– De fleste midlertidige ansatte får aldri med seg hvordan universitetet drives

Snart skal UiOs midlertidige vitenskapelige ansatte velge ny representant til universitetsstyret. Leder Désirée Treichler i UiODoc kjenner ingen som planlegger å stille.

VELGES FOR ETT ÅR: – Universitetet er så tregt. Det går jo mange tiår før ting endrer seg. Så dersom man setter i gang noe som midlertidig representant, vil man aldri få se om det blir til noe eller ikke, sier UiODoc-leder Désirée Treichler.

Foto: Ola Sæther

Om en uke går fristen ut for å foreslå kandidater til valget av ny representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte i universitetsstyret.  Det årlige valget går vanligvis nokså stille for seg. I fjor stilte to kandidater til valg, og valgoppslutningen for gruppen endte på 13,8 prosent – en god del lavere enn for de andre ansattgruppene.

– Manglende tilhørighet

Leder Désirée Treichler i stipendiat- og postdoktorforeningen UiO Doc håper på et større engasjement i år enn i fjor. Postdoktoren har likevel forståelse for at valget til universitetsstyret går mange midlertidige ansatte hus forbi.

Universitetsstyret på UiO

* Universitetsstyret er UiOs øverste organ. Styret har elleve medlemmer og består av styreleder, tre medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskerstilling, ett medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte, to medlemmer valgt blant studentene og fire eksterne medlemmer. Rektor er styrets leder.
* Styremedlemmene velges hvert fjerde år. Unntaket er studentene og representanten for de midlertidige, vitenskapelige ansatte, som velges årlig.
* Fredag 4. mai klokka tolv går fristen ut for å foreslå kandidater til valget av ny representant for de midlertidige, vitenskapelige ansatte. Valgbare er midlertidige vitenskapelig ansatte i minst halv stilling og ansatte i professor II-stillinger.
* Det elektroniske valget pågår fra 28. mai klokken 0800 til 4. juni kl. 1200.

Les mer om valget på UiO.no

– De fleste midlertidige ansatte jobber her i en så kort tidsperiode at de aldri får med seg hvordan universitetet egentlig drives. Derfor føler de heller ikke tilstrekkelig tilhørighet, eller har noen tro på at de faktisk kan utrette noe med stemmeretten sin, sier Treichler til Uniforum.

– Selv har jeg vært på UiO i litt over fem år. Først som stipendiat og nå som postdoktor. Og selv jeg som nok er litt i overkant interessert i slike ting, brukte halvannet år på å finne ut at det er noe som heter UiODoc. Og enda lenger tid brukte jeg på å finne ut at det fantes instituttstyrer og et universitetsstyre, fortsetter hun.

I etterkant av rektorvalget i 2017 ble det hevdet at den lave valgdeltakelsen blant vitenskapelige ansatte delvis kunne forklares med det store antallet utenlandske stipendiater. Treichler sier seg ikke uenig i at det tar ekstra lang tid for utlendinger å sette seg inn i hvordan universitetet styres, men tror ikke situasjonen er så annerledes for de norske.

– De trenger nok en god del tid for å finne ut av ting, de også, sier hun.

– Universitetet er så tregt

Treichler er ikke i tvil om at det vil dukke opp kandidater til styrevervet, selv om hun selv ikke kjenner til noen med slike planer. Samtidig legger hun ikke skjul på at vervet på flere måter trolig ikke er så attraktivt.

Delvis skyldes dette at midlertidige, vitenskapelige ansatte som regel er under et stort tidspress, og derfor er svært selektive med hva de bruker tiden sin på. Særlig dersom kompensasjonen som gis ikke oppleves som stor nok, forklarer postdoktoren. En annen ting er at utsiktene til å få gjennomført noe i løpet av det ene året vervet varer, er små.

– Universitetet er så tregt. Det går jo mange tiår før ting endrer seg. Så dersom man setter i gang noe som midlertidig representant, vil man aldri få se om det blir til noe eller ikke. Med ett år om gangen og maks to år til sammen, har man ikke mulighet til å følge opp, påpeker hun.

– Siden resten av styret, bortsett fra studentene, velges for fire år av gangen, er det kanskje også vanskeligere for den midlertidige representanten å finne sin plass, fortsetter Treichler.

– Har dessverre ikke kapasitet

Før universitetsstyrevalgene pleier UiODoc å spre informasjon om valget via egne kanaler som nyhetsbrev, nettsider og på Facebook. Planen er å gjøre det samme i år.

– Dere skal ikke arrangere en debatt mellom kandidatene da?

– Vi har ikke planlagt det, og jeg tror dessverre ikke vi har kapasitet til å ta på oss å organisere noe slikt. Styrearbeidet i UiODoc gjøres på fritiden ved siden av full forskningsjobb med mye tidspress, og de fleste av oss sliter allerede nå med å få ting til å gå opp, beklager postdoktoren.

Dessuten er timingen heller ikke så god. Like før valget, skal nemlig også UiODoc velge nytt styre, forteller hun.

– Vi har generalforsamling 14. mai, og håper å se så mange som mulig der! reklamerer UiODoc-lederen.

 

 

Av Helene Lindqvist
Publisert 26. apr. 2018 10:55 - Sist endra 2. mai 2018 10:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere