Vartdal om dekanvalget: – Jeg har ikke registrert noe stort engasjement

Mandag går fristen ut for å foreslå kandidater til høstens dekanvalg ved Det medisinske fakultet. Foreløpig har valgkomiteen ikke mottatt et eneste forslag.

HOLDER FORVENTNINGENE NEDE: – Hvis det blir én kandidat, er det som forventet, og slik det med ett unntak har vært på fakultetet ved de siste fem skiftene av dekan, sier medisindekan Frode Vartdal.

Foto: Ola Sæther

Dekan Frode Vartdal fikk nei av universitetsstyret da han i desember i fjor ba om å få gå over fra valgt til ansatt dekan på Det medisinske fakultet.

Dekanens viktigste argument var at ordningen med valgt dekan gjør det vanskelig å få tak i flere enn én kandidat. Mandag kommer fasiten. Da går fristen ut for å foreslå kandidater til høstens dekanvalg, og det vil vise seg om fakultetet greier å finne fram til flere kandidater. Vartdal har allerede sittet i to perioder, og stiller ikke.

Dekanvalg på Det medisinske fakultet

*
Det medisinske fakultet skal snart velge ny dekan for perioden 1.1.2019-31.12.2022.
* Forslag til kandidater sendes valgkomiteen innen 17. september 2018 kl. 12.00.
* Det elektroniske valget foregår fra 9.–16. oktober.
* Nåværende dekan Frode Vardal er straks ferdig med sin andre periode.

Valgkomiteen i «aktiv dialog»

fakultetets valgsider framheves ønsket om et reelt valg:

«Det er sterkt ønskelig at det stiller flere kandidater, slik at det blir et reelt valg. Det er også viktig at det om mulig finnes kandidater av begge kjønn.», heter det.

Til nå er det ikke kommet inn noen forslag, opplyser valgkomiteens leder, seniorrådgiver Bente Johansen i en e-post til Uniforum.

Samtidig har komiteen en «aktiv dialog med potensielle kandidater», beskriver hun videre.

Om valgkomiteen selv kommer til å foreslå kandidater, er fortsatt ikke klart:

– Vi forholder oss til fristens utløp, mandag 17.9 kl.12. Etter det vil valgkomiteens medlemmer ta stilling til om det er aktuelt selv å foreslå kandidater. Om denne muligheten skal benyttes, blir altså ikke avklart før valgkomiteen ser hvilke forslag som eventuelt er kommet inn, skriver Johansen.

Vet om én kandidat

Sittende dekan Frode Vartdal kommer ikke til å foreslå noen.

– Nei, det er ikke en dekans oppgave å peke ut sin etterfølger, sier han til Uniforum.

– Er engasjementet stort på fakultetet ditt, for det kommende valget?

– Jeg har ikke registrert noe stort engasjement. Foreløpig er det stille og rolig. Men hvis det blir flere enn én kandidat, er det viktig å skape debatt, slår dekanen fast.

Foreløpig er dekanen bare kjent med én som har tenkt å stille. En mann.

Selv ble Vartdal valgt blant to kandidater høsten 2010, og «valgt» uten motkandidater fire år senere. Han har flere ganger uttalt seg kritisk offentlig om valgordningen. På et møte i Akademisk forum i 2015 uttrykte han seg slik, ifølge Uniforum:

– Eg var dekan i fire år og under tvil sa eg ja til å ta ein ny valperiode. Ingen av dei 700 tilsette ved Det medisinske fakultetet ville stilla som motkandidat. Er dette eit vitalt demokrati, når ingen stiller opp mot ein «upopulær» dekan?

– Mitt prinsipielle standpunkt er at dekaner skal ansettes. Da blir det flere kandidater, det ser vi ved andre universiteter med medisinske fakulteter, argumenterer Vartdal i dag.

– Så hvis det kun blir én kandidat i denne runden, er det da et bevis på at du hadde rett, og universitetsstyret feil da de sa nei til ansettelse?

– Hvis det blir én kandidat, er det som forventet, og slik det med ett unntak har vært på fakultetet ved de siste fem skiftene av dekan, slår dekanen fast.

Reelle valg er unntaket

Reelle dekanvalg der et fakultets studenter og ansatte kan velge mellom minst to kandidater, tilhører sjeldenhetene på UiO. I dag er det kun HF-dekan Arne Bugge Amundsen som har vært gjennom et reelt valg.

En gjennomgang UiO gjorde i 2015, viste at i tiårsperioden 2005–2015, ble 22 av 26 nye dekaner valgt uten motkandidater.

I tilfellene der kun én kandidat stiller til valg, foretas valget av det sittende fakultetsstyret.
 

Av Helene Lindqvist
Publisert 14. sep. 2018 12:09 - Sist endra 14. sep. 2018 12:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere