemmer har mulighet til å selv foreslå kandidater. Slik det ser ut nå er det lite trolig at valgkomiteen vil benytte seg av denne muligheten, men det er ikke noe som er endelig før den forlengede forslagsfristen utløper, skriver hun.

Reelle valg er unntaket

Reelle dekanvalg der et fakultets studenter og ansatte kan velge mellom minst to kandidater, tilhører sjeldenhetene på UiO. I dag er det kun HF-dekan Arne Bugge Amundsen som har vært gjennom et reelt valg.

En gjennomgang UiO gjorde i 2015, viste at i tiårsperioden 2005–2015, ble 22 av 26 nye dekaner valgt uten motkandidater.

I tilfellene der kun én kandidat stiller til valg, foretas valget normalt av det sittende fakultetsstyret. Ved det medisinske fakultet går det enda raskere. Her heter det i fakultetets utfyllende regler for valg av dekan at det dersom det fremdeles etter en utsatt frist kun bare er én kandidat, skal denne erklæres valgt av fakultetsstyret.

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 19. sep. 2018 09:33 - Sist endra 21. sep. 2018 11:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere